Tugger Trains

STILL LiftRunner® produktöversikt

Patenterad teknologi - modern intralogistik

I en modern och strömlinjeformad produktionslogistik, är det omöjligt att tänka sig ett effektivt materialflöde utan Tugger trains. De levererar material vid rätt tillfälle, som till exempel monteringsstationer, med olika godsbärare och i små satser om så krävs. Detta minskar inte bara kostsamt logistikutrymme inom produktionen, utan kan också minska lager och energikonsumtion samt skaderisken genom att minska trafikvolymen. Med STILLs LiftRunner® Tugger train-system erbjuds optimalt anpassad drift efter det behov som föreligger. STILL LiftRunner® möter de höga kraven på både funktionalitet och kvalité. Det patenterade utskjutningssystemet av Trolleys ger en unikt lätt användning och lägsta möjliga rullmotstånd. De olika framevarianterna och trolleysarna säkerställer den optimala lösningen för varje individuellt behov – och om det inte är nog konstruerar STILL kundspecifika frame- och trolleylösningar. Vi hjälper dig gärna hitta rätt lösning.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: STILL LiftRunner®

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Detaljer

LiftRunner® - produktöversikt: modulkomponenterna i Tugger train

De olika tillbehören till Tugger trains kan kombineras efter önskemål, och passar därför perfekt för alla ändamål. Ett Tugger train består normalt av en dragtruck samt upp till fyra frames och dess vagnar.

Frames

Alla de olika frames fungerar som vagnar i ett tåg. Det går även använda dem i flera andra sammanhang.

LiftRunner® B-frame

Hög flexibilitet med LiftRunner® B-frame

 • Lasta i och ur från båda sidor för maximal flexibilitet
 • Tyst drift och lågt slitage, då frames lyfts upp under färden
 • Fantastisk körförmåga och styrstabilitet garanterar en hög säkerhetsnivå
 • Enkelt låssystem för vagnarna och säker hantering vid transport

 

 

LiftRunner® C-frame

Tunga laster med LiftRunner® C-Ram 

 • Flexibel för användning både inne och ute
 • Fantastisk körförmåga och styrstabilitet garanterar en hög säkerhetsnivå
 • Tyst drift och lågt slitage, då vagnarna lyfts upp under transport
 • Perfekt för tungt gods och stora containrar tack vare den stora lastkapaciteten
 • Säker hantering med automatisk låsning när vagnarna ställs in
Routenzuege C-Rahmen IFOY
 

E-frame

 • Beroende på hur E-frame är orienterad kan vagnarna lastas på från höger eller vänster
 • Fantastisk körförmåga och stabilitet garanterar en hög säkerhetsnivå
 • Tyst drift och minimalt slitage då vagnarna lyfts under transport
 • Enkelt och intuitivt kopplingssystem
 • Säker hantering med automatiska säkerhetsbackuper när vagnarna parkeras

 

Trolleys

Trolleys

LiftRunner®-systemets grunder

 • Enkel användning, även vid tunga laster, tack vare lågt rullmotstånd
 • Det stora urvalet av trolleytyper gör dem användbara i många olika tillämpningar
 • Trolley har som standard två bromsade hjul för säker hantering
 • Trolley med plasthyllor och låg vikt, för enklare hantering, finns i olika utföranden

Ergonomisk tiltfunktion

Ergonomisk tiltfunktion och Trolleys – ett Dream Team

 • Passar till flera olika typer av materialcontainrar
 • Kompatibel med standardtrolley
 • Kan användas av en person och med laster på upp till 1 000 kg
 • Ergonomisk arbetsposition med rätt arbetshöjd för enklare hantering
 • Arbetshöjd på upp till 700 mm och en lutningsvinkel på upp till 21 °

 

Dragtruckar - STILLs eldrivna dragtruckar

STILL LTX elektriska traktor bogserar LiftRunner® B-, C- och E-frames som bär rullande lastbärare (vagnar) på ett enkelt och säkert sätt.


Mediebibliotek

{{ filteredVideos.length }} Videos

Nedladdningar