09.02.2022

Orderplock med STILL – effektiv topprestanda för alla verksamhetsområden

Kompetens inom orderplock

Hamburg, 14 oktober 2021 – är orderplock alltid samma sak? Definitivt inte. Nästan inget annat verksamhetsområde inom intralogistik är så varierande som varuplock. Tillämpningsområdet är brett och kräver lämplig teknik. STILL – en av de ledande leverantörerna av intralogistiklösningar och en framgångsrik marknadsaktör sedan över 100 år tillbaka – kan tillhandahålla rätt orderplockfordon för alla kundbehov.

Sikta högt i trånga utrymmen: Om plock ska göras på mycket höga nivåer eller helpall ska lagras in och ut kommer MX-X från STILL till sin rätt.

Kraven vid orderplock är skiftande och detsamma gäller användarnas informationsbehov. Ska plocket göras på nedersta hyllplanet eller måste man plocka vertikalt – och i så fall på vilka höjder? I vilken bransch ska plockningen ske? Vilka varor ska plockas – och är de stora och skrymmande eller små och tunga?

Också viktigt: Vilken typ av lager handlar det om? Måste fordonet vara konstruerat för att huvudsakligen manövreras i trånga utrymmen? Ska det användas i smala gångar eller är det avsett för kombinerad användning i smala och breda gångar? Och sist men inte minst: vilken grad av automatisering är nödvändig och/eller önskvärd? Det finns en mängd olika alternativ och STILLs lösningar på kundernas krav är omfattande. Detta Hamburgbaserade företag har i sitt sortiment rätt fordon för alla slags tillämpningar.

”Hur olika användningsprofilerna och därmed fordonen än kan se ut måste vissa krav uppfyllas oavsett”, säger Janos Poppe, produktutbildare för horisontella orderplockare på STILL. Vare sig det handlar om en klassisk orderplockare eller ett smalgångsfordon krävs: Hög tillförlitlighet, energieffektiv användning, enkel batterihantering och ett arbete utan trötthet. Dessutom står naturligtvis effektivt arbete och hög hanteringsprestanda med våra toppmoderna fordon i fokus för kundernas krav", tillägger Christian Ehlers, produktutbildare för vertikala orderplockare på STILL. Hur varierande de intralogistiska uppgifterna är kan man få en känsla av genom att titta på de olika branscherna. Inom fordon, maskinteknik och livsmedel i synnerhet, men även inom andra branscher och tjänster hela vägen till detaljhandeln kräver helheten ofta mycket mer än bara ”lätt” orderplock.

Sikta högt i trånga utrymmen

Om plock ska göras på mycket höga nivåer eller helpall ska lagras in och ut kommer MX-X från STILL till sin rätt. Med denna truck, som körs i smala gångar, kan pallar plockas på höjder över 17,5 meter. Beroende på fordonets konfiguration kan MX-X nå hastigheter på upp till 14 km/h med mekanisk styrning och 10 km/h med induktiv styrning. Med dessa körhastigheter ger MX-X maximal hanteringsprestanda i alla smala gångar", sammanfattar Christian Ehlers. Med lyfthastigheter på upp till 0,6 m/s och sänkningshastigheter på 0,45 m/s kan MX-X snabbt lagra in och ut pall – eller plocka från dem – på valfri höjd. Lutningsbarriärerna möjliggör ett kort avstånd mellan förare och pall och därmed snabba och ergonomiska orderplock. ”Detta innebär att fordonet levererar topprestanda i de trängsta utrymmena när man plockar på högre höjd”, säger Christian Ehlers.

Trots de höga höjderna kan operatören arbeta utan bekymmer. Huvud- och hjälplyftens konstruktion ger imponerande stabilitet på alla lagerhöjder. MX-X är dessutom utrustad med AFC (Active Floor Compensation). AFC-funktionen säkerställer att eventuella ojämnheter i marken mellan vänster och höger körfält kompenseras. Med AFC-assistanssystemet erbjuder STILL ett realistiskt alternativ till kostsamma renoveringar av lagergolvet. Dessutom känner föraren inte längre av ojämnheterna och känner sig därför alltid trygg i MX-X, även på 18 meters höjd.

Bemästra plocktillämpningar i breda och smala gångar

”Alla plock ska vara enkla att hantera”, betonar Christian Ehlers. Detta är också vad EK-X-serien står för. EK-X upp till 1°000 kg kan – precis som storebror EK-X upp till 1°200 kg – användas flexibelt och tillförlitligt i både breda och smala gångar tack vare dess kompakta och variabla fordonsdimensioner. Lösningen används i många olika branscher och tillämpningar. Bland dessa finns maskinteknikföretag, logistiktjänsteleverantörer och centrallager för stora handelsföretag.

Tack vare de kraftfulla, tillförlitliga och lättskötta trefasmotorerna (med 24 V- och 48 V-batteri) når den vertikala orderplockaren körhastigheter på upp till 11 km/h och kan transportera laster på upp till 1°000 kg. Maximal räckvidd för EK-X upp till 1°000 kg är 7,8 meter. ”Med EK-X 10, EK-X upp till 1°000 kg och EK-X upp till 1°200 kg tillgodoser STILL-orderplockportföljen kundbehoven på ett optimerat sätt, från den lägsta nivån till den högsta”, säger Christian Ehlers.

Bland höjdpunkterna i EK-X-serien finns innovativa funktioner som Curve Speed Control och OptiSpeed-systemet. Dessutom är det möjligt att använda litiumjonbaserade energilagringssystem på EK-X upp till 1 000 kg och 1 200 kg. I anslutning till denna teknik finns också möjlighet till OppCharge-laddning. Här ansluts laddaren direkt till batteriet vilket möjliggör snabb, enkel och okomplicerad mellanladdning. För kunder som väljer ett blybatteri i kombination med ”Li-ion ready” är det också möjligt att förbereda fordonet för framtida OppCharge.

Stort fokus på ergonomi och säkerhet


Vid konstruktionen av EK-X upp till 1 000 kg lade STILLs utvecklare stor vikt vid ergonomi och säkerhet. Tack vare förarhyttens låga golvhöjd, endast 200 mm, kan föraren utan problem ta sig in i förarhytten på ett säkert sätt. Det stötdämpande hyttgolvet avlastar operatören och en stor närvarobrytare möjliggör en varierad och bekväm stående position. På fordonet har föraren inte bara full kontroll och ett brett utbud av utrustningsalternativ, utan även en 70 mm djupare förarhytt som ger större rörelsefrihet.

Enkla plock av tungt och skrymmande gods

Vid plock av tungt och skrymmande gods på EK-X upp till 1 000 kg kan trucken som tillval utrustas med en beträdbar pall. ”Den gör det enkelt att plocka tungt och skrymmande gods och bidrar ytterligare till en bättre arbetsmiljö", förklarar Christian Ehlers. Hög säkerhet garanteras genom en kontaktbrytare och automatisk pallåsning.

”Säkerheten är högsta prioritet, särskilt på höga höjder”, betonar Christian Ehlers. EK-X upp till 1 000 kg har därför en sensorstyrd tvåhandsdrift som garanterar olycksfri användning, särskilt i smala gångar. För att säkerställa att fordonet håller sig på spåret i smala gångar kan det som tillval utrustas med mekanisk eller induktiv styrning. ”Dessa och många andra funktioner står för maximal användarsäkerhet för hela EK-X-serien”, säger Christian Ehlers.

Allroundtalang i synnerhet för tillämpningar på marknivå

Också för orderplock på marknivå har STILL rätt truckar i produktsortimentet. ”De perfekta truckarna för orderplock på marknivå är de horisontella orderplockarna i OPX-serien från STILL”, förklarar Janos Poppe. Detta är en allroundmaskin som kan köra i upp till 14 km/h på lagret och är speciellt framtagen för klassisk horisontell orderplockning. ”Men variationen som denna fordonsserie erbjuder är ändå otroligt stor”, säger Janos Poppe. Den sträcker sig från enkla fordon med en lastkapacitet på upp till 1 200 kg till större modeller med lastkapacitet på upp till 2 500 kg. Beroende på utrustning kan även två pallar transporteras och plockas samtidigt – också med en ergonomisk arbetshöjd på gafflarna som skyddar de anställdas ryggar under plockningen.

Plock på andra nivån

De horisontella orderplockarna i OPX-serien är huvudsakligen utformade för plock på marknivå och när operatören plockar pallen från fordonets sida, medan de vertikala orderplockarna i OXV-serien också är utformade för plock på andra nivån. Fordonet är som standard utrustat med en lyftplattform som gör det möjligt för operatören att plocka direkt till pallen när plattformen höjs. ”Till skillnad från OPX som är konstruerad för flera pallar transporterar OXV exakt en pall”, förklarar Janos Poppe.

Fordonet, som kör upp till 10 km/h, kan transportera pallar som väger 700 eller 1 000 kilo. Precis som fordonen i OPX-serien imponerar denna lösning med sin höga körkomfort och intuitiva användarvägledning. STILL Easy Drive-ratten gör det enkelt att styra, lyfta och köra.

”I kombination med OPX- och EK-X-orderplockarna utformade för arbete högre upp kompletterar truckarna i OXV-serien STILL-portföljen i orderplocksegmentet perfekt”, säger Janos Poppe.

Automatisering och autonomi vid orderplock

För några år sedan tog STILL också ett stort steg mot automatisering och autonomi också inom orderplock. Sedan 2016 har det Hamburgbaserade företaget erbjudit sina kunder inte bara den automatiska MX-X utan även autonoma versioner av den horisontella orderplockaren OPX iGo neo. Med hjälp av toppmodern sensorteknik känner fordonet igen sin förare och omgivning. OPX iGo neo skyddar människor, lagerutrustning och varor med hjälp av ett säkerhetskoncept i flera nivåer som inbegriper ett skyddssystem för fotgängare. Fordonet fattar beslut baserat på de data som genereras och de definierade algoritmerna: hinder undviks eller fordonet stannar helt om det tillgängliga utrymmet är för litet för att hindren ska kunna undvikas.

OPX iGo neo ökar plockprestandan avsevärt och minskar antalet plockfel. Detta beror till viss del på att den autonoma medhjälparen tar över körning och styrning under plockprocessen vilket ger operatören möjlighet att koncentrera sig helt på arbetet. Dessutom elimineras upp till 75 procent av den ansträngande och tidskrävande upp- och urstigningen, och gångsträckan med last minskar avsevärt.

Christian Ehlers sammanfattar STILLs breda portfölj: ”Det är STILLs uppdrag att erbjuda alla kunder rätt fordon för alla slags plocktillämpningar.”