Automatiserad transport av stora godsbehållare

Vid Audi Summit i Barcelona presenterade biltillverkaren Audi ett innovationsprojekt för sin vision av den smarta fabriken: automatiserad transport av godsbärare från höglager till förpackningslinjer.

Det måste vara möjligt att lasta pallar med en vikt på upp till ett ton i ett höglager som är fem meter högt. Detta var en av utmaningarna för Audis innovationsprojekt. Här skiljde sig skjutmasttrucken STILL FM-X från konkurrenterna – den klarar av att lyfta ett ton hela 13 meter.

Audis innovationsprojekt: två automatiska skjutmasttruckar, STILL FM-X, fyller ett höglager med godsbärare och försörjer därifrån 24 förpackningslinjer – helt förarlöst.

Vid Audi Summit i Barcelona presenterade biltillverkaren Audi ett innovationsprojekt för sin vision av den smarta fabriken: automatiserad transport av godsbehållare från höglager till förpackningslinjer. Därifrån går leveranser av fordonskomponenter till produktionsställen på flera kontinenter. Projektet är ett resultat av ett samarbete med STILL och DEMATIC l Egemin.

I maj togs en automatiseringslösning i bruk vid Audis CKD-logistikanläggning (CKD –Completely Knocked Down) i Ingolstadt. Biltillverkaren har tillsammans med STILL och DEMATIC l Egemin utvecklat systemet som är tänkt att ingå i den normala verksamheten från och med december. CKD innebär att biltillverkaren skickar ut paket med delar till en hel bil eller ett delsystem från sina logistikcentraler som sedan monteras till färdiga bilar i det land som exporten går till. Här är det viktigt med en smidig och effektiv godshantering.

Vid Audi Summit, som ägde rum i Barcelona den 11 juli i samband med att nya Audi A8 presenterades, berättade Audi också om sina mål med innovationsprojektet i Ingolstadt: två automatiska skjutmasttruckar, STILL FM-X, ska lasta godsbehållarna i ett höglager och därifrån leverera godset till 24 förpackningslinjer – helt förarlöst.

Två stora utmaningar stod i fokus för projektet. Det första var den varierande utformningen av pallar och godsbehållare. Totalt 12 olika pallar skulle vara möjliga att lasta och lossa automatiskt. Utmaning nummer två handlade om kommunikationen mellan den automatiska trucken och Audis IT-system. Stefan Meier, ansvarig logistikplanerare hos Audi, berättar om projektets inledningsfas:

– 2015 genomförde vi en marknadsanalys och kontaktade ett antal företag för att hitta en lösning på dessa utmaningar. STILL och DEMATIC l Egemin var villiga att tillsammans med oss utforma system för våra komplicerade processer med många olika godsformat och skapa en koppling till våra IT-system.

Det fanns också flera behov att ta hänsyn till, berättar Stefan Meier:

– Det måste vara möjligt att lasta pallar med en vikt på upp till ett ton i ett höglager som är fem meter högt. Även detta blev en stor utmaning för andra tillverkare. Här skiljde sig skjutmasttrucken STILL FM-X från konkurrenterna – den klarar av att lyfta ett ton hela 13 meter. De Audi-delar som förpackas i Ingolstadt går till produktionsställen i Kina, Indien, Brasilien och Mexiko där man bland annat bygger Audi-modellerna A3, A4, A6 och Q5.

Audi förväntar sig att innovationsprojektet ska vara utrymmesbesparande, effektivisera logistikprocesserna och öka förpackningskapaciteten utöver att ge större flexibilitet. I detta sammanhang använder Audi sin CKD-anläggning i Ingolstadt som ett kompetenscentrum där man testar olika innovativa lösningar som kan ge praktiska fördelar. Om pilotprojektet med automatiska skjutmasttruckar visar sig lyckat planerar Audi att utvidga det för att omfatta fler processer i Ingolstadt och dessutom anläggningar på andra orter.

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.