Fleet Data Services

Våra truckar kommunicerar med oss

Fleet Data Services

STILL använder Fleet Data Services som ett steg mot öppenhet, flexibilitet och individualisering. Fleet Data Services hanterar intelligent insamling av data, analys och onlinetillgången på fordon och deras förare. STILL började med FleetManager och STILLReport som två enskilda produkter - Fleet Data Services är en kombination av STILLs bästa mjukvarulösningar. En gemensam egenskap hos dessa produkter är att de är webbaserade och att de har ett bekvämt och lättanvänt gränssnitt. Kunden har tillgång till fordonets data online och kan därför få uppdaterad information snabbare. FleetManager 4.x och STILLReport är alla delar av Fleet Data Services.

FleetManager 4.x

FleetManager 4.x erbjuder kunder ett kontrollerat användande av truckarna, föraradministration och utveckling samt underhållsstyrning.
För att kontrollera användandet av truckarna kan kunden på förhand bestämma vem som får använda vilka fordon.

mer

STILLReport

Organisation, analys och optimering av truckpoolen - det är vad STILLReport har att erbjuda. Denna webbaserade STILL-programvara gör det möjligt för kunden att upprätthålla en snabb och enkel överblick över hela flottan. STILLReport är indelat i tre steg: Organisation, analys och optimering.

mer

Dessa två produkter är bara början. Med denna bas har ytterligare tjänster redan utvecklats som kommer att erbjudas i framtiden. Området programmjukvaror och "kommunikation" med fordonet är något som kommer att bli allt viktigare för våra kunder i framtiden och STILL blickar alltid framåt och planerar för framtiden.

STILL nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad: Anmäl dig till STILLs nyhetsbrev och få aktuella nyheter och information om logistik och materialhantering.

Visa inte detta meddelande igen.