09.02.2022

Innovationer ökar säkerheten och effektiviteten

OPX iGo neo: Nya funktioner för orderplock

Hamburg, 9 december 2021 – STILL GmbH, den Hamburgbaserade leverantören av intralogistiklösningar, var den första tillverkaren att lansera iGo neo 2016, en teknik som förvandlar serieproducerade intralogistiktruckar till oberoende assistenter åt deras operatörer. Tekniken möjliggör perfekt samverkan mellan människa och maskin. Nu lanserar STILL ytterligare en serie innovationer med den horisontella OPX iGo neo-orderplockaren som ger ännu mer autonomi och därmed ökad säkerhet och kostnadseffektivitet på lagret.

Det nya STILL Easy Protect-kollisionsskyddet kan jämföras med filbytesvarningen i en bil och ger extra säkerhet också vid manuell körning.

Den horisontella orderplockaren OPX iGo neo är ett fordon som självständigt följer operatören under orderplockningens alla steg. Den reagerar på sin operatör och den omgivande miljön. Tillsammans skapar detta en ergonomisk orderplocklösning som är unik på marknaden. Den innovativa tekniken säkerställer att orderplockaren alltid är optimerat placerad i förhållande till operatören och att operatören inte behöver gå i onödan, vilket i sig leder till ökad effektivitet.

Säkerheten står också högt på STILLs agenda, särskilt när det gäller autonoma fordon. OPX iGo neo har till exempel ett unikt säkerhetskoncept. Den horisontella orderplockaren känner igen och reagerar inte bara på människor utan även på dynamiska och statiska objekt. Systemet detekterar och undviker självständigt icke-kritiska hinder och stannar mjukt framför kritiska hinder.

Undviker kollisioner vid manuell drift


Sedan november i år har kollisionsskyddssystemet STILL Easy Protect gett extra säkerhet också vid manuell drift. Assistanssystemet finns för alla OPX iGo neo-modeller: ”Om föraren befinner sig på kollisionskurs under manuell drift känner trucken av detta och bromsar automatiskt beroende på hindrets avstånd", förklarar Thede Baumann, Product Manager för iGo neo.

Ett av de viktigaste målen vid utvecklingen av detta förarhjälpsystem var att minimera körningsbegränsningarna. ”För att uppnå detta bedöms den manöver som föraren begär kontinuerligt, och systemet ingriper endast om operatören uttryckligen är på kollisionskurs”, berättar Volker Viereck, chef för intelligent autonom mjukvaruutveckling på KION Mobile Automation. Detta innebär att ju närmare ett hinder fordonet kommer, desto mer reduceras den specificerade hastigheten för att undvika en kollision. ”Men om operatören reagerar på hindret genom att justera styrvinkeln och på så vis undvika det, accelererar fordonet automatiskt till den hastighet som föraren önskar”, fortsätter robotutvecklingschefen.

Dessutom utvärderar Easy Protect på vilket avstånd operatören vill passera ett hinder. Detta avstånd kan också leda till en eventuell hastighetsminskning av fordonet.

”Easy Protect kan jämföras med filbytesvarnaren i bilar”, säger Thede Baumann. Den stora skillnaden mot fordonsindustrin är dock att föraren får ett mycket mer diskret stöd av assistanssystemet. Korrigeringarna som fordonet utför är minimala och mycket försiktiga, men ändå exakta ner till centimeternoggrannhet.

Nivån på STILL-assistanssystemets ingripanden kan anges av operatören och justeras vid behov, och systemet kan även eftermonteras på truckar som redan finns på marknaden. Det finns tre lägen att välja på: tidig intervention, standardintervention och sen intervention. ”Med detta förarhjälpsystem kunde iGo neo utnyttja sina styrkor på ett speciellt sätt eftersom sensortekniken redan fanns i fordonet”, fortsätter Volker Viereck. Den nya funktionen kräver inga maskinvaruuppgraderingar och kan göras tillgänglig för alla befintliga kunder via en fordonsprogramuppdatering. Detta understryker STILLs strategi att låta OPX iGo neo dra nytta av nya optimeringar eller till och med nya funktioner även efter leverans. Robotfordonet kan hållas permanent uppdaterat om så önskas.

STILL Easy Protect förstärkt med 3D-kollisionsskydd


3D-kollisionsskyddet, som kommer att läggas till i STILL OPX iGo neo från och med nästa år, använder en 3D-kamera för att på ett tillförlitligt sätt upptäcka hinder framför trucken – både vid manuell och autonom drift. Kameran är placerad ovanför fotgängarskyddet, förklarar Volker Viereck. ”Detta innebär att synfältet täcker hela frontens höjd, vilket också var en uttrycklig begäran från våra kunder.”

Förutom ökad säkerhet ger 3D-kollisionsskyddet även högre arbetseffektivitet, till exempel vid användning av flera saxlyfttruckar. Fram tills nu har större säkerhetsavstånd varit nödvändiga i praktiken eftersom sensorerna inte kan känna av de upphöjda gafflarna på framförvarande fordon. Eftersom denna begränsning har lösts med Easy Protect 3D kan fordonen närma sig varandra mer", säger Thede Baumann. Detta minskar i sin tur gångavstånden och ökar produktiviteten. Detta assistanssystem från STILL, som hittills är unikt på marknaden, kan även eftermonteras på befintliga orderplockare.

Ny industripallversion

Från och med nu finns också en ny fordonsversion av STILLs horisontella OPX iGo neo-plockare tillgänglig. Industripallversionen möjliggör transport av lastbärare med en bredd upp till 1 000 millimeter i autonomt assistansläge. Tidigare var detta endast möjligt med en pallbredd på 800 millimeter.

Detta tillval utökar användningsområdet för OPX iGo neo ytterligare. Perspektiven sträcker sig då inte bara till industripallar utan även till speciallastbärare med en bredd på upp till 1 000 millimeter. Det integrerade fotgängarskyddet skyddar det större fordonet och lastbredden på motsvarande vis. Dessutom känner det intelligenta fordonet till sina egna mått och arbetar därefter. Det är inte nödvändigt att anpassa de önskade avstånden, detta görs av neo-enheten självt. Den nya STILL-industripallversionen finns tillgänglig för alla modeller.

Systemexpansion tack vare global efterfrågan

”Eftersom varje land har egna krav kring användningen av autonoma fordon har ett antal systemförbättringar gjorts”, förklarar Volker Viereck. Tack vare denna systemexpansion som fungerar som anpassning till de juridiska kraven i de olika regionerna kan OPX iGo neo nu erbjudas i hela EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) samt i andra regioner som USA, Australien och Nya Zeeland. Framgångarna för STILLs horisontella orderplockare är därför inte begränsade till de europeiska kärnmarknaderna, utan trucken efterfrågas nu över hela världen.