Materialdataflödesstyrning

MMS Transport- och truckkontrollsystem

Lära av erfarenhet.

MMS transport- och truckkontrollsystem

Transport- och trucksystemet (TCS) kontrollerar förflyttningen av truckarna i lagerlokalen och tar vissa kriterier i åtanke. Kriterier för optimering är till exempel korta distanser, orderprioriteringar, jobbtyper, truckfunktioner och skiftmodeller. STILLs MMS TCS tillåter också komplexa strategier som intern transport på flera nivåer med vagnar.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: MMS transport- och truckkontrollsystem

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Dina fördelar

  • Voucherlös hantering av transportjobb och konsekvent dokumentation om materialflödet för att garantera sömlösa processer
  • Enkla dialoger för föraren som tillåter fast jobbhantering
  • Typspecifik användning av truckar samt aktiv resurskontroll
  • Optimering av rutter och minskning av tomma res- och stopptider
  • Registrering och utvärdering av arbetsuppgifter (förarens hjälpjobb) för att tillåta användarbaserad tilldelning av kostnader
  • Automatisk anpassning till förändringar i lagret

Funktioner

Transportförsändelse

Leveransen väljer en passande vagn beroende på tekniska och organisationella krav för att försäkra bästa möjliga användning av resurser hela tiden. STILLs MMS TCS tar truck, vagnar och andra karaktärsdrag i åtanke när den väljer transportjobb för truckarna. Dessutom tas de cykliskarutterna och skiftmodellerna i åtanke. För VNA-lager optimerar STILLs MMS TCS truckförflyttningarna med dubbla cykler, vilket reducerar antalet gånger gångarna, transporttypen och prioriteringar byts.

Självlärande truck-kontrollsystem

Det självlärande truck-kontrollsystemet (SCS) antecknar alla resetider mellan källa och destination, utvärderar dessa och använder data som samlats in för att optimera framtida transporter. Om processen och reserutterna i lagret ändras, kan systemet anpassa sig till den nya situationen. Valet mellan kortast distans och kortas tid kan justeras manuellt för att tillåta finjustering av transportkontrollen.

Övertag och utdelning av transportjobb

Transportjobb (förflyttning av gods) görs av ett överordnat system (t.ex. WMS; PPS) via olika gränssnitt. Dessutom erbjuder transportgeneratorn många möjligheter att lägga in transportjobb och uppgifter manuellt (genom en stationär eller mobil terminal). Detta görs via en webbläsare med intuitiv design. Inläggen kan göras med en central kontrollpanel (stationär) t.ex. för snabba transporter för att tillhandahålla material för produktion, eller för att hämta färdiga produkter, eller via terminalerna på truckarna (mobil) samt andra mobilenheter, t.ex. för att hämta tomma pallar. Standardmallarna är individuellt justerbara för snabb generering av beställningar.

Drift med vagnar och Tugger trains

STILLs transportgnerator gör det enkelt att generera transportjobb för olika stationer. När du genererar ett transportjobb, tas antalet lediga vagnar hela tiden i åtanke.