OPX Horisontell orderplockare OPX-L 20 iGo neo

Autonoma transportlösningar

 • Högre plockkapacitet tack vare autonom förarassistans
 • Trygg och pålitlig igenkänning av operatören tack vare hybridspårningssystemet, även under zonplockning
 • Upp till 75 % färre i- och urstigningar under plockning
NY
Offerten är inte bindande
HYRA
Offerten är inte bindande
BEGAGNAT
Offerten är inte bindande

Förfrågan till: OPX-L 20 iGo neo

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Du kan tänka dig den autonoma horisontella orderplocktrucken OPX iGo neo som en pålitlig kollega som följer dig och hjälper dig att minska arbetsbelastningen. Med hjälp av den senaste sensortekniken känner trucken av sin operatör, omgivningen, hinder och sträckor. Ett säkerhetskoncept i flera nivåer och ett fotgängarskydd ser till att OPX iGo neo skyddar människor, lagerutrustning och laster. Trucken fattar beslut utifrån den data som överförs och definierade algoritmer: Trucken kör antingen runt hindren eller stannar om vägen är helt blockerad. Om trucken kör ikapp ett annat fordon eller det uppstår köbildning, justeras hastigheten utifrån situationen.

När vägen är framkomlig igen börjar OPX iGo neo autonomt att köra igen. Av säkerhetsskäl passerar den korsningar autonomt först efter förarens godkännande. Föraren kan självklart välja att köra trucken manuellt när som helst – en LED-signal visar nuvarande status. OPX iGo neo ökar markant plockningskapaciteten och minskar felen i orderplockningen. Dels för att den autonoma assistansen sköter körning och styrning så att föraren helt kan koncentrera sig på sitt arbete, och dels för att upp till 75 % av de tidsödande i- och urstigningarna helt försvinner och gångsträckorna med laster minskar markant.


OPX-L 20 iGo neo i detalj

Simply easy

 • Hög körkomfort tack vare elektrisk ratt som kan justeras i höjdled med automatisk neutral position
 • Mindre behov av utbildning tack vare intuitiv instrumentpanel
 • Rörelsefrihet på den breda förarplattformen med extra smalt ryggstöd (tillval)
 • Maximal energibesparing med ECO-körprogrammet
 • iGo neo-truckar kör, styr, accelererar och bromsar självständigt och följer hela tiden föraren

Simply safe

 • I- och urstigning som sparar på krafterna tack vare det låga insteget
 • Utmärkt synlighet tack vare LED-belysning dagtid, Safety Light och Safety Light 4Plus
 • Ökad säkerhet i kurvor med Curve Speed Control och Dynamic Drive Control
 • Mindre slitage på gafflarna tack vare lägre hastighet med sänkta gafflar
 • iGo neo erbjuder maximal säkerhet för personer på lagret tack vare ett unikt säkerhetskoncept i flera nivåer
 • Minimering av kollisionsskador även när OPX iGo neo används manuellt

Simply connected

 • Förarhantering, stötdetektion och åtkomstkontroll med FleetManager 4.x 
 • Tidig upptäckt av urladdade batterier med LED-belysningen Plus som lyser dagtid 
 • Integration i kundprocesser via automatiskt gränssnitt och MMS-förberedelse
 • iGo neo: trygg och pålitlig igenkänning av förare tack vare hybridspårningssystemet, även under zonplockning

Simply powerful

 • Högeffektiv orderplockning tack vare en lastkapacitet på upp till 2 500 kg
 • Kraftfull och pålitlig 3 kW trefas växelströmsmotor med litet servicebehov
 • Snabb godshantering tack vare stark acceleration och körhastigheter på upp till 14 km/h
 • Stabil kurvtagning och optimal dragkraft tack vare ett chassi med 5 hjul
 • iGo neo: upp till 75 % färre i- och urstigningar underlättar för föraren, plockningskapaciteten ökar markant jämfört med konventionell orderplockning

Simply flexible

 • Högre plockkapacitet utan att behöva kliva i och ur, tack vare fotgängardrift
 • Snabb orderplockning på första nivån med nedfällbart fotstöd och höjbar förarplattform
 • Ryggsmärtor förhindras tack vare pneumatisk dämpning av förarplattformen och det utfällbara sätet
 • Flexibel användning av befintliga batterier med tråg för batterier från andra tillverkare
 • OPX och OPX iGo neo är bastruckar som finns tillgängliga i olika varianter beroende på individuella plockbehov

Praktisk användning

Noggrann hantering oberoende av hinder : OPX iGo neo agerar efter situation. Trucken kommer antingen att autonomt köra runt ett hinder, eller - om det blockerar vägen – så kommer trucken att stanna. Vid köbildning går iGo neo in i konvojdriftläge och följer fordonet framför.

Exakt hantering vid hinder : OPX iGo neo undviker automatiskt hinder och reagerar på situationen. Trucken kör antingen runt hindret, undviker det genom att köra i konvoj eller stannar (om hindret helt blockerar vägen).

Säkerhetskoncept : Ett säkerhetskoncept i flera steg skyddar människor, lagerutrustning och varor. Specialsensorer registrerar alla dynamiska och statiska föremål i lagret.

Processtillförlitlighet - även vid tomma hyllor eller korsningar : OPX iGo neo upptäcker tomma hyllor och passerar dem. Korsningar upptäcks också i god tid och trucken kör bara över dem autonomt efter att föraren har kontrollerat att vägen är fri och godkänt resan.

Processtillförlitlighet, även för tomma hyllor och korsningar : OPX iGo neo känner igen och kör förbi tomma hyllor. Korsningar upptäcks också i god tid och trucken passerar dem autonomt först när föraren har kontrollerat att vägen är fri och godkänt vidare färd.

Högpresterande orderplockning : föraren kan ange om trucken flyttar till den första eller andra pallpositionen. Det är också möjligt att välja en position mellan de två.

Hänsyn till individuella plockpreferenser : Parkera helt enkelt OPX iGo neo på önskad plats. Trucken stannar autonomt på ett exakt avstånd från hyllan som anges av föraren. Om ett säkert avstånd på 500 mm inte upprätthålls korrigerar trucken detta när den har startats om.

Plocka på den höjd som passar dig : bara stoppa OPX iGo neo i önskad position. Trucken stoppar automatiskt på exakt rätt avstånd från hyllplanet enligt förarens kommando. Om ett säkerhetsavstånd på 500 mm inte hålls korrigerar trucken det automatiskt när den startas om. Truckens relativa position till föraren och hyllan kan justeras på avstånd, vilket minskar gångavstånden.

Produktiv : Trucken följer föraren och stannar alltid vid den optimala plockpositionen. AI (artificial intelligence) justerar intuitivt resvägen och hastigheten efter uppgiften.

Alltid i fokus : säker och tillförlitlig operatörsigenkänning tack vare hybridspårning

Personlig orderplockning : trucken kan anpassas till förarens preferenser. En optisk signal visar om trucken är orienterad mot hyllan till vänster, höger eller mitten.

Fullständigt skydd : det personliga säkerhetssystemet är inkapslat i den främre delen av trucken, vilket möjliggör ständig tillgänglighet hos trucken.

Ta säkerheten till en ny dimension : den främre 3D-kameran (som tillval) på OPX iGo neo upptäcker hinder över hela truckens höjd.

Maximal säkerhet som standard: fotgängarskyddet (PPE) aktiverar nödstoppet i potentiellt farliga situationer

Kollisionsskydd 3D - Säkerheten främst: Till skillnad mot säkerhetslaserskannern upptäcker tillvalet 3D-frontkameran Easy Protect hos OPX iGo neo hinder utmed hela truckens höjd. Skador och därmed sammanhängande kostnader minimeras därmed. Kameran används i manuell och autonom assistansdrift.

Transport av lastbärare med en bredd påupp till 1 000 mm för många olika tillämpningar

Allt under kontroll : med fjärrkontrollen kan alla viktiga truckfunktioner kontrolleras oavsett var föraren befinner sig

Intuitiv drift : som ett alternativ till fjärrkontrollen kan de viktigaste funktionerna skötas med knapparna på utsidan


Mediacenter

{{ filteredVideos.length }} Videos

Nedladdningar

Dokumentet för nedladdning är den uppdaterade versionen av manualen för standadtrucken. Den inkluderar inte beskrivningar av kundanpassningar (kundalternativ). Kontakta STILL's revservdelsavdelning  när det gäller en specifikt truck. Uppge truckens serienummer och tillverkningsår.


Modellöversikt

Modell
Maximal lyftkapacitet (kg)
Maximal lyfthöjd (mm)
Körhastighet (km/h)
Batterispänning (V)
OPX-L 20 / Li-Ion 2.000 800 12 24