18.10.2018

STILLs webbportal för samtliga tjänster

Det Hamburgbaserade företaget STILL GmbH lyfter med webbportalen STILL neXXt  fleet fram sitt anspråk om att vara en ledande leverantör av lösningar för Intralogistics 4.0. Att tillmötesgå kundernas framtida behov inom e-ekonomi och samtidigt utveckla nya digitala affärsmodeller är de viktigaste delarna i arbetet med företagets eget digitala ekosystem. Programvarulösningar har i flera år varit en del av STILLs produktportfölj. STILL neXXt fleet gör det för första gången möjligt att kontrollera ett flertal applikationer via en enda åtkomstpunkt – en åtkomstpunkt som även kan nås via mobila terminalenheter. Resultatet blir att det blir avsevärt enklare att hantera intralogistikmaterialet och kontrollprocesserna avseende dataflöde. 

STILL neXXt fleet, företagets eget digitala ekosystem, gör det möjligt för det Hamburgbaserade intralogistikföretagets kundkrets att kontrollera alla sina intralogistikdata och hela sitt materialflöde med en och samma digitala lösning. Fleet management kan användas som ett exempel: STILL neXXt fleet erbjuder möjligheter till intelligent datainsamling och databearbetning för att göra implementeringen av logistikprocesser enklare, snabbare och mer kostnadsbesparande – oavsett antalet truckar och var de är placerade. En enda inloggning, givetvis med åtkomstkontroll, är allt som krävs för att ta fram samtliga relevanta datapooler.

STILL neXXt fleet är bara en av applikationerna i företagets egna digitala ekosystem där data från olika källor samlas. Det handlar om data från kunder, industritruckar, automatiserade system eller till och med från externa digitala plattformar som kunderna samarbetar med. Viktiga parametrar från andra tillverkares maskiner inkluderas även. STILLs styrelseordförande Dr Henry Puhl betonar att ”STILL neXXt fleet är en mångsidig plattform för kontroll och dialog mellan tillverkare. Med denna kan vi bättre än någonsin sätta kunden i centrum för våra aktiviteter.” Dr Puhl tillägger att: ”Vårt mål är en konstant dialog med kunderna om deras kommande behov. På så vis skapar vi en kontinuerlig återkopplingskrets som hjälper oss att utveckla verktyg som är skräddarsydda för alla behovsprofiler, även de framtida.” Således håller STILL sig ajour som en digitalt lärande organisation med en intelligent kunskapsförvaltning. Ett stort antal nya produkter kommer kunna genereras ur alla säkert förvaltade data. 

Produkten som erbjuds STILLs kunder gör en av de viktigaste trenderna i Logistics 4.0 till en praktisk affärsrutin: människor och intelligenta system samarbetar i en ”Socially Networked Industry”. Detta innebär sociala nätverk som är kopplade till branschen, där människor och kombinerade virtuella och fysiska system samarbetar. De digitala plattformarna för samarbete genererar helt nya databaserade affärsmodeller – som inkluderar och specifikt för branschen fokuserar på Sakernas internet. Tidsbesparingarna och den reducering av arbetsbörda som uppnås ger företagen och deras kunder avsevärda fördelar. 

Men datasäkerhet är ett ämne som måste få högsta prioritet. För kunderna är datasäkerhet, tillsammans med transparens och effektivitet, en av de viktigaste aspekterna avseende Logistics 4.0. Varje kund specificerar själv vilka av de data som genererats i företaget som skall inkluderas i de olika STILL neXXt fleet-applikationerna. STILL garanterar, nu och för all framtid, att det digitala ekosystemet kombinerar fördelar för driften med högsta möjliga säkerhet. Som de senaste tidens dataläckor i sociala nätverk har visat är externa säkerhetsåtgärder och öppenhet i ett digitalt ekosystem något som hör ihop.