Lära av erfarenhet - självlärande STILL Transportkontrollsystem

Transport/truckstyrsystem (TCS) styr rörelsen av truckar i lagret och tar olika kriterier i beaktelse. Kriterier för optimering är till exempel, korta körsträckor, prioriteringsordning, jobbtyper, truckfunktioner och skiftmodeller. STILL MMS TCS tillåter också arbete med komplicerade strategier såsom flera våningar och intern transport med släp.


Självlärande truckkontrollsystem

Det självlärande truckstyrsystemet (SCS) registrerar alla transporttider permanent för transporter mellan källa och destination, utvärderar dessa tider och använder de uppgifter som samlats för att optimera framtida transporter. Om processerna och därefter resvägarna i lagret förändras, anpassar systemet sig automatiskt till den nya situationen. Inställningarna för att optimera systemet för korta körsträckor eller för kort restid kan justeras manuellt för att tillåta "finjustering av transportkontrollen".

Övertaganden och tillhandahållandet av transportjobb

De enkla och individuellt anpassningsbara dialogerna på truckdatorerna stöder föraren av trucken i varje uppgift.

Transportjobb (förflyttning av varor) utfärdas av det överordnade systemet (t.ex. WMS, PPS) via olika gränssnitt. Dessutom erbjuder transportgeneratorn många sätt att skriva transportarbeten och arbetsuppgifter manuellt (med hjälp av en stationär eller mobil terminal). Detta görs på en startsida (webbaserad) med en mycket intuitiv design. Poster kan antingen göras vid den centrala styrpunkten (stationär), t.ex. för snabba transporter att leverera material till produktionen eller för att hämta färdiga produkter från produktion eller genom terminalerna på lastbilardatorer på truckarna (mobil) samt andra mobila enheter, t.ex. att hämta tomgods. Standardmallar och individuellt justerbara inmatningsfält möjliggör snabb generering av order.

Användning med släp och tuggertrain

STILL transportgenerator gör det enkelt att skapa transportjobb för olika stationer. När du skapar transport jobb beaktas antalet lediga och ockuperade trailers kontinuerligt.

Disposition av transporter

Dispositionen väljer lämplig transport beroende på tekniska och organisatoriska krav för att garantera ett optimalt nyttjande av tillgängliga resurser vid alla tillfällen. STILL MMS TCS väljer fordon, vagn och typ av lastning för att optimera fördelningen av jobb. Även ruttcykler och skiftmodeller för truckar beaktas. För smalgångslager, STILL MMS TCS optimerar truckar med dubbla arbetscykler, reducering av gångväxel, typ av transport och orderprioritering.

Dina fördelar

  • Papperslös hantering av transportjobb och konsekvent dokumentation av materialflödet för att garantera smidiga processer
  • Enkla dialoger för föraren som ger snabb jobbhantering
  • Typspecifikt nyttjande av truckar samt aktiv kontroll av resurser
  • Optimering av rutter och reducering av tomkörning och stopptider
  • Registrering och utvärdering av uppgifter (extrajobb för föraren) för att återge exakt fördelning av kostnader
  • Automatisk anpassning till förändrade situationer i lagret

  

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.