STILL hedrat som ledande innovatör inom segmentet små och medelstora företag

TOP 100-utmärkelse till STILL som ledande innovatör inom segmentet små och medelstora företag.

Hamburg, 18 juli 2017 – STILL GmbH är i år en av de främsta innovatörerna bland Tysklands små och medelstora företag. Det Hamburg-baserade företaget förärades kvalitetsstämpeln TOP 100 som delades ut för 24:e gången. Under den oberoende urvalsprocessen övertygade företaget framför allt genom sin framgångsrika innovationsverksamhet och utåtriktade inställning.

Robotik och digitalisering är just nu de heta frågorna inom maskinindustrin. De har dock sedan lång tid tillbaka varit stående punkter på dagordningen för STILL GmbH, en ledande leverantör av anpassade intralogistiklösningar. Det märks inte minst på att intralogistikleverantören, som nu förärats TOP 100-utmärkelsen, har utvecklat iGo neo CX 20: den första serietillverkade autonoma orderplockaren som kan identifiera operatören och självständigt följa honom/henne genom lagret. Trucken har givare som används för att skapa en karta över omgivningen inom 15 meters radie. Om operatören växlar till det autonoma läget söker trucken efter föraren och följer sedan efter denne. Truckens stora fördel är dess enastående observationsförmåga, vilket möjliggör extremt stora prestandaförbättringar. Dr Henry Puhl, STILLs styrelseordförande, förklarar: – Våra kunder övertygas av den 47-procentiga ökningen av plockprestandan jämfört med konventionella orderplockningsmaskiner.

Henry Puhl säger: – För min del handlar innovationsverksamheten inom vårt företag om att aktivt välkomna, lyssna på och diskutera med våra medarbetare. Det är de som har fingret på pulsen och upptäcker möjligheter till nya lösningar.

compamedia har delat ut kvalitetsstämpeln TOP 100 till små och medelstora företag sedan 1993 för enastående innovativ styrka och bättre innovationsframgång än genomsnittligt. Prof. dr Nikolaus Franke har varit compamedias vetenskapliga chef sedan 2002. Franke är grundare av och styrelseledamot för institutionen för entreprenörskap och innovation vid Wirtschaftsuniversität Wien, Europas största handelshögskola, och är gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Med sina 18 forskningsutmärkelser och fler än 200 publikationer är han en ledande internationell innovationsforskare. TOP 100 har vetenskapsjournalisten och TV-personligheten Ranga Yogeshwar som mentor. Projektets samarbetspartners är forsknings- och utvecklingsorganisationen Fraunhoferinstitutet och den tyska intresseorganisationen för små och medelstora företag (BVMW). Tidskriften ”manager” deltar i utvärderingen av företagen i sin roll som mediapartner. Mer information finns på www.top100-germany.com

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.