FleetManager™ 4.x

Med överblick till vidvinkel

FleetManager™

Bara den som har den perfekta överblicken, kan arbeta med bred blickvinkel. Detta är tyvärr inte alltid så lätt. Därför erbjuder STILL er med FleetManager™ 4.x ett vagnparksinformationssystem, specialutvecklat för truckar, med vilket ni kan föra och använda er vagnpark på ett ännu effektivare och mer behovsorienterat sätt. Med STILL-FleetManager™ 4.x kan ni underlätta det effektiva arbetet för er.

Bruksanvisning FleetManager™ 4.x TDU
Bruksanvisning FleetManager™ 4.x FMID

Era fördelar med FleetManager™ 4.x

STILL-FleetManager™ 4.x som innovativt, kostnadseffektivt system gör det snabbt och enkelt möjligt för er att framställa insats- och användningsprofiler för era truckar samt tidigt upptäcka outnyttjad potential och härigenom göra den användbar för er. Som erfaren partner inom truckparksmanagement står vi gärna vid er sida.

Era krav:

 • Reducering av vagnparkskostnaderna, särskilt för olycksskador
 • Reducering av antalet fordon
 • Rätt fordon sätts in på rätt plats
 • Undvika olyckor, därmed en ökning av arbetssäkerheten
 • Undvika oberättigad användning av era truckar och övriga lagerteknikmaskiner
 • Starkare ansvarskänsla hos föraren för det egna fordonet
 • Information över vagnparkens beläggningsgrad
 • Information om det verkliga användningsområdet för trucken
 • Okomplicerad administration av vagnparken

Era fördelar genom FleetManager™ 4.x:

 • En exakt analys av er truckpark
 • En fackrådgivning genom speciellt skolad försäljnings- och servicepersonal
 • En kontrollerbar åtkomst till er vagnpark
 • Högsta transparens i er fordonspark,
 • En möjlighet att undvika/förminska följdskador av olyckor
 • Målgruppsorienterade utbildningar av er personal för användning och utnyttjande av systemet

Som levande produkt genomgår FleetManager™ 4.x ständigt en process för förbättring och vidareutveckling. Er säljare informerar er gärna mer om detta!

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.