Hybridteknologi

Det smarta STILL-drivsystemet med hybridteknologikomponenter

Hybridteknik är ett av våra svar på frågan hur man gör dieseldrivna truckar ännu mer miljövänliga. Detta innovativa drivsystem består av en bränsleeffektiv dieselmotor som driver en generator, en styrenhet och en elmotor. Den smarta styrenheten styr motorns elkraft.

  • Karakteriseras av hög effektivitet och en lång livslängd
  • Övertygande om miljövänlighet och hållbarhet genom drastiskt minskade utsläpp
  • Den elektriska bromsen är helt och hållet slitfri
  • Truckar med hybridteknologi fungerar praktiskt taget ljudlöst
Hybrid-Technology

Dieselelektrisk drivning: översikt över fördelarna

  • Kontrollerade motoregenskaper
  • Optimerad för effektivitet
  • Minimalt med buller och vibration
  • Iögonfallande mindre bränsleförbrukning
  • Eco -vänlig tack vare minimerat CO2-utsläpp

Den stora styrkan med diesel-elektrisk drift från STILL, ligger i dess totala effektivitet och långa livslängd. Detta högpresterande drivsystem består av en generator, en intelligent styrenhet och en elmotor. Generatorn drivs av en bränsleeffektiv diesel- eller gasolmotor. Styrenheten reglerar strömmen och överför den till elmotorn vid behov.

Hybrid-Technology

Denna innovativa drivteknologi gör STILL dieseltruckar till dieseltruckar med lägsta bränsleförbrukning och lägsta koldioxidutsläpp över hela världen. *) Detta är inte bara bra för din budget utan också för vår miljö.

Tack vare denna drivteknologi kombinerar trucken alla fördelarna med en kraftfull förbränningsmotordrift med en eltrucks känslighet. Den elektroniskt styrda motorn gör att trucken kan stanna kvar i en sluttning utan att bromsarna är ansatta.

En ytterligare fördel med den elektriska bromsen är att den fungerar helt slitagefritt. Dessutom är alla komponenter kapslade - mycket viktigt för utomhusbruk (t.ex. inom byggnadsmaterialindustrin) för att förhindra att damm och luftfuktighet tränger in. Dessutom är STILLs drivsystem är inte bara det mest avancerade i detta avseende.

Även köregenskaperna kan lätt anpassas med den programmerbara styrningen för att flexibelt matcha önskemålet. Detta gör att din truck passar för alla typer av applikationer. Från det första varvet av elmotorn med sitt höga vridmoment ger den mycket kraft, t.ex. för hantering av bulkmaterial, vid bogsering av släp eller för snabb acceleration vid körning på ramper. Energibesparingen och låg förslitning är ett grundkoncept, men det sparar inte bara bränslekostnader för våra kunder utan också en betydande mängd servicekostnader. Det finns många skäl att välja STILL när man tänker på en framtida investering.

*) Gäller för RX 70-25: 2,5 l diesel / timme enligt VDI 2198. Tack vare sin låga bränsleförbrukning reduceras C02-utsläppen med upp till 60% (jämfört med andra modeller)

STILL produkter med Hybridteknik

Dra nytta av vår expertis för hållbar materialhantering.

Vi hjälper dig gärna att fatta beslut om ditt framtida energisystem.

Kontakt

Kontakta oss för ytterligare information.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Hybridteknik

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.