Tugger trains

Automatiserade tugger trains

Den yngsta medlemen i STILL iGo-familjen

För att möta målet att göra logistiska processer mer effektiva genom automation, tillhandahåller STILL automatiska LiftRunner Tugger train-lösningar. Dessa lösningar ger ett fullt automatiserat flöde av material till produktionslinan och levererar materialet i rätt tid både smartare och mer ekonomiskt. Fördelar med ett helt eller delvis automatiserat system:

  • Gods flyttas ergonomiskt i fabriken oavsett de anställdas fysiska skick
  • I de automatiserade Tugger-vagnarna, kan alla laster lastas ur och i samtidigt
  • Lugnare trafik i jämförelse med materialflöde med motviktstruckar
  • Minskad utrymmesanvändning och större säkerhet vid användning av godsbärare eller vagnar.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Automatiska Tugger trains

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Istället för en standardvagn har LiftRunners E-frames två eldrivna band som används som transportband för att lasta i och ur framen. För att lasta i eller lasta ur gods, positionerar sig E-framen automatiskt framför transferstationen. Två sensorer kontrollerar att läget mellan E-framen och transferstationen är korrekt när E-framen sänks. I- och urlastningsprocessen börjar genom att tömma transportbandet. En annan sensor stoppar transportbandsprocessen och verifierar att i- eller urlastningen har slutförts korrekt. Dragtrucken med E-frames kommer automatiskt att börja turen vid de olika stationerna och positionerar E-frames framför transferstationerna för att lasta i eller ur pallar. Innan detta har pallarna hämtats från lagret med den automatiserade höglyftande trucken STILL EXV. Lastningen av pallarna på E-ramen startas automatiskt. Efter att alla E-framsen har lastats, börjar STILLs Tugger train resan till produktionslinjens olika stationer. Vid det första stoppet lämnas en pall av på transferstationen. Vid nästa station kan den nu tomma E-frame, plocka upp en tom pall på samma sätt. Efter att Tugger train har passerat alla stationer längs produktionslinjen och levererat fulla pallar och hämtat de tomma pallarna, åker den tillbaka till stationen för att lämna de tomma pallarna och lasta på nya fulla pallar till nästa tur.


Automatiska LiftRunners

De senaste Tugger train-lösningarna täcker alla stationer på materialflödets väg och är helt automatiskt – från lastning av ett Tugger train, till de olika stoppen längs produktionslinjen för avlastning. Lösningen använder sig av den automatiska höglyftande staplaren STILL EXV, en automatisk dragtruck som drar Tugger trains och automatiserade LiftRunner E-frames och transferstationer. Dessa komponenter är hjärtat i STILLs Tugger train-lösning.


Framtidens Tugger trains

Ett visionskoncept som kombinerar automatisering och autonomi och visar att STILL har en stabil plan om framtidens Tugger trains. Autonoma automatiska fordon och Tugger trains i ett nätverk är en perfekt kombination som gör en viktig insats inom produktionsförsöjning, vilket ökar snabbhet, säkerhet och kostnadseffektiviteten.