STILL Management av flottor

Den perfekta planen för er materialhanteringsutrustning

Fleet management – made by STILL. Ju större och komplexare en materialhanteringsflotta är, desto större potential för optimering. Kunder vill också i större utsträckning outsourca flottor och management av flottor för att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

STILL erbjuder ekonomisk och praktisk management av flottor genom att identifiera möjligheter för kostnadssparande och analysera hela truckflottan. Vi analyserar åldern på truckarna, trucktyper, specifikationer och användande - oavsett om truckarna kommer från STILL eller en annan leverantör.

Med detta som utgångspunkt rekommenderar vi sammansättning av flottor och managementprogram med olika fullservicenivåer. Kostnadseffektivitet är alltid i fokus. När flottor tas över av STILL byts ineffektiva truckar ut mot mer kostnadseffektiva.

Allt detta görs med långsiktighet och med en fast kostnad eller med STILL BasicDynamic® där kostnaden anpassas till graden av användning. STILL Fleet Management reducerar era administrativa kostnader, ökar effektiviteten och ger maximal användning av er materialhanteringsutrustning.

STILL FleetManager™ 4.x – know everything, control everything

STILL FleetManager™ 4.x. Vem är auktoriserad att få använda vilken truck? Vem använde den vid ett speciellt klockslag och för vad? Vem var involverad i en olycka? Dessa frågor kan besvaras enkelt när ett företag använder ett litet antal truckar. Med en stor flotta blir det mer komplext och svårare att ha kontroll. För att ni skall kunna kontrollera er truckflotta har STILL utvecklat STILL FleetManager™ 4.x - särskilt för truckar.

STILL FleetManager™ 4.x reducerar kostnader på lång sikt och ger en ökad säkerhet med en gång. STILL FleetManager™ 4.x garanterar att truckarna bara används av auktoriserade förare med access kort.

Systemet kan spara data på person och/eller truck. Tillvalet av "olycksinspelare" i kombination med STILL motviktstruckar gör det möjligt att registrera en olycka snabbt genom att tillåta trucken att köra från olycksplatsen i krypfart. Ni har också möjligheten att skapa användarrapporter för att upptäcka områden för rationalisering. Med alla sina specialiteter ger STILL FleetManager™ 4.x basen för effektiv användning av truckflottan.

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.