Redo för Industri 4.0

Industri 4.0 innebär i praktiken tekniker och koncept som är effektiva och lättanvända, samtidigt som de är ytterst flexibla och värdefulla för användarna.

När produktion och logistik förändrades under de tidigare industriella revolutionerna innebar det att maskiner ersatte människor för att skapa effektivare processer. Industri 4.0 ger däremot människorna en helt ny roll. Den fjärde industriella revolutionen gör också oss till Människa 4.0. Individen använder inte längre olika system. Individen har i stället blivit samordnare, dirigent eller specialist. Vi har en helt ny industrimiljö formad av internet, molnteknik och kombinerade virtuella och fysiska system. Framtidens robotsystem kommer att organiseras, styras och övervakas av komplicerade programvarusystem. Människor kommer att använda dessa system för att skapa helintegrerade team. STILL har redan presenterat det första fordonet som erbjuder verkligt samarbete mellan människa och maskin och ger därmed en glimt av framtiden: iGo neo CX 20.

Men det räcker inte att bara köpa in ny och innovativ teknik. Man måste dessutom optimera de processer där den nya tekniken ska användas, för annars kan de aldrig utnyttjas till sin fulla potential och bli verkligt värdefulla. Därför måste man förbereda introduktionen av Industri 4.0 eller Logistik 4.0 med stor omsorg.

– Företagets olika nivåer måste studeras mycket noga, förklarar Christian Fischer, produktchef, Business & Automation Solutions, på STILL GmbH. Det bör göras genom att bryta ned enskilda processer till delprocesser som sedan kan analyseras i detalj och möjligen även ifrågasättas på djupet.

Precis som när man tar fram en ritning över en fastighet, där huset bryts ned i planlösningar, perspektivvyer, tvärsnitt och olika detaljer, måste man också skapa detaljerade bilder av företagets verksamhet som gör det möjligt att bryta ned den i individuella nivåer som kan analyseras. När man studerar företagets olika nivåer kan man tänka sig att den första nivån kan bestå av till exempel processerna som ligger mellan inkommande och utgående gods. Ovanpå dessa skulle det då finnas en andra nivå med system för användarhantering och transportstyrning, och ovanpå detta en tredje nivå med lagerhanteringssystem och längst upp ett ERP- och godshanteringssystem i nivå fyra. Vi behöver därför dela upp både de enskilda på varandra följande stegen i processerna och de system som är staplade på varandra i olika nivåer. När vi förstår dessa separata processteg och nivåer, då har vi etablerat en lämplig utgångspunkt för en Industri 4.0-lösning. Enskilda modulära komponenter, till exempel orderplockning, kan sedan vidareutvecklas eller bytas ut. Detta är den enda möjliga metoden för att garantera att allt som efteranpassas eller förändras i den övergripande strukturen integreras helt, både vad gäller struktur och infrastruktur.

En sådan här process innebär inte att befintliga företag kan kliva från Industri 3.0 till Industri 4.0 med ett enda steg. En sådan förändring kan bara ske genom separata processteg, vilket innebär att riskerna för företaget blir hanterbara.

– Det är betydligt mer sannolikt att kunden är villig att ta flera mindre kliv än att vända upp och ned på hela sin intralogistik på en och samma gång, berättar Christian Fischer. Detta är fördelen med att kunna uppgradera en befintlig miljö till Industri 4.0 i flera mindre, successiva steg. Så snart företaget har ett komplett nätverkskoncept med etablerad kommunikation har man faktiskt redan uppnått Industri 4.0. Det innebär också att det inte finns några nyckelklara lösningar för Industri 4.0, utan man måste titta närmare på varenda enskilt företag.

I den framtida Industri 4.0-världen kommer all logistik att inrymmas i ett nätverk, som också kommer att vara ytterst skalbart. Samtliga system, bland dem industritruckarna, kommer att kommunicera med varandra och utväxla data. Så fort monotona och repetitiva uppgifter kommer in i bilden ska en människa slippa att utföra dem. På så vis kan processerna genomföras både effektivare och säkrare. Om vi tar orderplockning som ett exempel är det fullt tänkbart att en människa inte längre behöver följa efter maskinen hela vägen till omlastningsplatsen för utgående gods. Människan utför bara själva plockningen, och sedan kör trucken själv iväg godset dit det ska. Enligt STILL vore detta en logisk vidareutveckling av iGo neo CX 20. Visserligen följer trucken redan nu operatören helt automatiskt, men denne måste ändå följa med trucken genom hela processen ända fram till omlastningsplatsen för utgående gods.

– Vår vision är att kunna erbjuda kunden skräddarsydda lösningar från en byggsats med olika STILL-tekniker, tillägger Christian Fischer. På så vis kan olika tekniktyper, till exempel automatisk körning plus litiumjonteknik, kombineras så fort de tillsammans skapar en bra lösning. Vi anser nämligen att skalbarhet inte bara kan tillämpas på produkter, utan även på olika tekniker.

Christian Fischer berättar vidare att detta steg i utvecklingen redan har tagits genom programvaran STILL neXXt fleet. Intelligent datainsamling med STILL neXXt fleet kommer på medellång sikt att ersätta applikationerna STILLReport och STILL FleetManager. Med STILL neXXt fleet får kunderna ett synnerligen skalbart och flexibelt verktyg som möjliggör intelligent och effektiv administration av fordonsflottan. STILL neXXt fleet erbjuder alla tänkbara möjligheter till intelligent datainsamling och databearbetning så att logistikprocesser kan implementeras både snabbare och billigare. I en Industri 4.0-situation måste programvarusystemen kunna växa i takt med behoven.

– Vi har under mer än tio år löpande byggt upp våra kunskaper om hantering av fordonsparker för att sedan tillämpa dem på Industri 4.0-konceptet. Det givna slutresultatet är att lansera STILL neXXt fleet på marknaden.

Webbportalen för neXXt fleet etablerar nya standarder för åtkomlighet, tillgänglighet, tydlighet, användarvänlighet och grafiskt åskådliggörande. Tidigare har analyser av fordonsflottan krävt mycket arbete eftersom oändliga datamängder från olika avdelningar och sektioner först måste sammanställas. Nu kan man i stället överlåta detta till neXXt fleet som blixtsnabbt tar fram en övergripande struktur. Visserligen är inte all information relevant för att avbilda en faktisk process, men det är ändå fullt möjligt att samla in och registrera alla data om hur trucken används. Informationen kan sedan komma till nytta när nya moduler introduceras eller när man vill försöka optimera andra processer.

– Vi måste få människor att inse att det alltid är kunden som har makten över informationen och att all information lagras säkert och anonymt. Många kunder undviker fortfarande att utnyttja den fulla kapaciteten hos den här typen av verktyg eftersom de oroar sig för att mista kontrollen över den egna informationen. Det är därför vi erbjuder lösningar som tar hänsyn till användarnas integritetsbehov.

Detta förvandlar de visioner som diskuterats allt oftare på senare tid till Industri 4.0 i praktiken, det vill säga tekniker och koncept som är effektiva och lättanvända, samtidigt som de är ytterst flexibla och värdefulla för användarna.

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.