STILL – Ledande leverantör av intelligent intralogistisk kontroll

Många har visioner, men få implementerar dem. STILL däremot lyckades göra det och redan för 85 år sedan. Inte bara med våra produkter utan också med vårt breda utbud av service. Det STILL har att erbjuda är unikt i detta hänseende.


Alla interna materialflöden mellan logistiska knutpunkter är optimalt kontrollerade och linkade. Här flyttas inte bara produkter utan även relaterad data. För dessa komplexa uppgifter utvecklar STILL lösningar som är specifika för olika industrier, skräddarsydda för kundens individuella krav. Detta skapar ett stort utbud av tjänster med många individuella moduler som kan kombineras för maximal effektivitet.

STILL nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad: Anmäl dig till STILLs nyhetsbrev och få aktuella nyheter och information om logistik och materialhantering.

Visa inte detta meddelande igen.