05.12.2023

STILL deltar i Orange the world för att bekämpa våld mot kvinnor

Intralogistikleverantören STILL stödjer i år den internationella kampanjen ’’Orange the world’’ med en rad initiativ runt om i världen. Kampanjen, som syftar till att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor, lanserades av FN 1991, och årets upplaga fokuserar på våld i det offentliga livet.

Enligt UN Women, FN:s organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter världen över, har 30 procent av världens kvinnor upplevt antingen fysiskt och/eller sexuellt våld. Nio av tio kvinnor sig osäkra i offentliga miljöer. Årets FN-kampanj "Orange the world" pågår från 25 november till 10 december för att belysa vikten av att bekämpa våld mot kvinnor och flickor. Orange representerar en ljus och optimistisk framtid utan våld. STILL deltar i årets internationella kampanj med olika aktiviteter.

Engagemang för kampanjen

Runt om i världen har en rad initiativ genomförts för att uppmärksamma ’’Orange the world’’. I Hamburg lyste STILLs högkvarter upp i orangea färger den 25 november. Likaså lyste STILLs huvudbyggnader i Schweiz och Storbritannien orange denna dag. I Sverige har STILL genomfört flera initiativ under kampanjen. För varje medarbetare som klär sig i orange kommer företaget att donera en summa pengar till UN Women och deras viktiga arbete. Företaget anordnade även en aktivitetseftermiddag för kvinnliga medarbetare, där två kampsporter med fokus på självförsvar introducerades. Syftet med aktiviteten var att öka säkerheten för kvinnliga anställda och stärka deras självkänsla. Under aktiviteten delades ett personlarm ut till deltagarna – som en gåva från företaget med syftet att öka medarbetarnas trygghetskänsla.

STILLs engagemang visar att våra principer och värderingar inte enbart är teoretiska, utan styr våra handlingar och samarbete. För oss är det självklart att betona vikten av att motstå alla former av våld, oavsett om det är fysisk eller verbal interaktion, säger Reke Salievski vd på STILL Sverige AB.