Ex-skydd

Säkerheten först.

Garanterad säkerhet – från truck och hela vägen till reparation och underhåll: STILLs tekniker är specialiserade på explosionsskydd och garanterar högsta möjliga säkerhet för ert företag. Omfattande service för alla STILL-fordon. STILL erbjuder komplett service; även när det gäller i explosionsskyddade miljöer.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Explosionsskydd

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Service av explosionsskyddade STILL-fordon

Optimal hantering kombinerat med högsta säkerhetsnivå: Även med integrerat explosionsskydd finns den ursprungliga STILL-känslan kvar i trucken.

ATEX-certifierad och testad

Certifierad kvalité: alla explosionsskyddande komponenter är certifierade av ett självständigt testinstitut inom EU och hela fordonet är typtestat.

Ex-skydd RX 60

RX 60 / RX 20 med explosionsskydd

Även med integrerat explosionsskydd finns den ursprungliga STILL-känslan kvar i trucken. Ingen av justeringarna försämrar förarens sikt eller hanteringsförmåga av trucken.

FM-X med explosionsskydd

Optimal hantering kombinerat med högsta säkerhetsnivå: Även med integrerat explosionsskydd finns den ursprungliga STILL-känslan kvar i trucken.

Ex-skydd FM-X