Energisystem för intralogistik

Drivsystem inom intralogistik

Vilket är rätt energisystem för min intralogistik?

Energisystem för intralogistik består av fordon, energibärare och energiinfrastruktur – t.ex. truck + Li-Ion-batteri + laddare / laddstation.

Beslutet om rätt energisystem är i första hand ett strategiskt beslut. Det handlar om den specifika tillämpningen, kostnaden, men också om nödvändiga ramvillkor samt hållbarhet och perspektivet att arbeta klimatneutralt.

Följande fem kriterier kan nämnas för beslutet:

 • Fordonstillgänglighet: Hur mycket energi kan energisystemet ge och hur länge?
  I vilken utsträckning begränsas fordonens operativa tillgänglighet, t.ex. av stilleståndstider på grund av batteribyten, laddningsprocesser eller underhållsarbete?
 • Infrastruktur: Varje energisystem kräver en specifik infrastruktur, t.ex. för utrymme för laddstationer, lagring, underhåll och den insats som krävs för att lägga upp energiförsörjningen.
 • Investeringskostnader: Kostnaderna fram till driftsättning, t.ex. för batterier och uppbyggnad av nödvändig infrastruktur.
 • Driftskostnader: Löpande kostnader, t.ex. för underhåll och reparation, men även energikostnader och energiförbrukning.
 • Hållbarhet: Vilken potential har vilket energisystem, hur länge kan det användas och i vilken utsträckning kan CO2 utsläpp helt undvikas.

 

Jämförelse av drivsystem inom intralogistik


Fordonstillgänglighet

Bly-syra

 • ca. 1 lager beroende på fordonstyp och användningsområde
 • vid högre användning max 5 timmar
 • 8 timmars laddning innebär ca. 6 timmars körning
 • ingen mellanladdning > batteribyte (5-15 min)
 • högt underhåll
 • minskande prestanda under drift

 

Li-Ion

 • 1 timmes laddning betyder ca. 3 timmars körning
 • mellanladdning möjlig
 • inget underhåll krävs
 • konstant ström under drift

Bränslecell

 • 1 tankfyllning tillåter upp till ca. 8 timmars användning
 • inga stå-/laddningstider > tankning på bara 2-3 min
 • Regelbundet underhåll
 • konstant prestanda under drift

Infrastruktur

Bly-syra

 • Laddstationer
 • Laddare
 • Utbytbara batterier
 • Batteribyte
 • Vattentankar
 • Luftutsugssystem
 • Betydligt utrymmesbehov

Li-Ion

 • Låga krav
 • Laddningsinfrastruktur + endast 1 batteri + inbyggd laddare
 • Lågt utrymmeskrav

Bränslecell

 • Bränslecell (batteriersättningsmodul)
 • Laddstationer
 • Vätelagring
 • Väteleverans eller -produktion (elektrolysör)
 • Utrymme utanför lagringsutrymmet kan användas

Investeringskostnader

Bly-syra

 • Låga anskaffningskostnader

Li-Ion

 • höga anskaffningskostnader, tendens att minska
 • Längre batteritid

Bränslecell

 • Höga investeringskostnader (faktor 4 till 5 jämfört med blybatterier)
 • Finansieringsmöjligheter

Driftskostnader

Bly-syra

 • Energikostnader
 • Underhållskostnader
 • Batteriets kostnader (tid)
 • Lokalkostnader

Li-Ion

 • 30 % reducerade energikostnader
 • inga underhållskostnader
 • låga lokalkostnader
 • Intelligent energihantering/lasthantering möjlig

Bränslecell

 • Nuvarande höga H2-kostnader (10-12 €/kg vätgas, i september 2021) > Speciellt transportkostnader

Hållbarhet

Bly-syra

 • Utnyttjad teknik
 • miljöskadliga ämnen
 • kräver återvinning med höga energikostnader

Li-Ion

 • Kontinuerlig vidareutveckling
 • Effektivitetsökning och minskning av anskaffningskostnader förväntas
 • Problematiska råvaror > ny sammansättning under utveckling
 • Beprövade och testade strukturer

Bränslecell

 • Driftbar teknik, men ingen etablerad infrastruktur ännu
 • inga sällsynta jordarter
 • verkligt grön, genom grön H2
 • Den politiska utvecklingen är fortfarande osäker

Användningsområden och slutsats

Bly-syra
Bly-syra-batterier är användbara för användning av ett fåtal fordon med få arbetstimmar.
Sammantaget är detta ett etablerat, pålitligt och välanvändbart energisystem.

Li-Ion
Användning av Li-Ion-batterier rekommenderas för konsekvent höga och konstanta energikrav vid drift med flera skift.
I lämplig applikationsprofil är detta energisystem bäst lämpad då livslängden för ett Li-Ion-batteri (10 år).

Bränslecell
Detta energisystem är idealiskt för kontinuerlig, intensiv användning i flerskiftsdrift med mer än 1 000 drifttimmar per år.
Som det renaste energisystemet för industriell truckkörning är bränslecellen fortfarande inte väletablerad, men anses vara ett framtida system för grön intralogistik.


 

Webinar recording

The full length webinar


Energisystem inom ramen för grön intralogistik

Ur intralogistikens synvinkel är målet att kunna lösa transportuppgifter med lägsta möjliga förbrukning av värdefulla resurser – det vill säga med bästa möjliga nyttjande av kapital, energi, arbetskraft och tid. Ur ett ekologiskt perspektiv bör Europa vara klimatneutralt senast 2050; Tyskland vill till och med uppnå detta redan 2045. Det betyder att CO2-utsläppen ska minska avsevärt. För att nå detta mål tvingar EU-kommissionen och förbundsstaterna i allt högre grad ekonomin att ge sitt bidrag genom lagar och förordningar, t.ex. genom CO2-skatten, med utsläppscertifikat eller till och med med förbud mot förbränningsmotorer senast 2030.

Konsumenter och partners förväntar sig klimatneutralitet

Det finns också ett växande krav från partners och konsumenter på att leveranskedjorna är hållbara och fungerar på ett klimatneutralt sätt. Leverantörer måste tillhandahålla certifikat om råvarans ursprung, produktionsförhållanden och koldioxidavtryck. En bra ekologisk balansräkning blir en konkurrensfördel.

Rådgivning om energisystem inom intralogistik

Rådgivning om drivsystem från energiexperterna på STILL
Dra nytta av vår expertis för hållbar intralogistik. Vi hjälper dig gärna med att besluta om ditt framtida energisystem.

Kontakt

Får ytterligare information, kontakta oss.

040 / 331 348

Förfrågan till: Energisystem för intralogistik

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

Tilltal*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.