03.04.2019

STILL blir först som truckleverantör med att lansera ett gemensamt partnerskapskoncept till kunderna i Norden

Malmö den 3 april 2019 - Intralogistikspecialisten STILL GmbH lanserade den 1 februari en ny nordisk försäljnings- och serviceorganisation under ledning av en direktör i Norden. Fokus på konceptet är att skapa ökad kundnytta, ett partnerskaps- och digitaliseringskoncept till kunderna från en och samma leverantör. STILL är först i Norden med detta koncept. Den nordiska kunden har nu en partner att samarbeta med och inte flera i olika länder med landsanpassade lösningar. STILL kan med en ledning, administration och it-system skräddarsy kundlösningar inom optimering av truckflottor, delge kostnadsinformation och därmed skapa win-win-situation genom partnerskapet. STILL är med detta koncept den mest flexibla intralogistikspecialisten som anpassar sig snabbt efter kundens behov.   

"Etableringen av ny nordisk organisation är en logisk fortsättning av förra årets övertagande av STILL-verksamheten i Finland och förgående år i Norge. Genom etableringen kommer STILLs egna försäljnings-, service- och administrationsorganisation, som är den första på nordiskt territorium inom truckbranschen, att omfatta dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi fortsätter att driva våra ambitiösa mål framåt på den nordiska marknaden", berättar STILL GmbHs CSO, Thomas A. Fischer.

"Vi har utvecklats inom våra fyra nordiska dotterbolag under åren till att idag etablera Nordens första intralogistikspecialist som har en nordisk organisation och arbetar tvärs över gränserna. Syftet är att ytterligare intensifiera samarbetet mellan länderna i Norden, skapa synergier, öka marknadsnärvaron och bemöta morgondagens kundkrav redan idag. Denna nya försäljnings-, service- och administrationsorganisationen garanterar inte bara en fortsatt utveckling av STILLs varumärke utan också ökad kundservice för den befintliga STILL kundbasen i Norden", berättar Reke Salievski, nuvarande VD för STILL Sverige, STILL Danmark, STILL Norge och STILL Finland, som är utnämnd till att leda den nyinrättade organisationen i de fyra länderna.

"Många kunder har sin verksamhet i alla nordiska länder och dessutom är kundernas behov i Norden mycket lika. STILLs nordiska organisation kommer att kunna betjäna sina kunder på ett mer professionellt och effektivt sätt och erbjuda kunderna samma koncept och digitaliseringslösningar. Vi fortsätter att fokusera på fortsatt utveckling och tillväxt av försäljnings- och serviceområdet samt med uthyrning och begagnade truckar för att kunna utnyttja vår fulla potential i hela Norden", avslutar STILL Nordic’s nya verkställande direktör Reke Salievski.