STILL tar hem två priser på årets IFOY Award

STILL är återigen en av vinnarna av International Forklift Truck of the Year (IFOY) Award som utser de bästa industriella truckarna och systemlösningarna. På prisutdelningen på BMW World i München, under öppningsdagen av mässan transport logistik, fick STILL ta emot pris i kategorin "Lagertekniktruckar” för STILL iGo neo CX 20, autonom horisontell orderplockare. STILL erövrade dessutom ytterligare ett pris för STILL LiftRunner, en vagntågslösning med teleskopgafflar för automatisk lastning och lossning.

IFOY-priset presenterades för femte gången i år och premierar prestanda och innovativ styrka hos trucktillverkare och systemleverantörer. De nominerade truckarna och applikationerna hade tidigare varit utsatta för en åtta dagars lång konkurrensjämförelse med strikta tester på Münchenmässan. Trettio internationella journalister utvalda från media, vetenskap, industri och logistik har suttit i juryn som slutligen har röstat fram en vinnare.

Finalisterna testades mot ett IFOY-testprotokoll med 80 kriterier under övergripande kontroll av Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (IML) i Dortmund och ordföranden för maskinteknik och teknisk logistik vid Helmut-Schmidt-universitetet i Hamburg. Områdena innovation, marknadsrelevans, och kundfördelar granskades noggrant. I de funktionella praktiska testen registrerades hårda fakta och analyser.

STILL säkrade en avgörande seger i kategorin "Lagertekniktruckar" och väckte stort uppseende under testdagarna.
- iGo neo CX 20 levererade en spektakulär prestationsförmåga under IFOY-testdagarna och övertygade först den testaransvarige, sedan IFOY-rådgivaren och till sist juryn. Den avgörande faktorn var det höga innovationsvärdet i kombination med ett fenomenalt kundvärde samt det professionella genomförandet. En milstolpe inom intralogistiken, sa Dr. Jochen Köckler, medlem av styrelsen för Deutsche Messe.

Världens första autonoma horisontella orderplockare har inga svårighet att finna sig tillrätta på lagret, samtidigt som den följer operatören varthän han eller hon går. I synnerhet gav juryn iGo neo CX 20 höga poäng på områdena marknadsrelevans och kundförmåner. Maskinen kan tas i bruk utan noggranna förhandsanpassningar och kan flexibelt integreras i befintlig infrastruktur.

Testarna såg främsta kundfördelarna hos iGo neo CX 20 i dess laserassisterade miljöigenkänning, intuitivt användbara kommunikationsgränssnitt och autonoma körning. Ett 360° synfält gör det möjligt för iGo neo CX 20 att när som helst reagera på förändringar i sin omgivning, samtidigt som den kan skilja mellan statiska och dynamiska objekt och personer. På grund av sin kognitiva förmåga förstår trucken operatörens avsikter baserat på hans eller hennes rörelser och flyttar sig automatiskt parallellt med honom eller henne från station till station. Samtidigt ställer sig alltid trucken i ett lastläge som är optimalt för användaren. En annan demonstration av integrerad intelligens är den främre laserskannerns 180° panoramasikt. Detta gör det möjligt för maskinen att förutse förväntat körbeteende baserat på orderplockarens rörelsehastighet och kan tidigt se eventuella hinder och undvika dem. Juryn var också särskilt imponerad av de potentiella besparingar som kan uppnås med iGo neo CX 20 jämfört med konventionella orderplockare. I provkörningarna har den visat att den fungerade mer effektivt och produktivt i alla layouter så snart principen "tag-along" användes. Resultatet var att testteamet uppnådde en vinst på upp till 47 procent. Samtidigt hjälper iGo neo CX föraren att undvika uttröttande rörelsemönster vid t.ex. i- och utstigning. Föraren har båda händerna fria och kan fokusera på sitt arbete.
Juryns slutsats lyder; Med iGo Neo visar STILL att innovationer inom robotteknik gör ett värdefullt bidrag till intelligent intralogistik. Noterbara fördelar inkluderar dess höga prestanda, användarvänlighet och många perspektiv. Detta poängterades också av Jochen Köckler under prisutdelningen.

Det andra IFOY-priset erövrade STILL i kategorin "Specialfordon". Här vann STILL LiftRunner, ett vagntågssystem bestående av en dragtruck, en delvis automatiserad C-ram (vagnbas) och lastbärare. Syftet med denna utveckling var att tillåta att även överdimensionerat gods som väger upp till två ton med en storlek på upp till 1200 x 2400 mm utan svårigheter kan integreras i ett vagntågbaserat produktionsförsörjningssystem. Processen för lastning och lossning kan styras via en pekskärm. Fisheye-kameror monterade ovanför släpvagnen säkerställer högsta säkerhetsnivå. Testarna identifierade de lateralt förlängbara teleskopgafflarna och fjärrstyrningen via pekskärm som nyckelfärdiga innovativa element. Juryn hyllade också det faktum att den här automatiserade dragtypen fysiskt underlättar för anställda, eftersom den helt eliminerar manuell förflyttning av tunga laster. Detta ansågs också vara relevant med tanke på den demografiska utvecklingen som leder till en stadig ökning av medelåldern hos arbetskraften. Det är inte nödvändigt för föraren att lämna trucken under lastnings- och lossningsprocesserna, som stöds av laserpositionering. Den levande bilden som projiceras på truckens display gör det möjligt för honom / henne att reagera omedelbart på oförutsedda händelser, t.ex. oplanerad närvaro av fotgängare. Om flera vagnar används samtidigt visas varje enskild vagn i delat skärmläge. I testarnas övergripande bedömning har STILL LiftRunner en klar ledning över de lösningar som erbjuds av andra leverantörer. Jämfört med laster på upp till 500 kg per vagn som tidigare var möjligt, visar testerna att även mycket stora tunga komponenter på upp till 2500 kg eller upp till sex meter nu kan hanteras på ett relativt litet område. Sammanfattningsvis säger Birgit Heitzer, chef för Corporate Logistics hos Rewe Group, att avgörande för beslutet var det enastående värdet av trucken och det faktum att vinnaren utvecklat ett nytt marknadssegment i tider med en demografisk förändring.

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.