Med säkerhet STILL

Säkerhetstips för truckarbete!

Trucken ofta inblandad i arbetsolyckor

Enligt arbetsmiljöverket är trucken involverad i mer än 800 olyckor varje år. Många arbetsolyckor resulterar i skador med bestående men hos de inblandade t.ex. kronisk värk, nedsatt rörlighet och förlorade fingrar.

Vanliga skador

Trucken ofta inblandad i arbetsolyckor

Vanligt förekommande olyckor där truckar är involverade är påkörningar och kollisoner med andra maskiner i lagermiljön. Näst mest förekommande olyckor är personskador i form av klämskador som exempelvis en fot under trucken eller andra kroppsdelar mellan trucken och vägg/pelare etc. Skadorna kan ofta ge bestående men såsom:

 • kronisk värk
 • begränsad rörlighet
 • förlorade fingrar

Tyvärr resulterar också var hundrade arbetsolycka med dödlig utgång för den skadade. Arbetsgivaren påverkas också genom kostnader för sjukskrivning, rehabilitering samt produktionsstopp och ersättningspersonal.

Orsaker och systematiskt arbetsmiljöarbete

Att olyckor inträffar kan bero på en mängd orsaker som dålig och skymd sikt, för hög truckhastighet, mekanisk fel eller att föraren inte har varit uppmärksam utan har varit upptagen med blicken på pekskärm eller smartphone. Främst beror olyckor på dålig planering av truckkörningen men även på att truckkörningen inte är separerad från fotgängarna. Genom att kartlägga varför sikten var skymd och varför uppmärksamheten inte fanns och så vidare så kan de bakomliggande orsakerna identifieras. Genom att ställa sig dessa frågor kring brister i arbetsmiljön kan vi komma fram till nya åtgärder som är viktiga att arbeta med i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverket. Bristerna kan bero på:

 

 • Liten kunskap
 • Brister i rutiner och instruktioner
 • Brister i underhåll
 • Riskbedömnings analys inte genomförd
 • Dåligt säkerhetsmedvetande
 • Brister i tillsyn

Åtgärder

Genom att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet kan man komma fram till både tekniska och organisatoriska åtgärder för att minimera riskerna och förebygga olyckor, och för att ta vårt tidigare exempel med skymd sikt, så kan det se ut så här:

 • Teknisk åtgärd för skymd sikt: Ombyggnad, speglar, bättre ordning i lokalerna
 • Organisatorisk åtgärd för skymd sikt: Arbete för varsam körning och ökat säkerhetsmedvetande, uppföljning av ordning och städning.

STILL har sammanställt 20 säkerhetstips som kan hjälpa dig att höja säkerheten för dig och dina kollegor på er arbetsplats.

Med säkerhet STILL

Beställ din säkerhetsposter här!

 • Var vänlig fyll i följande fält (*obligatoriska fält)

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.