Integritetspolicy

Du och dina personliga data är viktiga för oss!

STILL Sverige AB är mycket glada över att du har besökt vår hemsida och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi respekterar din integritet och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vi är därför beroende av ert förtroendefulla samarbete när du besöker våra webbplatser.

Efterlevnad av lagbestämmelserna gällande integritet och datasäkerhet är självklara för oss. Våra medarbetare är skyldiga att följa de lagstadgade kraven i bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Du hittar grunden för europeisk lagstiftning om dataskydd i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (EU GDPR) och den nya tyska databeskyddslagen (BDSG). I följande avsnitt ska vi informera dig i detalj och transparent om typ, omfattning och syfte gällande databehandling av dina personuppgifter på vår online-plattform och de webbplatser som är kopplade till den. Dessutom vill vi informera dig om vilka rättigheter du har genom denna dataskyddspolicy.

Ansvarigt kontor

Det organ som ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter i den mening som avses i GDPR, i andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och i andra rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd är följande:

STILL Sverige AB
Reke Salievski
Verkställande Direktör
Stenåldersgatan 13
213 76 Malmö
Telefon: 040 626 71 00
Telefax: 040 626 71 90
E-Mail: gdpr@still.se
Website: www.still.se

Dina kontaktuppgifter för dataskydd

Transparens är väldigt viktigt för oss. Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter gällande information, korrigering, låsning eller radering av data eller annullering av beviljade samtycken, samt förslag och klagomål, är du välkommen att kontakta oss. Att åberopa ovanstående rättigheter är kostnadsfritt för dig.

Kontakt

STILL Sverige AB
Stenåldersgatan 13
213 76 Malmö
E-Mail: info@still.se

Samling av generella åtkomstdata och information

Vid varje besök på vår hemsida skickas automatiskt en serie generella åtkomstdata och information från webbläsaren på din terminal till servern på vår hemsida och lagras tillfälligt i en så kallad logfil. Ingen lagring görs av dessa uppgifter tillsammans med dina övriga personuppgifter.

Utan att du aktivt gör något kan följande information samlas in och lagras tills automatisk borttagning sker:

 • IP-adressen till din Internet-aktiverade enhet;
 • Datum och tid för din tillgång till webbplatsen;
 • Den webbplats / ansökan från vilken åtkomst har ägt rum (referreringsadress);
 • Typ av browser och version som används av dig;
 • Operativsystemet på din webbaserade dator;
 • Namn på din Internetleverantör;
 • De underwebsidor som aktiveras på vår webbplats via ditt access-system;
 • Filerna som hämtats från vår hemsida (t.ex. PDF- eller Word-dokument)

Den rättsliga grunden för behandlingen av IP-adressen är Artikel 6, avsnitt 1f i GDPR. Vårt legitima intresse följer av ovan angivna uppgiftsinsamlingsmål. I användningen av de allmänna tillgångsuppgifterna och informationen drar STILL Sverige AB därför inga direkta slutsatser om din personliga identitet. Din terminals IP-adress och de andra uppgifterna som anges ovan krävs för att

 • lära känna användarens beteende och utvärdera det statistiskt;
 • leverera innehållet på vår hemsida korrekt;
 • optimera innehållet på vår webbplats och publiciteten för webbplatsen;
 • se till att våra informationsteknologisystem och tekniken på våra hemsidor är pålitliga på lång sikt;
 • ge brottsbekämpande myndigheter den information som är nödvändig för rättsligt åtal vid en cyberattack

Uppgifterna raderas automatiskt så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet. För det fall uppgifterna behandlas för att ställa webbsidan till förfogande har detta uppnåtts när respektive session avslutats. Vid lagring av uppgifterna i loggfiler raderas uppgifterna automatiskt efter senast sju dagar.

 

 

 

 

Hantering av personlig information

Användning av STILL Sverige ABs online-plattform sker grundläggande utan personuppgifter. Om du skulle vilja ringa på vår webbplats, kan behandling av dina personuppgifter krävas.

Behandlingen av dina personuppgifter sker alltid uttryckligen i överensstämmelse med GDPR, den nya BDSG och TMG (German Teleservices Act), och även i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelserna som gäller för STILL Sverige AB. Det innebär att uppgifter om användare endast behandlas om det sker enligt gällande lag, i de fall databehandling krävs enligt lag, finns användarens samtycke eller på grund av vårt berättigade intresse i den mening som avses i Artikel 6, avsnitt 6, 1b i GDPR .

Personlig information är all information som uttryckligen används för att bestämma din identitet. Detta inkluderar information som ditt namn, adress eller e-postadress, ditt telefonnummer, din plats, din (online) identitet eller någon annan särskiljande egenskap som är ett uttryck för din fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska och kulturella eller social identitet.

Dina personuppgifter kommer endast att samlas in av oss, förutom åtkomstdata, om du frivilligt medger det, t.ex. som en del av en undersökning, kontaktförfrågan, registrering för nyhetsbrev eller för att placera en online-order. Dessutom kommer personuppgifter endast att användas i den utsträckning som är nödvändigt och endast för det syfte som godkänts av dig eller för en lagligt tillåten användning av personuppgifter för andra ändamål, särskilt för reklamändamål, kommer STILL Sverige AB alltid att erhålla ditt uttryckliga samtycke innan vi samlar in uppgifterna.

STILL produkter kan beställas via STILL Online Shop. Den tillämpliga databehandlingen i det här sammanhanget förklaras i användarvillkoren i webbutiken.

STILL Nyhetsbrev, webinarier och marknadsföringsautomation

Vårt nyhetsbrev ger dig möjlighet att få information om innovationer och senaste erbjudanden från företaget STILL, och vad som händer i vår bransch.

Om du anger din e-postadress i e-postrutan och eventuellt ditt förnamn och efternamn samt trycker på knappen "Registrera för nyhetsbrev" så skickar vi ett bekräftelsemail till dig. Därefter behöver du bara bekräfta din registrering via länken som skickas till dig på den mailadress som ursprungligen tillhandahölls av dig (dubbeloptionsproceduren). Sedan ska vi behandla dina uppgifter och använda din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Att prenumerera på nyhetsbrevet är frivilligt och dina personuppgifter behandlas konfidentiellt. Databehandling sker på grundval av ditt uttryckliga samtycke i den mening som avses i Artikel 6, avsnitt 1 a i GDPR, och kommer endast användas för utskick av STILL Nyhetsbrev.

Vid leverans av nyhetsbrevet använder vi leverantörens internetbaserade tjänster flatrate NEWSLETTER för automatisk sändning av personliga e-postmeddelanden. Flatrate-Newsletter.de är en tjänst hos Indoblo Commerce Limited, filialen Tyskland, Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Vi har ingått ett avtal med leverantören i enlighet med GDPR vilket innebär att den senare är skyldig att bearbeta användardata endast i enlighet med våra instruktioner och att följa EU: s dataskyddsförordning.

Ytterligare information finns i leverantörens sekretesspolicy "flatrate NEWSLETTER" www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie och i de villkor som finns på www.flatrate-newsletter.de/agb.Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev har du rätt att när som helst tas bort från nyhetsbrevets mailinglista. Allt du behöver göra är att skicka ett mail till info@still.se Dessutom har du möjligheten att radera dig från adresslistan via avregistrera-länken i nyhetsbrevet.

Clevercast

För att kunna genomföra webbseminarier över Internet använder STILL GmbH programvarulösningen Clevercast, en produkt från Rambla BVBA. Sekretesspolicyn för Rambla BVBA finns på: https://www.rambla.be/privacy-policy/

För att genomföra webbinarier lagrar vi e-postadressen och namnet på de deltagare som de tillhandahåller via registreringsformuläret. Vi överför dessa uppgifter till Clevercast, som ligger på De Winterstraat 26, 2140 Borgerhout, Belgien.

En krypterad anslutning upprättas mellan dig och Clevercast. Ljud- eller bildinformationen som överförs under denna session kommer att spelas in av STILL GmbH för senare användning. Å ena sidan för att förse deltagarna med en inspelning och å andra sidan för att använda den för marknadsföringsändamål. I det här fallet kommer vi att meddela detta före webinaret.

Dessutom bearbetar Clevercast hänvisaren, användaragenten och IP-adressen som överförs av användarens webbläsare med det enda syftet att sammanställa statistik. Dessa data lagras inte utan bearbetas till statistik som inte på något sätt kan spåras tillbaka till enskilda deltagare.

"Om en deltagare raderas från Clevercast raderas alla hans eller hennes personuppgifter automatiskt. När ett webinar tas bort av Clevercast raderas all information från alla deltagare automatiskt.

All data lagras på Clevercasts egna servrar, som finns i privata rack i flera separata ISO 27001-kompatibla datacenter inom EU."

Sekretesspolicyn för Clevercast finns på: https://www.clevercast.com/privacy-policy/

Kontakt

När du kontaktar vårt företag - via vårt kontaktformulär eller e-post - hanterar vi dina uppgifter, inklusive de personliga kontaktuppgifter som du skickat för att hantera kontaktförfrågan och behandlingen av den, i enlighet med artikel 6, avsnitt 1 b i GDPR (för utförandet av en förhandlingsåtgärd).

För leadgenerering och för långsiktig och framgångsrik dialogmarknadsföring med våra målgrupper använder vi Lead Management System (LMS) -tjänst för lead på GmbH, Am Kanal 1618 i 14467 Potsdam. Vi har ingått ett avtal med leverantören enligt avsnittet i GDPR, vilket innebär att den senare är skyldig att behandla användardata endast i enlighet med våra instruktioner och att följa EU: s dataskyddsförordning.

Ytterligare information om leverantörens lagstiftade integritetspolicy finns på: www.leadon.de/impressum/

Jobbansökan

Vid jobbansökan via vår STILL-webbplats behandlas dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter (namn, förnamn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt de ansökningshandlingar (brev, cv och betyg) som du ställt till förfogande. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och uteslutande för att genomföra ansöknings- och anställningsprocessen. Dataöverföring görs i krypterad form.

Du kan när som helst ta tillbaka din jobbansökan och låta radera alla dina personuppgifter. I det här fallet raderas dina personuppgifter och din jobbansökan plockas bort från ansökningsprocessen.

Länk till Workday recruitings sekretesspolicy: www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/

 

 

STILLs information online och optimering av websidor

Användning av cookies

Vi vill lära känna dig bättre, så att vi kan erbjuda dig bättre service och samtidigt kunna respektera dina önskemål avseende användningen av dina personuppgifter. Av denna anledning, på grundval av Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR använder vi så kallade cookies (våra egna och tredjepartsleverantörers) och liknande teknik på vår hemsida.

Cookies är små textfiler som används av många webbplatser över hela världen. Cookies skapas automatiskt av din webbläsare under ditt besök på vår webbplats och lagras av vår server på hårddisken på din terminalenhet (dator eller mobilenhet). Cookies skadar inte din enhet och innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig programvara. I cockies lagras information som skapas varje gång av din specifika terminalenhet som används av dig. Våra cookies innehåller inga personliga uppgifter. Dessutom kan cookies som lagras av våra servrar endast läsas av oss och inte av någon tredje-part-webbplats.

För att göra användningen av vår plattform trevligare för dig använder vi så kallade session cookies för att kunna känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår hemsida. Efter att ha lämnat vår hemsida tas dessa automatiskt bort. För användarvänlighetens skull använder vi också tillfälliga cookies som lagras på din enhet under en specifikt definierad tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att utnyttja våra tjänster, erkänns det automatiskt att du redan har varit på vår hemsida och vilka ingångar och inställningar du gjorde, så du behöver inte skriva in dem igen.

Dessutom använder vi cookies för statistisk inspelning av vår webbplatsanvändning, för kontinuerlig utvärdering och optimering av våra onlinetjänster och för presentation av Information som är skräddarsydd för dig. När du besöker vår hemsida igen tillåter dessa cookies oss att automatiskt känna igen att du redan har varit på vår sida. Dessa cookies raderas automatiskt efter en bestämd tid. De flesta webbläsare är konfigurerade att automatiskt acceptera cookies. Ytterligare detaljer och konfigurationsalternativ för användning av vår teknik finns i vår Cookie policy

Du kan naturligtvis också se vår hemsida utan några cookies. Om du inte vill utnyttja fördelarna med cookies kan du helt avaktivera den här funktionen i din webbläsare. Dock kan detta leda till att våra servicefunktioner är begränsade. Dessutom, lagringsperioden för cookies beror på deras syfte och är inte samma för alla. Följande lista innehåller mer information om att inaktivera och hantera dina cookieinställningar i den webbläsare som används av dig:

Google Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox:support.mozilla.org/sv-SE/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

Internet Explorer:windows.microsoft.com/sv-no/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari:help.apple.com/safari/mac/8.0/

När du tittar på vår webbplats informeras du om användningen av cookies för olika ändamål via en informationsbanner (”cookiebanner”). Cookiebannern hänvisar också till detta sekretessmeddelande.

STILL använder sig av följande cookies för nedan nämnda specifika ändamål:

 

Cookie-namnLeverantörSyfteSamtycke kategoriUpphörande
cookieConsentMellowmessage GmbHSpara de överenskomna kategoriernaNödvändig1 år
mmKitContentSplashTeaserEnabledMellowmessage GmbHStäll in teaservisningenNödvändig30 dagar
testMellowmessage GmbHTesta cockies för att kontrollera om cockies kan ställas in eller inteNödvändigsession
mobileOrDesktopForceMobileMellowmessage GmbHLagring av information om vilken vy användaren föredrar (cookie för nytt webbplats-system)Nödvändig30 dagar
stillMobileOrDesktopMellowmessage GmbHLagring av information om vilken vy användaren föredrar (cookie för gammalt webbplats-system)Nödvändig30 dagar
newsOverviewLastScrollPositionMellowmessage GmbHKom ihåg senast kända rullningspositionNödvändig1 dag
newsOverviewCurrentPageMellowmessage GmbHKom ihåg aktuell sidaNödvändig1 dag
usedTrucksSearchVersionMellowmessage GmbHVersion av begagnad trucksökningNödvändigoändlig
postLikesMellowmessage GmbHSpara "Gillar" per inläggNödvändig1 dag
Generischer Name, Fallback "user-settings"Mellowmessage GmbHSpara användargränssnittsinställningarnaNödvändig1 år
MMABTESTMellowmessage GmbHSparar den tilldelade variantenStatistiksession
PHPSESSIDMellowmessage GmbHSessionscookie för servernNödvändigsession
mat_epMatelsoIdentifiering av användarenStatistik2 år
mat_telMatelsoIdentifiering av användarenStatistik14 månader
_fbpMetaIdentifiering av användarenMarketing3 månader
_fbcMetaSparar senaste besöketMarketing2 år
_gidGoogleIdentifiering av användarenStatistik1 dag
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID]GoogleIdentifiering av användaren och minskning av begäranStatistik1 minut
_gaGoogleIdentifiering av användarenStatistik2 år
_gat_UA-[CONTAINER-ID]GoogleMinskning av begäranStatistik1 minut
_et_coideTrackerIdentifiering av användarenStatistik2 år
BT_sdceTrackerInnehåller Base64-kodade uppgifter om den aktuella besökarsessionen (referenser, antal sidor, antal sekunder sedan sessionens början), som används för personalisering.Statistiksession
isSdEnabledeTrackerUpptäckt av om besökarens rullningsdjup mäts.Statistik1 dag
BT_ctsteTrackerAnvänds endast för att upptäcka om cookies är aktiverade eller inte i besökarens webbläsare (endast om cookies är aktiverade).Statistiksession
BT_pdceTrackerInnehåller Base64-kodade uppgifter om den aktuella besökarsessionen (referenser, antal sidor, antal sekunder sedan sessionens början), som används för personalisering.Statistik1 år

Google Analytics

För att säkerställa den behovsbaserade konfigurationen och kontinuerlig optimering av våra webbplatser, använder vi på grundval av Artikel6, Avsnitt 1 (f) i GDPR (legitimt intresse) Google Analytics en webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. av 1600 Amphitheater Parkway , Mountain View, CA 94043, USA, nedan kallad Google. Detta skapar pseudonymiserade användprofiler och använder en viss form av cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s dataskyddsförordning.

Vi uppmärksammar att Google Analytics endast används med aktiverad IP-anonymisering, "_anonymizeIp ()", på våra webbplatser. Det innebär att användarens IP-adress avkortas av Google inom Europeiska unionens territorium och i andra medlemsländer som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att utesluta direkt personlig hänvisning. Den fullständiga IP-adressen kommer endast att överföras till en Google-server i USA och avkortas där i undantagsfall.

Google kommer att använda denna information å våra vägnar för att utvärdera användningen av vår online-plattform av våra användare, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom denna onlineplattform och för att ge oss ytterligare tjänster i samband med användningen av denna onlineplattform och av Internet. Användarnas pseudonyma användarprofiler kan skapas från de data som behandlas.

Google Analytics kombineras inte med någon annan Google-data. Om du, användaren, vill förhindra insamling av data som genereras av cookies och relaterar till användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google och behandlingen av detta data från Google kan du göra det genom att ladda ner och installera tillägget för att inaktivera Google Analytics. Webbrowser-tillägget är tillgängligt för Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera på: tools.google.com/dlpage/gaoptoutSom ett alternativ till webbläsarens plug-in eller i webbläsare på mobila enheter är det möjligt via denna länk att ställa in en Link som förhindrar insamling av Google Analytics på denna webbplats i framtiden. För att göra det måste din webbläsare i princip tillåta cookies att lagras. Om du tar bort dina cookies regelbundet måste du klicka på länken varje gång du besöker denna webbplats.

Mer information om användarvillkor och integritet finns på
policies.google.com

Google Data Studio

På grundval av Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR (berättigat intresse) använder vi ett extra datahanteringsverktyg i Google Analytics-Google Data Studio (betaversion) - för att visuellt skapa användardefinierade rapporter och interaktiva dynamiska instrumentpaneler för våra användare.

I detta syfte använder vi data från Google Analytics och inga andra gränssnitt till datakällor (till exempel Google AdWords, Attribution 360, BigQuery, Cloud SQL, MySQL, Google Sheets, YouTube Analytics, etc.). Detta webbverktyg kräver inte en lokal applikation och kan startas via webben. Tillgång sker via en webbläsare och datakällorna är direkt anslutna via Google Data Studio.
För mer information om hur du använder Google Data Studio, besök:
support.google.com/datastudio/answer/6283323

e-Tracker

På STILLs webbplats samlas data för marknadsföring och optimeringsändamål in med hjälp av tekniken i analystjänsten från etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg. Detta görs på grundval av Artikel 6, Avsnitt 1 f i GDPR (legitimt intresse).

Från dessa data kan pseudonyma användarprofiler skapas med hjälp av cockies för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i webbläsare. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. De personuppgifter som samlas in av etracker-tekniken används inte, utan ett specifikt samtycket av den berörda personen, för att identifiera besökare personligen på vår webbplats och slås inte samman med några personuppgifter om pseudonymens bärare.

Vidare har du rätt att när som helst göra invändningar mot datainsamling och lagring i framtiden. För att motsätta dig insamling och lagring av dina besökardata i framtiden kan du använda följande länk för att få en borttagningscockie från etracker som garanterar att ingen besökardata i din webbläsare kommer att samlas in eller lagras av etracker i framtiden.

Detta medför att en borttagningscockie med namnet "cntcookie" ska ställas in av etracker. Ta inte bort den här cookien om du vill bekräfta din invändning.

Ytterligare information finns i etracker: s integritetspolicy:
www.etracker.com/en/data-privacy/

 

 

 

 

 

 

 

 

Program från Microsoft

På grundval av artikel 6 (1) (f) DS-GVO (berättigat intresse), använder våra online-tjänster också Microsoft Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads placerar en Cookie på din dator om du har nått vår webbplats via en Microsoft Bing ad. Detta gör det möjligt för Microsoft Bing och för oss att veta att användaren har klickat på en annons, har letts vidare till en målsida (conversion page), och landat på vår webbplats. Detta informerar oss endast om antalet användare som har kommit in till en conversion page genom att klicka på en Bing ad. Användarnas identiteter och deras personuppgifter kommer inte att överföras.

Om du inte vill delta i denna Tracking-åtgärd, är det möjligt att avböja sättandet av den Cookie som krävs för detta. Detta kan du exempelvis konfigurera direkt i den webbläsarinställning som avaktiverar det automatiska sättandet av Cookies.

Under Sekretess hos Microsoft finner du närmare informationer om datasäkerhet och vilka cookies som används i Microsoft Bing.

 

Integrering av tjänster och innehåll av tredje part

 

Generell information

Vi är ett smidigt företag, så det är ytterst viktigt för oss att vara närvarande och uppnåeliga för våra kunder. Sociala plugins och sociala nätverk (Meta, LinkedIn, XING, Google+, YouTube) är därför integrerade element på våra webbplatser på grundval av Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR (berättigat intresse). Det underliggande marknadsföringsändamålet kan betraktas som ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR. Ansvaret för drift i enlighet med dataskydd måste säkerställas av respektive leverantörer av sociala nätverk.

Dessutom, på grundval av våra legitima intressen, ditt intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår onlineplattform i enlighet med Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR eller på grundval av ditt samtycke i den mening som avses i Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR, använder vi serviceplattformar från leverantörer från tredje part för att integrera deras innehåll och tjänster i vår online-plattform.

Innan en anslutning till leverantören kan göras måste du uttryckligen ge ditt samtycke med processen som beskrivs nedan och med dataöverföringen:

Du kommer att känna igen länkar till webbsidorna för sociala medietjänster genom respektive företagslogo. Om du följer en social länk kommer du att nå företagets online-närvaro av STILL på respektive social medias servicewebbplats. Tänk på att aktivera en länk resulterar i att en anslutning görs till servrarna för den sociala medietjänsten och följaktligen kan vissa data överföras till leverantören av den sociala medietjänsten. Sådana data är till exempel:

 • Ditt namn och din e-postadress för autentisering under registrering och inloggningsprocessen;
 • Adressen på webbplatsen där den aktiverade länken är belägen;
 • Datum och tid då webbplatsen hade åtkomst eller när länken aktiverades;
 • Information om den använda webbläsaren och operativsystemet som används;
 • IP-adress för den sökande Internet-aktiverade terminalenheten.

Om du är inloggad som medlem i respektive social medietjänst kan den sociala medietjänsten associera denna information med ditt personliga användarkonto på den sociala medietjänsten. Du kan utesluta möjligheten att vara associerad med ditt personliga användarkonto, om du loggar ut ur ditt användarkonto på förhand. Servrarna för sociala medietjänster finns i USA och andra länder utanför Europeiska unionen. Vi uppmärksammar att företag i dessa länder lyder under dataskyddslagar som inte skydda allmänna personuppgifter i samma grad som i Europeiska unionens medlemsstater.

STILL Sverige AB har ingen inverkan på omfattningen, arten eller syftet med databehandlingen som utförs av leverantören av respektive social media. Nedan finner du detaljerad information om de sociala medier som används av oss:

Meta

På grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och den ekonomiska driften av vår online-plattform i enlighet med Artikel 6, Avsnitt 1 f i GDPR, använder vi de sociala plug-in från nätverket Meta. Leverantören är Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland, hädanefter kallad Meta. Plug-ins kan visualisera interaktionselement eller innehåll, till exempel: videor, grafik och textartiklar och kan identifieras av en av Meta-logotyperna (en vit "f" på en blå bakgrund, begrepp som "Gilla", "Jag gillar det här" eller ett "tummen upp" -tecken) eller identifieras av "Meta social plug-in". You kan se listan och utseendet på Meta sociala plugin-program här: developers.facebook.com/docs/plugins/När en användare påminner om en funktion i denna onlineplattform som innehåller ett sådant plugin, etablerar enheten en direktanslutning med Meta-servrarna. Innehållet i plugin-modulen överförs av Meta direkt till användarens enhet och integreras av sistnämnda i online-plattformen. I processen kan användarprofiler från användarna skapas från de data som behandlas. Vi uppmärksammar att vi inte har någon kontroll över hur stor mängd data som Meta samlar med hjälp av detta plug-in.

Genom att integrera får Meta dessutom information som en användare har åtkomst till på motsvarande sida i online-plattformen. Om användaren är inloggad på Meta kan Meta associera besöket med sitt Meta-konto. Om användarna interagerar med plugin-programmen (t.ex. genom att klicka på knappen Gilla eller genom att skicka en kommentar), skickas motsvarande information direkt från din enhet till Meta och lagras där. Om en användare inte är medlem i Meta finns det fortfarande möjlighet att Meta ska identifiera och lagra din IP-adress. Enligt information från Meta lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.

Om en användare redan är Meta-medlem och inte vill att Meta ska samla in uppgifter om honom / henne via denna online-plattform och länkar den data med sin medlemsinformation lagrad av Meta, måste han / hon logga ut från Meta och ta bort henne / hans cockies innan du använder vår online-plattform. Tilläggsinställningar för att använda data för reklamändamål finns i Meta-profilinställningarna på: www.meta.com/settings. Detaljerad information om syftet med och omfattningen av datainsamling, vidare bearbetning och användning av uppgifterna via Meta samt dina relevanta rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Privacy Policy of Facebook: www.meta.com/about/privacy/

LinkedIn

På grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och den ekonomiska driften av vår online-plattform i den mening som avses i Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR, funktionerna i det sociala nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner, ansluts du till LinkedIn-servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om Du klickar på LinkedIns "Recommend-knapp" och är inloggad på ditt LinkedIn-konto. LinkedIn kan associera ditt besök på vår webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi uppmärksammar det faktum att vi i egenskap av leverantör av webbsidor, har ingen kännedom om innehållet i de överförda data eller deras användning av LinkedIn. For dina rättigheter och inställningsalternativ som gäller skyddet av din integritet, hänvisar du till respektive sekretesspolicy för provi der: www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Ytterligare information om opt-out-proceduren finns här:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING

På grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och den ekonomiska driften av vår online-plattform i den mening som avses i Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR, särdragen i det sociala nätverket XING. Leverantören är företaget XING AG, Dammtorstrasse 2932, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller XING-funktioner, kommer en anslutning att skapas till XING-servrar. Så vitt vi vet sker ingen lagring av personuppgifter, inga IP-adresser lagras och inget användarbeteende utvärderas.

För dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet hänvisas du till leverantörens privata policy: www.xing.com/app/share

Instagram

Vi – STILL GmbH – använder oss av funktionerna i det sociala nätverket Instagram eftersom vi har ett berättigat intresse att analysera, optimera och göra vår verksamhet online lönsam i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Leverantör är Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

YouTube

På grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och den ekonomiska driften av vår online-plattform i den mening som avses i Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR, integrerar vi STILL GmbH-funktionerna i webbtjänsten YouTube för visning och uppspelning av videor. Leverantör av dessa funktioner är YouTube, LLC 901 Cherry Ave.San Bruno, CA 94066 USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 , USA.

I det här fallet används ett utökat dataskyddsläge som enligt information från leverantören inte aktiverar lagring av användarinformation tills videon spelas upp. Så snart uppspelning av inbäddade YouTube-videor startas används YouTube-cookies för att samla in information om användarens beteende. Dessa är till för att samla statistik på videoklipp, förbättra användarvänlighet och förhindra felaktiga förfaranden. Varje gång YouTube finns på STILLs webbplats, oavsett om någon inbäddad video spelas, görs en anslutning till Googles nätverk "DoubleClick", vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsförfaranden utan att vårt företag påverkar.

Ytterligare information om användningen av cookies finns i YouTube: s integritetspolicy på: www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

Google Tag Manager

På grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och den ekonomiska driften av vår online-plattform i den mening som avses i Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR, använder STILL webbplatsen Google Tag Manager. Denna tjänsten möjliggör att webbplatsen taggar hanteras via ett gränssnitt. Google Tag Manager hanterar bara taggar. Inga cookies är inställda och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager hanterar också andra taggar som samlar in data där det behövs. Google Tag Manager har inte tillgång till denna data. Om den har blivit inaktiverad på domän- eller cookienivå behålls den för alla spårningslistor, förutsatt att de har implementerats med Google Tag Manager.

Du hittar detaljerad information om Google Tagghanterare på följande länk: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Google-Maps

STILL-webbplatsen använder komponenten" Google Maps "för att visa kartor och skapa färdriktningar. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nedan kallat Google.

Genom att använda denna webbplats godkänner användaren insamling, bearbetningen och användningen av automatiskt insamlade data och data som användaren (inklusive IP-adressen) har tagit in av Google, en agent för Google eller tredje part. Databehandlingen sker med grundval av våra legitima intressen för analys, optimering och den ekonomiska driften av vår online-plattform i den mening som avses i Artikel 6, Avsnitt 1 (f) i GDPR.

Dessutom öppnas en cookie varje gång komponenten "Google Maps" öppnas av Google för att bearbeta användarinställningar och användardata för visning av sidan där komponenten "Google Maps" är integrerad. Den här cookien brukar inte raderas genom att stänga webbläsaren, men löper ut efter en viss tid, om inte den manuellt raderas av dig i förväg.

Om du inte är överens med behandlingen av dina uppgifter har du möjlighet att inaktivera tjänsten "Google Maps" och därmed förhindra överföring av data till Google. För att göra det måste du inaktivera Java Script-funktionen i din webbläsare . Vi uppmärksammar dock att du i det här fallet inte kommer att kunna använda Google Maps eller endast i begränsad utsträckning.

Villkoren för Google Maps finns på följande länk: www.google.com/intl/sv/policies/terms/regional.htmlFullständiga uppgifter om insyn, alternativ och integritetspolicy finns på google.de: s personals centrum: www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

 

 

 

Användning av annat aktivt innehåll

Aktivt innehåll, inklusive JavaScript, ActiveX och andra kontroller och skriptspråk som innehåller verkställande element, är integrerade i våra webbplatser. Av säkerhetsskäl kan du avaktivera dem när som helst via din webbläsarkonfiguration. Våra webbplatser fortsätter även att navigera utan JavaScript.

Överföring av data till tredje part

STILL Sverige AB tillhandahåller även sina tjänster tillsammans med utvalda partners. De omfattas av samma strikta bestämmelser enligt lag om databeskydd och är också integrerade i STILL Sverige ABs integritetsbegrepp. Eventuell överföring av data till tredje part sker endast inom ramen för de juridiska kraven (för beställning av databehandling, t.ex. onlinebeställningar) och endast i den utsträckning som beskrivs i sekretesspolicyen. Vi skickar endast uppgifter från användare till tredje part om detta krävs till exempel för kontraktsändamål på grundval av Artikel 6, Avsnitt 1 b i GDPR eller på grundval av berättigade intressen i den mening som avses i Artikel 6, Avsnitt 1 f i GDPR för ekonomisk och effektiv drift av vår verksamhet. Ytterligare information, till exempel frivilliga uttalanden inom huvudområden av intresse, överförs inte till någon tredje part av STILL Sverige AB. Personuppgifter överförs endast till statliga institutioner och myndigheter endast i samband med lagstadgade eller rättsliga skyldigheter.

Mottagare utanför EU

Med undantag för behandlingen som beskrivs i denna sekretesspolicy skickar vi inte dina data vidare till mottagare som är baserade utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Dina rättigheter som påverkad person

Enligt GDPR har du förutom rätten att bli raderad, med förbehåll för respektive lagstadgade krav, också följande rättigheter:

 • Rätten att bekräfta behandlingen av dina personuppgifter till den som ansvarar för behandlingen och rätten till information om lagrad information om din person eller ditt pseudonym, antingen skriftligt eller på din begäran i elektronisk form enligt Artikel 15 i GDPR;
 • Rätten att omedelbart korrigera eventuella felaktiga personuppgifter om dig eller till korrigerande av ofullständiga personuppgifter - även genom en kompletterande kungörelse - i enlighet med Artikel 16 i GDPR.
 • Rätten till omedelbar radering ("rätt att bli bortglömd") av dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med Artikel 17 i GDPR, förutsatt att inga lagstadgade eller kontraktsliga uppehållsperioder eller andra lagstadgade skyldigheter eller rättigheter avseende ytterligare lagring; om personuppgifter offentliggörs av STILL Sverige AB och om vårt företag är skyldigt att ansvara i enlighet med Artikel 17, avsnitt 1 i GDPR för att ta bort personuppgifter, kommer STILL Sverige AB att vidta lämpliga åtgärder, inklusive åtgärder av teknisk art, med beaktande av tillgängliga teknik- och implementeringskostnader, att meddela andra parter som är ansvariga för databehandling, som behandlar de publicerade personuppgifterna, att den berörda personen har krävt av andra parter som ansvarar för databehandlingen att radera alla länkar som rör dessa personuppgifter och eventuella kopior eller kopior av dessa personuppgifter, där behandling inte är nödvändig. Sekretessansvarig för STILL Sverige AB kommer att inleda nödvändiga åtgärder i enskilda fall. Om lagstadgade bestämmelser inte tillåter radering kommer dina uppgifter istället att vara låsta av oss, så att de endast är tillgängliga för obligatoriska lagbestämmelser.
 • Rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter i enlighet med Artikel 18 i GDPR.
 • Rätten om information enligt Artikel 20 i GDPR. Härigenom har du rätt att erhålla personuppgifter som berör dig, med vilken den ansvarige hos STILL Sverige AB har tillhandahållits av dig i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter sända direkt av vår ansvariga part till en annan ansvarig part, förutsatt att detta är tekniskt genomförbart och att detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter.
 • Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller ditt arbete eller där vårt företag har säte.

Rätten till invändning

Om du inte längre vill att dina personuppgifter ska användas aktivt för STILL Sverige ABs interna syften, i enlighet med Artikel 21, avsnitt 24 i GDPR, har du rätt att när som helst göra invändningar mot sådan användning och behandling. För att göra det är det tillräckligt att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@kiongroup.com. Det speciella fallet med en lagligt obligatorisk låsning av uppgifterna i stället för att data raderas i enlighet med 17-19 i EU-GDPR, är opåverkat.

Datasäkerhet

STILL Sverige AB tillämpar ständigt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så mycket som möjligt gentemot manipulation, delvis eller fullständig förlust och obehörig tillgång från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med den tekniska utvecklingen.

Förutom att säkra driftmiljön använder vi till exempel ett krypteringsförfarande på hela vår webbplattform. All data som personligen överförs av dig, inklusive dina betalningsuppgifter, överförs med hjälp av det vanliga och säkra standard SSL-protokollet (Secure Socket Layer) för att förhindra missbruk av data från tredje part. SSL är en säker och beprövad standard som också används i internetbanker. Du kan känna igen en säker SSL-anslutning, bland annat av den låsta hänglåsymbolen i statusfältet i din webbläsare och om adresslinjen innehåller "https".

Ändå uppmärksammar vi att Internetbaserade dataöverföringar i grunden har säkerhetsproblem (till exempel vid kommunikation via e-post), så att det absoluta skyddet av data mot tredje parts tillgång inte kan garanteras. "

 

 

 

 

Förbehåll

STILL Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller komplettera denna sekretesspolicy med beaktande av bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Alla innovationer och ändringar kommer att publiceras på vår hemsida. Vi rekommenderar dig att besöka denna webbplats regelbundet för att se den senaste versionen.

Datum för senaste uppdatering: December 2020

Läs våra användarvillkor