Filosofi

STILLs mission


Vi finns här för våra kunder. Kundnöjdheten styr vårt agerande.

Det är vårt mål att aktivt bidra till kundernas framgångar. Vi drivs av att uppfylla deras aktuella och framtida behov.

Med skräddarsydda lösningar vinner vi våra kunders förtroende varje dag. Nöjda kunder är grunden till vår hållbara framgång. Vi erbjuder utmärkta lösningar och applicerar internlogistik för att skapa en konkurrenskraftig fördel till våra kunder. Vi höjer våra kunders prestationer med kompetens och innovation. För att leda i industrin, investerar vi i våra anställda och vår teknologi.

Vi rör oss modigt in i innovativa områden som digitalisering och automatisering. I och med detta erhåller vi svaren till framtida frågor. Vi fokuserar på kvalitet och långvarighet. Högsta anspråk på ergonomisk komfort och användarvänlighet gör våra lösningar unika. Vi tar ansvar. Lagprestanda är vår styrka. Vi tar oss alla an ansvaret för att uppnå företagets mål. Vi kräver och uppmuntrar självständigt arbete baserat på individuellt ansvar. Vi samarbetar som prestationsorienterade partners.

Vi ger och förväntar oss öppen och konstruktiv kritik för att ständigt kunna utvecklas. Vi fostrar allsidigheten och potential hos våra anställda och är ansvariga för balans i arbetslivet. Vi bevarar miljön och agerar hållbart. Att bevara en sund miljö upprätthåller grunden till vår existens. Vi använder våra naturliga resurser ansvarsfullt. Vid utveckling av nya produkter tar vi dess miljöpåverkan i åtanke redan från start. Vi använder återvunnet material och miljövänliga produktionsprocesser. Våra arbetsplatser är miljövänligt utformade. Vi uppmanar våra leverantörer och partners att agera miljövänligt. Vi är pålitliga och agerar pålitligt när vi driver vår verksamhet och respekterar samhällelig och kulturell mångfald. Som ett internationellt företag, är vi verksamma i olika länder.

Vi fasthåller juridiska föreskrifter och interna riktlinjer. Det är så här vi ger ett hållbart bidrag till samhällsutvecklingen. Vi vill vara till nytta för alla vi är förknippade med. Vi använder våra styrkor på konstruktiva, lösningsbaserade och samarbetsvilliga sätt för allas fördel.
Endast ett vinstdrivande företag kan säkra framtidens arbeten. Vi uppnår våra bolagsmål med kompetens och pålitlighet. Detta lönar sig för våra kunder, anställda, leverantörer och aktieägare.

STILL - varumärket

Vill du veta mer om vår filosofi och vårt varumärke? Läs och se mer i vår bok på engelska: