Hyra truck hos STILL

hyra truck

Det finns två grunder till att företag vill hyra truck. Den första är att företaget behöver en truck för att snabbt och enkelt kunna transportera gods men företaget vill för tillfället inte köpa en truck. Den andra är att en av företagets truckar, som man verkligen behöver, har gått sönder och man behöver en ersättningstruck.

Hyra truck - en lösning för många företag

Särskilt för små och nya företag är det en ideal lösning att hyra truck. Många företag har inte de finansiella spelrummet som behövs för att köpa en truck som är en stor investering och som binder mycket kapital. Alternativet att hyra truck belastar företag i mindre grad finansiellt. Även när en truck bara behövs för en kort period lönare det sig att hyra truck.

Även för stora företag lönar det sig att hyra truck

Inte bara för små- och medelstora företag lönar det sig att hyra truck utan även för de stora företagen. Genom att hyra truck behöver inte värdefullt kapital bindas upp i onödan. Dessutom befrias företag från underhåll och dyra reparationer eftersom det ingår i truckhyran. Naturligtvis får företaget ändå en truck som är anpassad till verksamheten och som möter företagets alla krav.

Hyra truck: många fördelar

Oberoende av om trucken skall vara inomhus eller utomhus kan kunden välja mellan många olika trucktyper och tillbehör. En elmotviktstruck är miljövänlig och kan på grund av hög säkerhet användas inomhus medan dieseltruckar har långa driftspass och kan lyfta och transportera tungt utomhus. Ett annat alternativ inom området hyra truck är plocktruckar som tack vare sin smidiga och kompakta byggnation kan vara en god hjälp inom verksamheten.

Hyra truck för varje tillfälle

När en kund skall hyra truck finns det många olika möjligheter och erbjudanden att välja mellan. Att hyra truck betecknas som en driftskostnad och redovisas inte i balansräkningen och belastar på så sätt inte företagets finanser. Genom att hyra truck kan företaget dessutom koncentrera sig på sin kärnverksamhet och överlåta service och underhåll av trucken till truckföretaget. Att hyra truck är ett bra sätt att i förväg kunna planera sina kostnader.

STILL är er partner när ni behöver en hyr truck. Vårt rikstäckande nätverk säkrar god tillgång på hyr truckar och service. Ring oss för mer information.

I vår hyrflotta finns allt från el- och dieselmotviktstruckar till lagertekniktruckar. Hyra truck - STILL har en passande hyrtruck för era behov.