Hur Big Data revolutionerar logistiken

Den globala utvecklingen och digitaliseringen inom logistikbranschen visar att den framtida motorn för godshanteringen kommer att drivas av data.

Data som framtidens bränsle - det är inte bara en metafor utan framför allt en megatrend som är avgörande för vilka företag som förblir konkurrenskraftiga i framtiden. Detta gäller inte bara för logistikbranschen utan också för andra branscher. Avgörande är den effektiva användningen av data s.k. Big Data.

Men hur används data inom logistiken?

Ett enkelt svar är längs med distributionskedjan. Den förbinder inte bara gods, leverantörer och kunder utan samlar även in mängder av värdefull data. Data fungerar som råmaterial för logistikföretagen för att optimera processer och göra dem mer effektiva. Med tanke på tuff konkurrens och låga marginaler kommer användningen och hanteringen av relevant information vara avgörande för framgång eller misslyckande.

Riktad analys & kvalitativ optimering

Vilka data är relevanta? Vilken insamlad information gör skillnad? Att finna ett svar är inte enkelt, eftersom varje företag lägger vikt på olika aspekter. Det finns emellertid en generell riktlinje. Till exempel måste alla uppgifter, som uppstår i distributionskedjan, definieras meningsfullt och samlas in utan luckor. Samtidigt måste frågan besvaras: Vad vill vi förbättra och förändra? Först när ett företag har utvecklat ett koncept för detta kan det analysera och tolka data kvalitativt med rätt fokus. Data från fordon, mobila handenheter, såsom sensorer i lagret, kan längs med distributionskedjan ge en indikation på var i distributionskedjan det finns optimeringspotential. Data kan identifiera outnyttjade lagerresurser, optimera beställningsprocesser, leveranser och lagerhanteringen och därmed drastiskt minska driftskostnader och öka lageromsättningen.

Big Data = liten människa?

Vad betyder Big Data för anställda på företag inom logistikbranschen? Bearbetning av information, information från internet, nätverk och automatisering av processer, autonoma fordon och leveranser av robotar - var kommer medarbetaren in i bilden? Den dåliga nyheten är att branschen måste förändras. Den positiva är att det fortsatt finns behov av arbetskraft. Dock kommer arbetsprofilerna och kraven på nödvändiga färdigheter att förändras avsevärt. Mellan all innovativ teknik, analys, bearbetning och riskhantering, mellan kraven på en modern logistik och möjligheter för automatisering, behöves det yrkesproffs inom koncept, analys och vision. Det kan ingen maskin ersätta - eftersom det är turbon i bränsleblandningen av Big Data.

Big Data