09.02.2022

Automated Guided Vehicles (AGV) ändrar spelreglerna inom logistikoptimering

Framgångar tack vare automatiserade lagerprocesser

Hamburg, 13 april 2021 – Automatisering inom logistik är inte längre en avlägsen dröm. Det är redan en framgångsrik verklighet för ett växande antal företag. Hur automatiskt styrda fordon effektivt kan optimera lagerlogistiken och hur vägen mot ett automatiserat materialflöde kan se ut presenterades i dag digitalt av STILLs intralogistikexperter på Hannovermässan under det övergripande temat ”Digital omvandling”. Exempel på bästa praxis från den danska teknikkoncernen Danfoss visar tydligt hur automatiseringen av ett produktionslager i Tinglev med transport- och programvarusystem från STILL blev en avgörande faktor för hela produktionslogistiken.

Automatiserade processer på enkelt vis – som partner med många års expertis och hög konsultkompetens ger STILL företag stöd på vägen mot effektiva och optimerade logistikprocesser.

Fördelarna med automatiserade logistikprocesser har varit kända i många år. Under de senaste månaderna har dock deras betydelse ökat markant. Digitalisering, flexibilitet, tillgänglighet och smart, oberoende lagerstyrning är för många företag viktigare än någonsin. Den goda nyheten: ”Alla förutsättningar finns redan till hands – från teknik till investeringsmodeller och erfarna implementeringspartner”, förklarar Hubertus Wabnitz, chef för Sales Automated Solutions. Ofta är det sista hindret på vägen mot automatiserade processer frågan: ”Hur ska vi ta oss an detta?” Experter som STILL, med en bred portfölj av AGV-lösningar, intelligenta mjukvaruapplikationer, mångårig expertis och professionell konsultkompetens på hög nivå, efterfrågas nu som partner av företag som söker effektiva, optimerade logistikprocesser. STILL har sedan flera år skräddarsytt automationslösningar åt kunder utifrån omfattande rådgivning. ”Rådgivning är avgörande för att tillsammans med kunden analysera automatiseringspotentialen hos kundens befintliga logistik, för att definiera en rimlig automatiseringsnivå och för att utveckla en teknisk grund för ett automatiseringskoncept”, förklarar Hubertus Wabnitz.

Intelligent teknik optimerar logistikprocesserna

Där AGV:er säkerställer ett smidigt materialflöde, både i sig själva och i optimerat samspel med manuellt styrda fordon, kan företagen gynnas på många sätt. ”Produktionskapaciteten kan ökas kraftigt och planeras på ett mer tillförlitligt sätt, oavsett tid på dygnet eller tillgången på kompetent arbetskraft. Kostnaderna kan optimeras och i slutänden minskas, bland annat tack vare att processer och tillförlitlighet är helt transparenta”, säger Hubertus Wabnitz. I kombination med en mängd olika förvärvs- och leasingalternativ blir automatiseringsprojekt därmed investeringar som snabbt betalar sig för företagen. Risken för transportskador och olyckor minskar snabbt samtidigt som de anställdas säkerhet och arbetetskvalitet förbättras.

STILLs bästa praxis:
Automatisering som en framgångsfaktor på Danfoss produktionslager


Ett exempel på hur automatiserade transportsystem kan förändra spelreglerna och optimera hela produktionskedjan är det intralogistikprojekt som STILL framgångsrikt implementerade i Tinglev, Danmark. Danfoss målsättning var att öka kapaciteten genom att slå samman olika externa lager med ett automatiserat lagringssystem. Lagret behövde också vara flexibelt konfigurerat för framtidens krav. Utöver ökad kapacitet och skalbarhet var tidsbesparing, utrymmesoptimering och processharmonisering avgörande mål.

Omfattande automatisering för framtiden – tillverkad av STILL


Efter en omfattande konsultations- och planeringsfas implementerade STILL en perfekt samordnad kombination av sex automatiserade industritruckar (tre MX-X-plocktruckar och tre höglyftande EXV-palltruckar) hos Danfoss, inklusive alla systemkomponenter. ”I linje med nuvarande produktions- och materialbehov delades lagret in i ett helautomatiskt område med smala gångar och ett halvautomatiskt område med mer utrymme för manuell orderplockning”, förklarar Hubertus Wabnitz. ”Toppar i orderingången kan hanteras flexibelt med ett ökat antal fordon.” Tinglev-lagret är ett verkligt referensprojekt: Danfoss bygger för närvarande ett modernt distributionscenter i Rødekro med samma STILL-teknik. Det är konstruerat för automatisk drift med tolv MX-X-plocktruckar och fem höglyftande EXV-palltruckar.

Smart teknik för styrning, optimering och säkerhet

Alla AGV-enheter är utrustade med den standardiserade så kallade iGo-automatiseringssatsen. Detta är en modulär teknik som är nästan densamma för alla tillämpningar. AGV-enheterna tillverkas i samma fabriker som fordonen i de manuella serierna. Eftersom de flesta komponenterna är likadana är det möjligt att utrusta serietillverkade fordon med ett så kallat automatiseringsgränssnitt till vilket automatiseringsmodulerna kan anslutas. För att truckarna ska kunna röra sig självständigt i hela lagerområdet samverkar olika navigeringstekniker. Den förarlösa transportlogistiken hos Danfoss är utrustad med ytterligare två innovativa tekniker i form av STILLs iGo-insikter och det extra integrerade ELOshield-säkerhetssystemet. Med iGo Insights erbjuder STILL ett AI-baserat verktyg som filtrerar fram korrelationer från den stora mängden processinformation som samlas in i molnet så att specifika åtgärdsrekommendationer kan lyftas fram. Detta gör det möjligt för Danfoss att ytterligare optimera systemets tillgänglighet och effektivitet. Det intelligenta verktyget använder maskininlärningsprinciper för att förbättra systemets prestanda. Alla data som samlas in av styrsystemet under en längre tidsperiod laddas upp till molnet för utvärdering och kan när som helst nås online via den krypterade webbportalen.

ELOshield-systemet består av flera komponenter som kommunicerar med varandra via radio och tillsammans utgör ett komplett varningssystem. Om en automatisk industritruck stöter på en fotgängare känner den permanent installerade modulen av det annalkande fordonet. En visuell signal och en ljudsignal hörs. Vid fara bromsas trucken till och med in. Varje truck tilldelas automatiskt en hastighetsjustering vid in- och utfart till och från gångar. AGV-enheter får inte köra in i gångar där plockning sker.

Formar framtiden tillsammans


Kunden är redan mycket nöjd med automatlagret. ”En inledande analys visade redan på kostnadsbesparingar på omkring 20 procent”, säger Martin Jessen, produktionschef på Danfoss-lagret i Tiglev. Dessutom har avsevärda tidsbesparingar uppnåtts med leveranser till produktionen var tredje timme, fem dagar i veckan. ”Genom fullserviceleasing håller vi dessutom alltid ett öga på lagerkostnaderna under de kommande sex åren”, tillägger han. Ett annat projekt med STILL som automationspartner planeras redan.