21.09.2020

STILL OPX iGo neo vinner pris på Telematic Award

Utmärkt orderplockning

Glada vinnare: STILL var lyckliga vinnare i kategorin "Automation/autonom körning" med OPX iGo neo.

Mer än 190 ansökningar, 33 nominerade och 10 kategorier sammanfattar årets Telematic Award. STILL kom först i kategorin "Automation/autonom körning" och utmärkte sig med sin autonoma orderplockare OPX iGo neo.

Det var hög spänningsnivå ända fram till tillkännagivandet av vinnarna: årets vinnare fick veta vilka företag som hade nominerats i vilken kategori och vem som skulle bli respektive kategoris vinnare bara några veckor före onlineutdelningen av Telematic Award. Vinnarna i de enskilda kategorierna tillkännagavs online under ett digitalt evenemang 21–25 september 2020. Inför evenemanget har de nominerade deltagit i oberoende utvärderingar av en jury bestående av representanter från näringsliv, vetenskap, journalister, användare och experter. Vartannat år tilldelas priset till de mest framstående utvecklingsresultaten och lösningarna inom telematik och framtida trender utifrån exempel på bästa praxis.

Att STILL iGo neo tillhör topprankningen i sin vinnarkategori och gör anspråk på Telematics Award gör Volker Viereck, chef för intelligent autonom programutveckling på KION mobil automation, mycket stolt: "Telematics Award är en stor framgång. Som robotutvecklare är jag särskilt nöjd med att vi med OPX iGo neo har lyckats utveckla en autonom orderplockare baserad på artificiell intelligens (AI) som uppfyller uppenbarliga motsägelsefulla krav: å ena sidan ökar den prestandan avsevärt och å andra sidan ökar den produktiviteten och förbättrar ergonomin. Medarbetarnas arbetsbelastning minskas på samma gång som de får ett högpresterande fordon."

Den ergonomiskt förbättrade OPX iGo neo har hög prestanda, intuitiv drift och en modern design inriktad på maximal säkerhet. Den artificiella intelligensen som ingår i fordonet säkerställer att rutten och hastigheten alltid anpassas till respektive förhållande. OPX iGo neo agerar oberoende och följer sin operatör autonomt och stannar alltid vid optimal plockposition. Genom att stoppa assistenten automatiskt i det optimala plockläget elimineras upp till 75% av den tid som läggs på energiförbrukande montering och demontering samt belastande gångavstånd minskas kraftigt. OPX iGo neo är ett övergripande koncept som övertygade juryn under sitt 10-årsjubileum och utropade STILL som vinnare under sitt eget 100-årsjubileumsår.