App för daglig tillsyn av alla truckar oavsett fabrikat

STILL PreOp, app för daglig tillsyn, för alla dina truckar oavsett fabrikat. Du betalar bara för ditt aktuella behov!

Truckar är den maskin som är involverad i flest arbetsolyckor i Sverige. Dagligen skadas personer i truckolyckor, till exempel vid kollision, felaktig användning eller på grund av att truckar välter. Företag vidtar många olika åtgärder för att öka medarbetarens säkerhet. En av dessa åtgärder är att utföra daglig tillsyn före varje arbetspass av interna transportmedel som motviktstruckar och lagertekniktruckar, helt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Tidigare har dagliga kontroller av fordonsflottan varit mycket tidskrävande och hanterats med formulär att fylla i för hand. En översikt inte har varit möjlig eftersom informationen oftast inte har hanteras och sparats centralt.  Med regelbunden daglig tillsyn förlängs också truckens livslängd avsevärt.

Nu kan den dagliga tillsynen överlåtas till STILL PreOp som etablerar nya standarder för åtkomlighet, tillgänglighet, tydlighet, användarvänlighet och grafiskt åskådliggörande. STILL PreOp är den nya appen för daglig tillsyn som kan användas för alla truckar oavsett fabrikat. Appen möjliggör för truckföraren att enkelt och snabbt utföra den dagliga tillsynen på den aktuella trucken innan körning kan påbörjas. STILL PreOp visar en tydlig sammanställning av antal utförda tillsyner av aktiva truckar och eventuella skador. Alla maskiner upprättas i webbapplikationen, men truckansvarig betalar enbart för de kontrollerade truckarna oavsett fabrikat eller modell.

Webbapplikationen ger också företagets truckansvarige möjlighet att skräddarsy frågorna i den dagliga tillsynen. Härmed säkras truckflottas livslängd och en säkrare truckanvändning.

Med STILL PreOp får den truckansvarige även åtkomst till varje trucks status och rapporter via en användarvänlig webbportal dygnet runt. Denna information kan sedan komma till nytta när nya truckar introduceras eller när man vill optimera andra intralogistiska processer.

Tillvägagångsättet är enkelt. Med den användarvänliga appen, STILL PreOp, utför truckföraren smidigt den dagliga tillsynen med några få enkla knapptryck och dokumenterar eventuella skador, text, siffror eller bilder direkt med en Android, iPhone eller surfplatta, innan körning kan påbörjas. Informationen är sedan tillgänglig direkt i webbapplikationen. STILL PreOp är nu tillgänglig via App Store eller Google Play.

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.