Impressum

Adresse

STILL Sverige AB

Reke Salievski
Verkställande Direktör

Stenåldersgatan 13
213 76 Malmö

Telefon: 040 626 71 00
Telefax: 040 626 71 90

Tvistlösning över Internet:

Enligt gällande lag är STILL Sverige AB skyldig att informera konsumenterna gällande förekomsten av den europeiska plattformen för tvistlösning, som kan användas för tvistlösning utan att det är nödvändigt att gå till domstol. EU-kommissionen ansvarar för inrättandet av plattformen. Den europeiska plattformen för tvistlösning hittas på: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi uppmärksammar emellertid att STILL Sverige AB varken är beredd eller skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumentförvaltningsorgan. Men våra användare är välkomna att kontakta oss på telefon +46 (0)40 626 71 00.

STILL SE | Terms of service

Upphovsrätt

STILL Sverige ABs webbplats har innehåll som illustrationer, foton, grafik, logotyper, videor, filmer, ljudfiler och text. Dessa är egendom till STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, D-22113 Hamburg och skyddas enligt bestämmelserna om upphovsrättslagar, varumärkeslagstiftning, designlagstiftning och på grund av personliga rättigheter enligt tysk och internationell rätt.

STILL Sverige AB tillåter utan samtycke endast visning och nedladdning av allt innehåll på sina webbplatser för privat bruk, såväl som för andra, icke-kommersiella ändamål, förutsatt att inga innehållsändringar görs. Att sälja kopior eller annan kommersiell användning är inte tillåtet.

Download

Om innehåll eller program görs tillgängliga för användare för nedladdning, görs detta under förutsättning att det endast finns ansvar för avsaknaden av garanterade egenskaper, överträdelse av grundläggande skyldigheter, försiktigt eller grovt oaktsamt överträdande av andra skyldigheter och i händelse av skadlig hälsorisk.

Garanti

Informationen på våra hemsidor har sammanställts och kontrollerats med största försiktighet. STILL Sverige AB har emellertid ingen garanti för fullständighet, korrekthet, aktualitet eller lämplighet för specifika ändamål. Användning av innehållet som tillhandahålls på webbplatsen sker på egen risk av användaren.

Varumärken

Alla varumärken som används på STILLs webbplatser är registrerade för STILL GmbH. Tredje parter är förbjudna att använda alla våra varumärken och logotyper.

Ansvarsfriskrivning för externa referenser och länkar

STILL Sverige ABs webbplatser innehåller länkar till tredje parters webbplatser ("externa länkar"). Dessa webbplatser är föremål för de respektive aktörernas ansvar. STILL Sverige AB kontrollerade det externa innehållet för förekomsten av eventuella lagöverträdelser när den första länken gjordes . Vid den tidpunkten kunde inga rättsliga överträdelser noteras. STILL Sverige AB har ingen inverkan på nuvarande eller framtida design eller innehållet på de länkade webbplatserna. Inställningen av externa länkar betyder inte att STILL Sverige AB tilldelar innehållet bakom referens eller länk. Konstant kontroll av de externa länkarna är inte rimligt att förvänta av STILL Sverige AB utan påtagliga tecken på lagliga överträdelser. Men vid eventuella rättsliga överträdelser raderas sådana externa länkar omedelbart.

Datum för senaste uppdatering: December 2020

Integritet