STILL PreOp Check

App för daglig tillsyn av alla truckar oavsett fabrikat

STILL PreOp appbaserad daglig tillsyn

Intuitiv daglig tillsyn av truckflottan oavsett modell

Många företag har idag olika åtgärder för att öka medarbetarens säkerhet när det gäller daglig kontroll av interna transportmedel som motviktstruckar och lagertekniktruckar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall daglig tillsyn utföras före varje arbetspass.

Vi på STILL har därför utvecklat STILL PreOp, en intuitiv daglig-tillsyn-app, skräddarsydd för din truckflotta oberoende av fabrikat eller modell. Med webbapplikationen förlänger du din truckflottas livslängd och har åtkomst till all information direkt via webportal dygnet runt.

Hur fungerar STILL PreOp i praktiken?

Hur fungerar STILL PreOp i praktiken?

 

STILL PreOp för truckansvarig

Säkra truckflottas livslängd
Du som truckansvarig skräddarsyr frågorna i den dagliga tillsynen av aktiva truckar i drift, oberoende av fabrikat. Härmed säkrar du truckflottas livslängd och en säkrare truckanvändning. Webbapplikationen ger dig åtkomst till varje trucks status via en användarvänlig webbportal dygnet runt.

I systemet har du en tydlig sammanställning av antal utförda tillsyner av aktiva truckar och eventuella skador. Du kan dessutom snabbt och enkelt anpassa tillsynschecklistan med följdfrågor, upprätta, ta bort användare eller anpassa antalet aktiva truckar allt efter dina behov.

STILL PreOp för truckförare

Utför daglig tillsyn med få enkla knapptryck
Med den användarvänliga appen STILL PreOp utför du smidigt den dagliga tillsynen på trucken.

Tillvägagångsättet är enkelt: Du skannar QR-koden på trucken med mobilen alternativt loggar in på surfplattan och besvarar frågorna som berör den aktuella trucken med några få knapptryck. Därefter kan du påbörja körningen. Om du skulle ha behov av att dokumentera eventuella skador, text/siffror eller bilder gör du det direkt via appen. Informationen är sedan tillgänglig direkt i webbapplikationen.

STILL PreOp i praktiken

Ekonomisk oslagbar
Du betalar bara för ditt behov, vilket ger en kostnadseffektiv lösning.

Kontakta oss!

App tillgänglig via App Store eller Google Play.
För att aktivera appen, kontakta oss.

STILL Miete
Var vänlig fyll i följande fält (*obligatoriska fält).
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.