Kort historik

Stark och oberoende

Sedan 90 år drar våra kunder nytta av våra produkters och tjänsters tillförlitlighet. För att nå dit började vi med att reparera motorer, sedan utvecklade vi mobila strömaggregat och blev slutligen en av de ledande full-service-leverantörerna inom internlogistik.

När det gäller internlogistik erbjuder vi ett alltomfattande koncept för kommunikationen mellan maskinerna och alla tillhörande system. Vårt helhetliga koncept garanterar ett effektivt samspel mellan alla internlogistiska element inklusive Manpower.

Tack vare hög kvalitet och snabb service garanterar STILL hög tillgänglighet. Våra produkter är användarvänliga och därmed tidssparande att använda. Genom att analysera material- och informationsflödet på plats kan vi erbjuda våra kunder mycket individuella lösningar.

Med våra innovativa och intelligenta lösningar tar vi också vårt miljöansvar. Energisparprogrammet Blue-Q gör det exempelvis möjligt att spara 10 till 20 procent energi med våra maskiner utan minskad nyttoeffekt.

Du kan alltid vända dig till våra kompetenta medarbetare med dina spörsmål, eftersom den personliga kontakten är grundvalen för ett långfristigt affärsförhållande.

Krönikan sammanfattar de viktigaste milstenarna i vår företagshistoria.

STILL nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad: Anmäl dig till STILLs nyhetsbrev och få aktuella nyheter och information om logistik och materialhantering.

Visa inte detta meddelande igen.