STILL iGo-familjens nyaste medlem: en automatisk dragtruckslösning

De automatiska E-ramarna och omlastningsstationerna är kärnan i STILLs automatiserade vagntågslösning.

Automatisk lastning/lossning. Den automatiska E-ramen körs fram till omlastningsstationen för att lossa eller godkänna lasten. Två givare som styr placeringen säkerställer att E-ramen förblir i kontakt med omlastningsstationen.

Med en automatisk E-ram och en omlastningsstation erbjuder STILL sina kunder helt nya möjligheter. Det är nu fullt möjligt att transportera laster på upp till 1,5 ton per vagn till produktionsplatsen med dragtruckar.

STILLs automationslösning visar alla stationer för godsfördelning i sin helautomatiska variant – allt från lastning av dragtrucken vid startpunkten via färden till de enskilda stationerna längs produktionslinjen hela vägen fram till den sista lossningsstationen.

iGo-system: en automatisk STILL EXV-högledlyftare placerar fulla pallar på omlastningsstationerna till den automatiska STILL-dragtrucken.

Den femtonde upplagan av den internationella LogiMAT-mässan för distribution, IT och materialflöden i Stuttgart har parollen ”Shaping change. Digital – Connected - Innovative”. I enlighet med denna devis kan besökare vid STILLs mässmonter B41 i Hall 8 hänge sig åt intelligenta intralogistiska lösningar och uppleva nästa steg inom automation i verkligheten. Fokus ligger på iGo-familjens yngsta medlem – en automatisk dragtruckslösning. STILL använder den för att visa upp hur dragtruckar i framtiden kan användas för intelligenta leveranser till en produktionsverksamhet. Ytterligare en mässfavorit från iGo-familjen är iGo neo CX 20. Detta bevisar inte bara att intralogistikexperten redan är steget före vad gäller autonomi utan också åt vilket håll färden går. Intralogistik 4.0. Made by STILL: it’s just Simply Smart!

STILL visade för första gången upp sitt LiftRunner-vagntågsystem med en mängd olika dragtruckar, ramar och vagntyper på mässan CeMAT 2016. Samtidigt visade man upp sin automatiserade lastnings- och lossningsprocess med hjälp av C-ramar och två eldrivna teleskopgafflar med en lastkapacitet på upp till 1 000 kg. För att bevisa sin kompetens inom Lean Logistics-sektorn tar företaget nu ett avgörande kliv framåt med sin helautomatiska dragtruck. Herbert Fischer, chef för STILL GmbH:s dragtrucksegment, förklarar: – På LogiMAT presenterar vi ett stort kliv in i framtiden genom att visa vad som är tekniskt möjligt vad gäller användningen av dragtruckar. Målet är att utnyttja automation och ge kundernas processer en mer effektiv utformning så att de kan sänka sina kostnader. Med vår innovativa vagntågslösning kan vi skapa ett helautomatiskt godsflöde ända fram till produktionsbandet vilket skapar en ännu smartare och mer ekonomisk cyklisk försörjning till produktionslinjerna.

Automationslösningen som visades upp på LogiMAT visar alla stationer för godsfördelning i sin helautomatiska variant – allt från lastning av dragtrucken vid avgångspunkten via färden till de enskilda stationerna längs produktionslinjen hela vägen fram till den sista lossningsstationen. Systemet utgörs av en automatisk STILL EXV-högledlyftare för lastning och lossning vid stationerna, en automatisk dragtruck som kör trucktåget, automatiska E-ramar och omlastningsstationer. Dessa är kärnan i STILLs vagntågslösning. E-ramen bär upp transporttekniken som utgörs av två eldrivna rullbanor, inte en vagn. Den automatiska E-ramen körs fram till omlastningsstationen för att lossa eller godkänna lasten. Två givare som styr placeringen säkerställer att E-ramen förblir i kontakt med omlastningsstationen. När transportören aktiveras påbörjas lastnings- eller lossningsprocessen. En annan givare stoppar transportören efter att ha verifierat att lastningen eller lossningen är slutförd.

Den automatiska E-ramen och omlastningsstationen kan även användas med en manuellt styrd dragtruck för lastning och lossning av mycket tunga laster vid enskilda stationer längs produktionslinjen. Tidigare skulle en traditionell dragtruckslösning inte ha fungerat eftersom en manuellt styrd dragtruck har en viktbegränsning på ca 500 kg per vagn i och med att lasten skjuts av från och/eller upp på vagnen med handkraft. Med en automatisk E-ram och en omlastningsstation erbjuder STILL sina kunder helt nya möjligheter. Det är nu fullt möjligt att transportera laster på upp till 1,5 ton per vagn till produktionsplatsen med dragtruckar.

Den helautomatiska dragtruckslösningen som STILL visade upp på LogiMAT är ett utmärkt alternativ för företag som framför allt transporterar tungt gods och/eller vill skapa en bättre arbetsmiljö.

I detta fall inleder dragtrucken med E-ramarna sin runda genom att automatiskt köra till lastningsplatserna och placera E-ramarna direkt framför omlastningsstationerna där de fulla pallarna finns. Dessa pallar har tidigare hämtats från sina hyllor och placerats på omlastningsstationerna med en automatisk STILL EXV-högledlyftare. Därefter påbörjas den automatiska lastningen av pallar på E-ramarna. När alla E-ramar har lastats inleder dragtrucken sin utkörningsrunda – dvs. gör sina leveranser till produktionslinjen. När trucken anländer till den första stationen lossas pallen med materialet automatiskt med hjälp av en omlastningsstation. När trucken anländer till nästa station kan den nu lediga E-ramen ta emot en tom pall på samma sätt. När dragtrucken har besökt alla stationer längs linjen och levererat fulla pallar och hämtat upp tomma pallar körs dessa tomma pallar till omlastningsstationen där de lossas och ersätts av fulla pallar som redan står där, redo för nästa utkörningsrunda.

Herbert Fischer förklarar: – Med STILL:s automatiska dragtruckslösning går det nu att hantera även tungt gods med truckleveranssystemet. De egenskaper som framför allt kännetecknar STILLs automatiska vagntågssystem är hög processäkerhet och tillförlitlighet, enkel hantering och låga implementeringskostnader.

Under arbetet med att utforma iGo-portföljen för automatisering fokuserar STILL givetvis också på kundens behov som hela tiden deltar i utvecklingsprocessen. Christian Fischer, produktstyrningschef vid Business & Automation Solutions, säger: – Vi vill utforma Intralogistik 4.0 i samarbete med våra kunder. Just därför måste vi ha ingående kunskaper om kundens processer. Automation – eller till och med en helt autonom lösning – utgår alltid från en serieproducerad STILL-truck eftersom detta inte bara ger kunden bevisat hög kvalitet utan även stor flexibilitet i och med att trucken också när som helst kan hanteras manuellt.

Det senaste året har STILL redan kommit med en banbrytande lösning genom att förvandla en helautomatisk truck till en intelligent teammedlem som agerar i samspel med sin omgivning: den autonoma orderplockaren iGo neo GX 20. iGo neo förflyttar sig intelligent i sin närmiljö och kan avläsa omgivningen och identifiera operatören som den sedan följer troget. Till skillnad från en automatisk truck, en så kallad AGV, som kör längs en strikt fördefinierad bana och därmed inte klarar av att undvika eventuella hinder i sin väg klarar en autonom truck att både smidigt kringgå hinder (som t.ex. andra truckar eller människor) samtidigt som den även anpassar hastigheten efter operatörens gånghastighet och alltid intar bästa möjliga lastningsposition i förhållande till användaren. – Med hjälp av de autonoma och kognitiva förmågorna hos STILLs iGo neo CX 20 har vi skapat helt nya möjligheter som gör det möjligt för oss att i framtiden implementera ännu mer effektiva logistikprocesser som exempelvis orderplockning. Det har dessutom fört oss betydligt närmare vårt mål om anpassningsbar intralogistik i denna era av alltmer omfattande digitalisering.  

Det är viktigt att förstå att autonomi och automation är tekniker som inte konkurrerar med varandra. Tvärtom vill STILL sammanföra dem. Man kan därför mycket väl tänka sig att en autonom dragtruck är fullt möjlig i framtiden. Allt skulle då kunna bygga på den modulära iGo-principen: kunden börjar med att beskriva sin process, därefter väljer vi ut en matchande serietillverkad truck och kompletterar den med lämplig teknik för att automatisera kundens processer. STILL genomför hela proceduren genom att till fullo fokusera på produktbaserade lösningar.

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.