Våra värderingar


STILLs värderingar är hörnstenar för vårt samarbete med kollegor, chefer, anställda, kunder, leverantörer och jobbsökande.

Under arbetet med att ta fram våra gemensamma värderingar ville vi få höra så många olika röster och åsikter som möjligt. Därför återspeglar våra värderingar våra grundstenar och är en aktiv del av vårt dagliga arbete. STILL involverade kollegor från alla avdelningar, på olika nivåer och från olika regioner i utvecklingsarbetet.


INTEGRITET

Vi gör det som är rätt.

 • Vi agerar enligt gällande normer rörande etik, hållbarhet och efterlevnad.
 • Vi gör vad vi lovar och vi står vid vårt ord.
 • Vi bryter aldrig mot våra åtaganden..
 • Vi kommunicerar ärligt, öppet och i god tid.

MOD

Vi förändrar och förnyar oss.

 • Vi uppmuntrar nya idéer.
 • Vi uppskattar andras åsikter och mångfald.
 • Vi välkomnar nya lösningar och tar förutsedda risker.
 • Vi tar initiativ och bidrar till våra gemensamma mål.

SAMARBETE

Vi litar på varandra.

 • Vi åtar oss våra uppdrag med en stark och samarbetsorienterad teamanda.
 • Vi delar öppet idéer med andra och strävar efter ett fullt engagemang.
 • Vi bygger starka långsiktiga relationer.
 • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.

ENASTÅENDE

Vi skapar utomordentliga värden för våra kunder.

 • Vi påverkar branschen genom innovation.
 • Vi förstår våra kunders behov och levererar högklassiga lösningar och tjänster.
 • Vi ökar ständigt effektiviteten och förenklar.
 • Vi investerar i våra människor och vår teknologi för att säkerställa framtida framgångar.