30.01.2018

STILL expanderar och etablerar en direkt försäljningsorganisation i Finland

STILL stärker sin marknadsposition i Norden

Intralogistikspecialisten STILL GmbH etablerar en direkt försäljningsorganisation genom att ta över truckverksamheten i den finska grossistverksamheten Konekesko Oy, vilket stärker vår marknadsnärvaro i Norden.

Affärstransaktion kommer att äga rum den 1 februari 2018. All företagsverksamhet i framtiden kommer att kombineras under STILL Finland. STILL Finland kommer att ingå i STILLs nordiska försäljnings- och servicenätverk.

STILL Finland fortsätter sin verksamhet i Vantaa Hakkila på adressen Vanha Porvoontie 245. Alla Konekeskos trucktillgångar och personal flyttar med till STILL. Avdelningschef för Konekesko truckverksamhet, Pekka Vaisto, fortsätter som chef för den nya filialen i Finland. Denna nya försäljningsorganisation garanterar inte bara en fortsatt utveckling av STILLs varumärke men också kundservice för den befintliga STILL kundbasen i Finland.

"Förvärvet av en direkt försäljningsorganisation i Finland är en logisk fortsättning av förra årets övertagande av STILL-verksamheten i Norge. Genom etableringen kommer STILLs egna försäljnings- och servicenät på nordiskt territorium att omfatta Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vi fortsätter att driva våra ambitiösa mål på den nordiska marknaden, berättar STILL GmbHs koncernchef för försäljning, marknadsföring och service Thomas A. Fischer.

”Kundernas behov i Norden är mycket lika och dessutom har många kunder verksamhet i olika nordiska länder. STILLs egna nordiska nätverk kommer att kunna betjäna sina kunder på ett mer professionellt och effektivt sätt. Vi fortsätter att fokusera på fortsatt utveckling och tillväxt av försäljnings- och serviceområdet samt med uthyrning och begagnade truckar för att kunna utnyttja vår fulla potential i hela Norden", berättar verkställande direktör Reke Salievski för STILL Sverige AB, STILL Danmark A/S och från och med 1 februari även för STILL Finland.