STILL bränslecellsteknologi

Senaste bränslecellstekniken i andra generationen

Full kraft - ren energi. STILLs bränslecellsteknik genererar den elektriska energin för körning, lyft och hjälpfunktioner direkt ombord på trucken. Den innovativa STILL bränslecellen "PowerPack" gör att truckarna lätt kan anpassas för flerskiftsanvändning, minimerar arbetsavbrott för att ladda och bevarar miljön.

  • Ett kort stopp vid vätgasstationen ersätter ansträngningen att byta batteri
  • Minimerade arbetsavbrott tack vare snabb tankning
  • Bränslecellen "PowerPack" levererar en konstant nominell spänning på 80 V tills vätet är helt förbrukat
  • och det ger noll i utsläpp

Vätet som behövs för denna reaktion lagras under högt tryck i gastankar. Syret tas från luften. Det enda "utsläppet" från denna process är rent vatten och ingen CO2 förorenar miljön.

Alla komponenter som behövs för detta "mobila kraftverk" inklusive tankarna som innehåller vätesom behövs för rektionen, är placerade i ett utrymme, inte större än ett standard STILL 80 V batteri. Eftersom bränslecellen levererar elektricitet kan STILLs beprövade drivsysten användas.


Fördelar med en STILL Power Pack bränslecell

Det innovativa STILL bränslecellspaketet utformades för att passa perfekt till driften av en gaffeltruck i dess dagliga arbete. Bränslecellpaketet i prototypen RX 60-45 kan enkelt bytas ut mot det vanliga RX 60-batteriet på det mest bekväma sättet, dvs batteribyte i sidled, som är standard i alla RX 60-modeller.

Detta möjliggörs tack vare samma dimensioner, samma prestanda och identisk nominell spänning på 80 V för batteriet och bränslecellens kraftpaket:

Fuel cell power packBattery 6PzS840
Length855 mm855 mm
Width1028 mm999 mm
Height784 mm784 mm
Weight1150 kg2178 kg
Performance (Max. 15s)30 kW
Performance (endurance)10 kW12 kW
Nominal voltage80 V80 V
Energy content25 kW50 kW

Inget batteribyte behövs.
Om vätet ombord är slut, räcker det med ett kort stopp vid tankstationen för att fylla på tanken och fortsätta arbetet. Insatsen med att byta batteri, och i och med det behöva ett dyrt extra laddat batteri, behövs inte.

Endast korta avbrott i arbetet.
Tankningen av trucken med väte tar bara 5 minuter. Detta är en enorm fördel med bränslecellen jämfört med det konventionella batteriet som tar timmar att ladda.

Enkel flerskiftsanvändning.
Tankning av vätgasbehållarna på trucken är tillräckligt för att säkerställa flerskiftsanvändning. Därför är det inte nödvändigt att ha ett andra eller tredje batteri per truck och i och med detta, sparas pengar.

Full prestanda
STILL-bränslecellspaket levererar 80 V nominellt så länge det finns väte i tanken - till skillnad från ett batteris spänning som kontinuerligt sjunker vid användning.

Ren energi
Driften av en truck med väte orsakar inte utsläpp av föroreningar. Varken sotpartiklar, kvävgas eller koldioxid som kan skada vår miljö eller vårt klimat släpps ut. Det enda utsläppet från reaktionen av väte med syre är rent vatten i form av ånga.


Komponenter i en STILL Power Pack bränslecell

Aufbau der Brennstoffzellen-PowerPacks von STILL

Har du frågor om detta?

För mer information, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Kontakt

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Bränslecellsteknologi

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

Tilltal*