STILL motviktstruckar – vid tunga lyft

Motviktstruckar är förmodningen den vanligaste typen av truck och är ett motordrivet lastfordon där motvikten är placerad på truckens bakre del och där motorn drivs av elmotorer eller förbränningsmotorer. Hur stor motvikten är och var den är placerad beror på motviktstruckens lyftkapacitet och lastens tyngdpunkt. Vid förbränningsdrivna truckar skiljer man mellan diesel- och gasoldrift. För användning i slutna lagerhallar är bara eltruckar och gasoltruckar godkända.

Funktionen hos motviktstruckar

IIdag är det viktigt att varor och gods kan hanteras snabbt och säkert och att de kan lagras med minsta möjliga tomutrymme mellan pallarna. För att uppnå detta utrustas motviktstrucktruckar idag med sidoföringsaggregat som kan skjuta lasten lite åt vänster eller höger. Eftersom gods inte alltid kan transporteras på pallar behöver en truck ofta utrustas med ett gaffelspridningsaggregat som förändrar avståndet mellan gafflarna. Dessa båda funktioner är idag hjälpmedel hos en modern truck.

Detta är dock inte allt man kan förvänta sig av motviktstruckar. Vid hantering av stora fat eller pappersrullar kan man inte använda vanliga gafflar eftersom det skulle skada godset. För speciellt gods finns det olika tillbehör t ex. klämaggregat som utan risk för att godset skall bli skadat kan lyfta upp fat och rullar och placera dem på sina lagringsplatser. Det mest använda trucktillbehöret är förlängningsgafflar som gör att en truck kan nå gods på andra sidan lastbilen vid lastning och lossning.

Alla motviktstruckar har individuella krav som skall uppfyllas. Inom träindustrin används oftast stora dieseltruckar som klarar av att gå utomhus hela året och i hamnar används gigantiska truckar som kan lyfta en hel container.