Smalgångstruckar

Högt upp i smala gångar.

Individualitet och funktionalitet: Med STILLs VNA-truckar MX-X och NXV går det att komma åt båda sidorna av gången i höglagret utan att behöva vända på trucken – topprestanda i smala gångar. MX-X lyfter inte bara gafflarna utan också den skräddarsydda förarhytten upp till en lagringshöjd på över 18 meter. Detta gör att MX-X kan användas för att plocka individuella artiklar manuellt utöver att lämna och hämta pallar. Varje höglager är unikt: tack vare den modulära designen av STILLs VNA-truckar, finns det en truck för varje arbetsuppgift. Lastkapaciteten på upp till 1,5 ton och en maxhastighet på 14 km/h är bara en av flera anledningar till den höga godsomsättningen som STILL MX-X och NXV möjliggör. Dessutom finns det smarta assistanssystem som gör arbetet snabbare, enklare och säkrare.

  • 18110 mm
  • 1500 kg
  • 12850 mm
  • 1500 kg
  • 10,5 km/h
Grundläggande truck Ansökningstyp Användningsområde
M Modular Narrow Aisle Truck (Man Up)
N Narrow Aisle Truck (Man Down)
C Classic Application
X X-cellence Application
V/X Vertical Lift

Systemtruckar – för smala gångar och höga stallage

Höga ställagesystem separerade med mycket smala gångar är den mest effektiva lösningen när det gäller att nyttja en byggnadsvolym och organisera infrastrukturen i ett lager. Jämfört med ett standardlager, som är lätt att manövrera en eltruck i, kan arbetsgångarnas bredd i ett smalgångslager vara upp till 65 % mindre. Att navigera i gångar som bara är 1 080 mm breda och hantera laster på arton meter över golvnivå är en av de mest krävande uppgifterna inom internlogistik. Därför är smalgångstruckar konstruerade för att fungera i sådana förhållanden utrustade med ett antal lösningar som garanterar säkerhet och arbetseffektivitet. Dessutom gör den modulära utformningen att varje VNA-truck kan anpassas exakt efter de specifika egenskaperna hos lagret och de arbetsuppgifter som fordonet måste utföra varje dag.

Exempel på lösningar som underlättar arbetet med systemtruckar

De viktigaste faktorerna som höjer svårighetsgraden vid tillämpningar där smalgångstruckar används är den svajning som uppstår i stativ som är utsträckta till nivå 13 18 meter över marken – och det blir värre med sämre golv och ju större behovet är att manövrera i mycket trånga utrymmen. I båda dessa fall kan trycket på operatören i VNA-trucken minskas tack vare moderna förarassistanssystem. STILLs förslag, tack vare vilket svajningen i hytten minimeras, är ett system som kompenserar för ojämnheter i golvet, kallat AFC – Active Floor Compensation. Systemets sensorer registrerar hjulens relativa höjd på systemtruckens stödaxlar. Om några olikheter i avläsningen detekteras kommer stativets vertikala position omedelbart att nivelleras. Därför är fordonsramen alltid i våg och stativet hålls helt vertikalt. Andra utmaningen för truckföraren är de mycket smala gångarna som det alternativa namnet ”smalgångstruck” avser. Organiseringen av intralogistiska processer baserat på VNA-trucken (från engelskans Very Narrow Aisle) möjliggör en minskning av bredden hos en gång ned till 1 080 mm. För att undvika kollision när markfrigången endast är 90 mm styrs systemtruckarna längs gången av ett automatiskt system, till exempel längs en induktiv tråd. Med hjälp av ytterligare programvara som STILL iGo kan pilotprojekt genomföras för att låta ett fordon nå en specifik plats av sig självt – i enlighet med alla tillämpliga säkerhetsrekommendationer och upprätthållande av en optimerad rörelsehastighet. IN Detta gör att VNA-trucken avlastar operatören från behovet av att styra och låter hen fokusera på att plocka och sätta ner lasten, vilket innebär att antalet olyckor och misstag minskar.

Den modulära STILL MX-X – flaggskeppet inom VNA-truckar

STILL MX-X är de populäraste STILL-fordonen för arbete i smalgångslager. En utmärkande egenskap är den modulära utformningen, som ger utomordentlig flexibilitet och möjliggör anpassning av fordonen efter förutsättningarna på det specifika lagret. Maximal höjd Lyftkapacitet på upp till 18 meters höjd gör att du kan arbeta effektivt i höglager. Tack vare de kompakta måtten kan MX-X användas till mycket smalare gångar än standardarbetsgångar (ner till 1 080 mm). Körhastighet upp till 14 km/h och lyfthastigheter på upp till 0,6 m/s innebär utmärkt hanteringsprestanda vid arbete i stora anläggningar och med stora volymer. System: navigering i form av iGo pilot, golvkompensationssystemet AFC och aktiv ALS-laststabilisering optimerar arbetet och garanterar maximal säkerhet och effektivitet. Tack vare tillgängligheten med ett 48 V-batterifack är vagnarna i MX-X-serien alltid redo för jobbet med hjälp av Li-ion-teknik. Ytterligare utrustning, såsom en roterande gaffelvagn eller teleskopiska gafflar gör det möjligt att justera smalgångstruckar av denna typ för hantering av olika laster.

Nedladdningar

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Smalgångstruckar

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.