Historia


Vi presenterar STILLs historia för att belysa företagets utvecklingsmål. Dessa utvecklingsmål har guidat STILL från dess etablering till att bli den ledande gruppen av företag erbjudande globala intralogistiklösningar. Här kan du ladda ner boken "STILL – The History" i pdfformat: STILL – The History


Stark och självständig – mer än 90 år av STILL

Fram till idag har våra kunder dragit fördel av våra produkters pålitlighet i över 90 år. Vi började med att reparera motorer, utveckla portabla generatorer och blev en av de ledande leverantörerna för intralogistik. Vi erbjuder omfattande koncept för att med intralogistisk hantera informationsflödet mellan truckar och alla relaterade system. Vår holistiska inställning riktar in sig på ett effektivt samspel mellan alla komponenter involverade inom intralogistik, inklusive arbetskraft. Kvalité och snabb service hos STILL garanterar hög tillgänglighet. Våra produkter är användarvänliga och därmed tidseffektiva i drift. Genom att analysera material- och informationsflödet hos våra kunder, kan vi erbjuda lösningar som är perfekt utformade till särskilda krav.

Innovativa och smarta idéer hjälper oss att ta det ansvaret vi har gentemot miljön. Den energisparande programmet Blue-Q, exempelvis, gör det möjligt att spara mellan 10-20 procent av energin en truck förbrukar utan att påverka dess effektivitet. Våra skickliga och kvalificerade medarbetare finns alltid nära till hands. Personliga relationer är grunden till långvariga arbetsrelationer.


2000: Förnyelse – STILL positionerar sig som ett premiumvarumärke

De senaste årens kontinuerliga tillväxt samt utökning av nya marknader har varit en affärsmässig succé, men det har också skapat nya behov. Som ett globalt företag har STILL alltmer behövt ta sig an utmaningarna av en global marknad. Det är därför som STILL valde att ta bort kända svagheter och förstärka existerande styrkor.

Vid sekelskiftet inledde STILL en mångmiljon-euro-investering i ett optimeringsprogram för produktionsstrukturen på huvudkvarteret i Hamburg, samt en vidareutveckling av den redan välfungerande servicesektorn. Parallellt utökade STILL den internationella produktionen och säljkapaciteten genom övertag av matchande produktioner. Samtidigt som dessa aktiviteter hölls igång inleddes åtgärder för intern kvalitetskontroll vilket påtvingade fortsatt utveckling av höginnovativa produkter och tjänster. Nya fordon utvecklades, nya standarder sattes vad gäller ekonomi, kvalité och prestation. Utöver detta etablerade STILL ett servicekoncept som erbjuder kunden en rad individuella upplägg som inte tidigare skådats – STILL PartnerPlan.

Inom ramen av intern föryngring har den externa företagsprofilen också finslipats. STILL blev alltmer ett globalt erkänt premiumvarumärke, inte enbart med ett stort utbud av fordon utan även med innovativa tjänster och lösningar för materialflöden. Genom utvecklingen från enbart produktionsverksamhet till leverantör av kompletta intralogistiklösningar kunde STILL inta en ledande position för leveranskontroll av intralogistiska processer i Europa.

Trots företagets goda anpassningsmöjligheter, står STILL fast vid dess traditioner. Kunder, leverantörer samt anställda kan därmed förlita sig på grundvärderingarna och avsikterna presenterade i bolagsvärderingarna när företaget startade som fortfarande gäller i företagets nionde verksamma decennium. Både i nutid och framöver håller STILL fast vid följande värdering: ”Vi vill vara en tillgång för alla samarbetar med oss."


1990: Nutid – uppvaknandet i öst

Början på nittiotalet tillägnades, till stor del, expansion mot öst. Upplösningen av det tidigare jättelika östblocket, tysk återförening och utformningen av nya reformtänkande demokratier öppnade upp nya marknader för försäljning. Från start har STILL satsat på långsiktiga, stabila och tillförlitliga relationer med våra kunder och partners från öst. Denna ståndpunkten var en av de grundläggande anledningarna till att vi inte kunde inta ledande marknadsposition i de forna östtyskadelstaterna.

Grundpelaren för uppbyggnaden i Östtyskland lades år 1990 med etablerandet av ett säljkontor i Leipzig – strax följt av dotterbolag i Ungern (1992), Tjeckien (1993) och Polen (1995). Under tiden har länkar hela vägen till Ryssland skapats. Östmarknaden har utvecklats till ett starkt stöd och STILLs framtida bana har förenklats.

Med en rad produkter inriktade mot industrins behov, från tunga industritruckar till lagerredskap, har de sammanlagt 12 utländska företagen samt ett världstäckande servicenätverk bildat grunden till STILLs pålitlighet och kvalité.

STILL och dess anställda kommer att fortsätta följa antagna vägen mot framtiden, efter firmagrundarens Hans Stills motto:

”Lösningen på individuella transportproblem är vårt jobb. I utvecklandet av nya transporttekniker är vårt mål att nå morgondagens krav redan idag.”


1980: Den första miljarden – under uppsvingets inflytande

Sedan början på sjuttiotalet har en extraordinär ekonomisk tillväxt dokumenterats. År 1971 var försäljningsomsättningen 200 miljoner D-mark. Vid mitten av åttiotalet hade omsättningen praktiskt taget tredubblats och nådde över en miljard år 1989. 

Försäljningsframgångarna, som speglas av omsättningen, ackompanjeras av rationella tilltag, en ökning av produktivitet och signifikanta investeringar för att skapa en fast grund för att försäkra snabb tillväxt. 

En av åtgärderna som tagits var skapandet av en ny träningsworkshop samt upprättandet av en ny byggnad för utvecklings- och designavdelningen.


1970: Utveckling – de som erbjuder innovationer, bör använda innovationer

När den första IBM-datorn introducerades år 1970 kunde ingen ana hur stor datorteknikens inverkan skulle bli på industrier och samhälle. Den nya teknologin erbjöd dock nya möjligheter och på ett företag som STILL, som själv erbjöd nya idéer, var dörren alltid öppen för nya möjligheter. STILL använder sig av tekniska framsteg där de verkar resonliga. Således installerades datorer parallellt med de första helautomatiska maskinerna i produktionen. STILL testade dessutom nya koncept avseende organisationen av arbetstid: genom introduktion av flextid år 1972 erbjöd STILL sina anställda mer individuell frihet till att göra val samt utöka personligt ansvar.

STILL tog dock inte enbart vara på utvecklingen, men drev även den aktivt framåt. Med innovativa produkter, skapades nya kriterier för den industriella truckindustrin. Detta började kort efter beslutet att bygga truckar med enhjulsfjädring, som patenterades år 1948, och utan tvekan inte tog slut år 1983 med världens första hybriddrivna industritruck - STILLs innovativa makt fortsätter än idag.

Under sjuttiotalet gav STILL ytterligare exempel på sina innovativa styrkor: "Clear-View Mast" Vetenskapliga utredningar har visat att denna nya utveckling märkbart ökat säkerheten och användarvänligheten av truckar.

Design- och utvecklingsingenjörerna hos STILL jobbar intensivt på lösningar för att skona miljön. Sedan 1974 har gasutsläpp från motordrivna fordon reducerats så pass mycket att de strikta kraven hos steg-tre-kaliforniatestet möttes.

STILLs utveckling var aldrig ett slutmål. Kundens bästa kommer alltid att vara viktigast. Denna enkla princip har lönat sig och lett till ytterligare tillväxt. År 1979 ökade antalet anställda till cirka 2 500.


1960: Transformationen – som en fenix från askan

Branden i verkstaden (1961) förstörde två månaders arbete på ett par timmar. Som tur var omkom inga människor.

Istället för att sänka motivationen, började flammorna snarare brinna inombords hos STILLs anställda. Inom en kort period, återupptogs produktionen i hyrda lokaler, och endast ett par år senare byggdes en ny, modern verkstad på samma plats där branden lämnat kvar glödande ruiner. Branden blev en symbol för början på en förnyelseera och transformering hos STILL.

Redan 1960 hade det bestämts att produktionen skulle moderniseras och utökas. Nya byggnader planerades för truckproduktion och produktionen av elkontaktsutrustning. Utöver detta skulle ett nytt kontor upprättas samt ett centralt system för värme och energiförsörjning. Vid 1964 hade dessa projekt avslutats och STILL kunde äntra sextiotalets andra hälft starkare, mer effektiv än vad infernot i decenniets början hade fått en att tro. Byggnadsändringarna bidrog även till att ge företaget ett mer modernt utseende. Företagsloggan som STILL fortfarande använde för att presentera sig för världen uppdaterades också. Fram till 1968 karaktäriserades varumärket med ett "S", som symboliserade en elektrisk blixt. Denna idén kom från företagsgrundaren och anspelade på originalproduktionen, med fokus på elektriskt maskineri. Efter 1969 hade dock denna produktionsgren bytts ut helt av fordonsproduktion. Den första ändringen av loggan till något mer i linje med den förändrade produktionen kom via sammanslagningen med maskinfabriken Esslingen. En ny logga, “SE Vehicle Works GmbH", skapades och användes i åtta år, då den inte hade någon "elektrisk symbolik". Den slutliga företagsloggan som STILL fortfarande är känd för idag utvecklades år 1976.


1950: Världsmarknader – kvaliteten når inga gränser

Som ett land arbetade Tyskland med entusiasm för att uppnå ett ekonomiskt mirakel och kunde vid början av femtiotalet erbjuda högklassiga produkter för att exportera till en makalös värld. Termen "made in Germany" fick en bra association än en gång. STILL var bland de företagen vars produkter skapade intresse utomlands. Med nya tillverkade truckar var de framgångsrika i övergången till exportmarknad. De ockuperande brittiska trupperna var de första som lade en viktig första beställning. År 1950 beställde de 60 stycken EWL 1500 eltruckar. 

Utlandsaffärer var en del av STILLs tradition. Så tidigt som 1924, endast fyra år efter att företaget grundades, representerades STILL på Leipzig Export Fair med sina ljusstationer och elektriska motorer. På den tiden var elnätsanslutningarna fortfarande väldigt tunna på marken varför avlägsna planteringar i tropiska länder krävde deras egna generatorproduktion. STILL levererade dessa till världens alla hörn. 

Försöket att öppna upp sig till världsmarknaden har förblivit en viktig sak för företaget fram till nutid. År 1951 ställde STILL ut på Copenhagen Fair i grannlandet Danmark och, möjligtvis på grund av detta, mottogs av allmänheten som ett företag som var öppet för världen. Oavsett rubricerade Hamburgspressen ett stort bildreportage med mottot: "STILL världen över".

Beställningarna från tyska järnvägsföretaget visade sig lönsamma för exportmarknaden. Först installerade STILL elektriska kärror och gaffeltruckar (1949) och genom det förstärktes andra järnvägsföretag beslut om att förse sig med de nyligen utvecklade STILL-produkterna. Det italienska järnvägsföretaget började använda STILL år 1954, kort därefter följde järnvägsföretaget i Benelux-länderna och, tillsammans med andra, gjordes en order år 1959 från det japanska järnvägsföretaget. Dessa stora beställningar innebar två saker för STILL: å den ena sidan, återhämtning och ett stort uppsving efter de tuffa åren under fyrtiotalet, å andra sidan, hade en ny, framåtsträvande riktning tagits med den nya "truckproduktionsgrenen". Så tidigt som 1954 hade denna gren överträffat de etablerade produktionerna av elektriskt maskineri.


1940: Turbulenta tider - STILLs produkter tar fart

Fyrtiotalets första halva präglades av det andra världskriget och ingen i Tyskland var oberörd under denna period. 

Företaget fortsatte att tillverka generatorutrustning och produktionskapaciteten expanderades kontinuerligt. Vid början av 1945 hade antalet anställda hos STILL vuxit till nästan 1 500 människor och produktion hade i stort sett tredubblats. Denna, till följd av kollaps efter kriget, sjönk dock till 500 vid återuppbyggnaden. 

Nästan halva produktionsområdet låg i ruiner och STILL fick först hålla huvudet över vattnet för att reparera elektriska motorer och transformatorer. Vid juli 1945 hade dock produktionen av nya produkter påbörjats. En designgrupp för tvåmannafordon grundades och kunde redan det följande året presentera den "elektriska vagnen EK 2000". Detta eldrivna fordon med en kapacitet på två ton introducerade en grundläggande förändring i STILLs produktionsfokus. Från och med nu låg fokus på utökning av mobilitet, och produktionen av "industritruckar". (Produktionen av elektriska maskiner upphörde helt och hållet år 1969.)

I samband med "EK 2000"hade nya idéer redan börjat tas i praxis. Den nya enhjulsfjädringen och styrhandtaget blev patenterade 1948 respektive 1952. 1947 fick EK 2000 en viktig kund – tyska järnvägsföretaget. 

Med ytterligare innovationer, blev uppsvinget märkbart mer dynamisk: En trehjulstraktor, tillverkades den så kallade "mula-bilen" (1948), och endast ett år senare kunde de fira produktionen av den 100:e mula-bilen. Samma år (1949) följde nästa nya produkt: STILLs första truck; EGS 1000. 

Det var inte enbart produkterna som blev mobila, servicen blev också det. Vid slutet på fyrtiotalet började STILL använda sina egna servicebilar. Den första, en VW-buss, köptes år 1947. Sedan dess har antalet tjänstebilar i Tyskland stigit till cirka 750 fordon. Globalt finns det över 1 000. 


1930: Människor och maskineri

Det är människorna som gör ett företag starkt.

30-talet var även det under stort inflytande av den förbättrade ekonomin. Generatorverktyg från STILL hade skapat sig ett namn. Den första enheten ”The Matador Light Station”, producerade 0,5 kW. Efter det gjordes en ny modell på samma enhet som producerade 1,5 kW. 1933 hade generatorer skapats som kunde producera upp till 10 kW, men det räckte fortfarande inte. Följande år producerades de första mobila enheterna. Från 1935 ingick dessa i basutbudet. STILL utvecklade högkvalitativa maskiner som passade alla kunders krav. Detta var dock inte den enda anledningen till den stadiga tillväxten. Lika viktigt var (och är fortfarande) deras trofasta arbetare, energi och idérikedom. Hans Still, som grundade företaget, var väl medveten om detta. För honom var hans arbetare mer än en produktionsfaktor. De var medhjälpare till företagets framgång.

Med detta tänk blev det en tradition att ta väl hand om arbetskraften och dess intressen. Så tidigt som 1934 hade företaget de första utflykterna och julafton firades tillsammans. Flera innovationer kom följande år: 1935 kom förslag på förbättrade arbetsförhållanden från arbetarna för första gången. Dessutom organiserades sjukvård och arbetsläkare tillhandahölls. Tre år senare grundades de första sportgrupperna, vilket fortfarande är en populär del av företagsaktiviteterna.

Genom de senare åren blev det även tydligt att glada anställda var en av grundpelarna i STILLs framgång som företag. 1940 registrerade Hans Still själv ”Hans Still Emergency Aid Society”, som regelbundet gav stora summor till anställda och samma tradition lever kvar i pensionsavtalen idag. 1941 öppnades ett arbetsbibliotek som 1943 följdes upp med egna lägenheter. En annan betoning för fostring av anställda är utbildandet av trainees. Med egna lärocenter lade STILL grunden för högkvalitativ utbildning av arbetskraften.


1920: Grundarens år

Den första februari 1920 fick en ung man sin egen självständighet genom grundandet av ett litet företag som sysslade med reparation av elektriska motorer på Spaldingsstrasse i Hamburg. Hans Still vår då en ung, 22-årig man, som var fylld med energi. Allt behövde hända fort - speciellt för hans kunder.

Han erbjöd "snabbassistans", pålitlighet och kvalitet. Framgången dröjde inte. Uppstigningen var häpnadsväckande. Utöver reparation av elektriska motorer, började han år 1920 även att utveckla sina egna produkter. Ljusstationen "Matador" var den första, följt av små, portabla generatorer (1924). Dessutom rundades produkturvalet av med en rad kommersiella generatormaskiner. Hastigheten som det unga företaget växte i speglades i det stigande antalet anställda. I början hade Hans Still endast två anställda, en armaturroterare och en montör. Dessa tre pionjärer behövde snart förstärkning. Varje år anställdes nya anställda. Så tidigt som 1924 hade arbetsstyrkan växt till 20 anställda; vid 1937 var den över 500 och endast två år senare var den över 1 000. I dagsläget har STILL över 9 000 anställda globalt sett.

Det dröjde inte länge innan produktionen vuxit ur anläggningen. År 1927 hade företaget flyttat till en större anläggning nära Wendenstrasse, men kunde inte heller stanna där länge. Tillväxten ökade och snart hade kapaciteten nåtts än en gång. Hans STILL var tvungen att söka efter en plats som gav utrymme för ytterligare expansion. År 1932 hittades den: platsen mellan Liebigstrasse och parallella Berzeliusstrasse i Hamburgdistriktet Billbrook. STILLs huvudkontor ligger där än idag.

Fram till sin tragiska död år 1952 (han dog tillsammans med sin fru i en bilolycka) var Hans Still den som styrde företaget. Företaget är hans legat, som fortsätter arbeta utifrån de principerna han en gång beskrev: arbetsstandarden, produkternas lönsamhet, omsorgsfull produktion och total serviceräckvidd är grunderna till STILL-kvalité. STILL håller fortfarande fast vid dessa principer.