05.10.2023

STILL Sverige AB har investerat i solceller – uppnår självförsörjning

Malmö, 25 september 2023 – STILL Sverige AB tar ett steg framåt i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete och har sedan augusti månad producerat sin egen gröna el med hjälp av solceller. Installationen, som består av totalt 500 paneler, gör att företagets huvudbyggnad i Malmö nu är helt självförsörjande.

Den förväntade genomsnittliga produktionen för solcellsanläggningen uppgår till cirka 179 000 kWh per år, vilket motsvarar cirka 22 varv runt jorden med en elbil - eller årsladdningen för 60 bilar - och överstiger företagets totala årsförbrukning. Anläggningen kommer att generera elektricitet som kommer att användas för att bland annat ladda truckar, bilar och olika typer av utrustning.

– Vårt beslut att investera i solenergi är helt i linje med vår hållbarhetssatsning och representerar ännu en milstolpe i vår resa mot en mer hållbar produktion. Genom att använda egenproducerad grön el minskar vi våra årliga koldioxidutsläpp med cirka 89 ton, säger Reke Salievski vd på STILL Sverige AB. 

STILL arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan genom att exempelvis utveckla produkter av återvunnet material och använda miljövänliga produktionsprocesser. Genom investeringen i solceller bidrar STILL Sverige till att främja ett mer hållbart samhälle.