Mode de paiement

§ 3 Betalningsvillkor

Betalning sker via banköverföring efter mottagande av faktura. Alla angivna priser är nettopriser plus den aktuella giltiga mervärdesskatten. Detta visas på fakturan.

För betalning via PayPal hänvisar vi till deras villkor. Ytterligare information om dataskyddslagstiftningen från PayPal-leverantören finns på: 

§ 9 Dataskydd / Uppförandekoder

Vi behandlar bara dina personuppgifter i den utsträckning som lagen tillåter och i princip endast i den mån som krävs för hantering av kontrakt. Se vår integritetspolicy.

Kontraktstexten sparas inte av oss och kan inte längre hämtas efter beställningsprocessen. Du kan skriva ut och/ eller spara dessa handelsvillkor.

I samband med vår skyldighet enligt Artikel 246 § 3 nr. 5 i inledningen till den tyska civillagen (EGBGB) uppmärksammar vi att vi inte undergår någon särskild uppförandekod.

§ 10 SLUTBESTÄMMELSER

Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller med undantag av Förenta nationernas konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG). Förutsatt att du är en juridisk affärsman i den mening som avses i den tyska handelslagen (HGB), en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är behörighetsorten Hamburg. Ineffektiviteten av enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Handelsvillkor ska inte påverka effektiviteten av de återstående bestämmelserna. Det hänvisas också till EU: s tvistlösningsförordning.

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.