Automatiserade guidade fordon (AGV)

Automatisering inom intralogistik

Vi kör automatiserade fordon. Med STILL iGo erbjuder vi dig olika fordonsbaserade expansionssteg för automatisering av din intralogistik, som kan anpassas individuellt efter dina behov. Knappast någon annan lösning kommer med så stor potential för processoptimering, datautbyte och nätverk som automatiserade system. Robotar, autonoma fordon och förarlösa transportsystem (AGV) spelar en stor roll i detta. Det är därför inte konstigt att en enorm utveckling har skett de senaste åren. Enorma mängder forskning och utveckling pågår, och inte bara de stora och etablerade AGV-tillverkarna investerar och forskar i dem. Det finns också hundratals nystartade företag, teknik- och mjukvaruföretag som försöker fånga marknaden inom detta område. Vår erfarenhet är att detta kan vara ganska förvirrande för företag som vill börja automatisera sina processer. Alla tekniska innovationer är inte ekonomiskt fördelaktiga för sin uppgift. Vi ser till att du inte går vilse bland alla erbjudanden i den digitala djungeln Industri 4.0. Vi följer dig som en partner: Oavsett vilket stadium ditt automationsprojekt befinner sig i kommer vi att fastställa den exakta mixen av tekniska lösningar för din intralogistik och alltid hålla ett öga på avkastningen på investeringen.


 • Lämpad för framtiden. Standardiserade och skalbara lösningar för alla automationskrav.
 • Ekonomisk. Lämplig automationslösning med hänsyn till avkastningen på investeringen.
 • Flexibel. Olika nivåer av automatisering: Automatiseringsnivån bestäms av dina processer.
 • Säker. Modern navigeringsteknik och personligt skydd
 • Komplett. Mobila och stationära lösningar för helt automatiserade leveranskedjor.
 • Planerbart. Korta reaktionstider både i utformning och utarbetande av erbjudanden, samt vid genomförandet av projekt.

Råd för förarlösa transportfordon

 • Analys av ramvillkoren + processer
 • Utveckling av automationskonceptet
 • Konceptvalidering / analys av business case
 • Projektkvalificering
 • Anbudsberedning
 • Projektplanering
 • Implementering
 • Tjänst

 

Automationslösningar kräver goda förberedelser och vettig planering. Tillsammans utvärderar vi applikationsområdets allmänna förutsättningar i en inledande diskussion och pratar om aktuella och planerade processer i ditt lager.

+46 (0) 40 626 71 00

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Automationslösningar för intralogistik

STILLs iGo automationslösningar betjänar olika nivåer av intralogistikautomation, från assistanssystem till halvautomatisk körning och helautomatiska logistikprocesser.

Autonoma mobila robotar (AMR) - Autonom horisontell transport

AMR-system som STILL ACH är en enkel lösning för automatiserad horisontell transport av gods.

Projektledning och implementering av automationslösningar

Ett pålitligt partnerskap

Efter teori kommer praktik. När konceptet för din automationslösning har slutförts av våra försäljningsingenjörer, börjar realiserings- och implementeringsfasen. En erfaren projektledare koordinerar hela processen, från detaljimplementering av planering och driftsättning till överlämning av ett färdigt system i drift. Med mycket kunnande, framförhållning och ledning drar projektledaren alltid i alla trådar, håller reda på alla processteg och projektsektioner, säkerställer ett smidigt flöde av information och material och garanterar även att alla arbetsprocesser genomförs och implementeras utifrån synpunkter på effektivitet, produktivitet och hållbarhet. Projektledaren löser det vardagliga projektarbetets små och stora utmaningar och är din kompetenta kontaktperson på plats. Du hålls alltid uppdaterad om projektstatus och får transparent information om de enskilda processtegen. Pålitlig, resultatorienterad och baserad på partnerskap – för maximal projektframgång.

 

Våra serviceerbjudanden för dina automatiserade system

När det gäller tillgängligheten för dina intralogistiksystem kompromissar vi inte. Det gäller givetvis även dina automatiserade system. Oavsett om hårdvara eller mjukvara, underhåll eller reparationer - vi konfigurerar vårt utbud av tjänster individuellt, efter dina behov i ditt system och dina krav. Då kan du koncentrera dig fullt ut på din verksamhet utan stillestånd, väntetider eller reservdelsbrist. Våra servicetekniker är högt kvalificerade, engagerade och tillgängliga för dig 365 dagar om året.

När som helst. Pålitligt. Snabbt.

Service:

 • Ett omfattande servicenätverk. Vi är alltid tillgängliga och alltid nära när du behöver oss.
 • Erfarna experter. Våra servicetekniker är specialiserade på dina automatiserade truckar.
 • Serviceplanering med digitalt stöd. Vi planerar dina underhållsintervaller med framförhållning och i nära samordning med dina produktionsprocesser. Så här förhindrar vi kortvariga fel, dyra reparationer och onödiga driftstopp på dina enheter.
 • Smarta reservdelspaket och leverans över natten. Tillsammans säkerställer vi tillgången på dina individuella reservdelar så att du inte blir utan.

Mjukvaruservice:

 • Alltid tillgänglig: Vår supportjour med kvalificerade specialister är tillgänglig för dig 24/7.
 • Snabb hjälp vid fel. Våra systemspecialister ger dig fjärrsupport. Omedelbart och pålitligt.

Typiska tillämpningsscenarier för AGV

Som en del av IFOY har våra intralogistikautomationsexperter återskapat typiska scenarier för användning av förarlösa transportsystem inom intralogistik. Videon visar följande scenarier:

 • Inkommande varor
 • Överlämning till produktion
 • Tillverkning och montering
 • Utgående varor
 • Överlämning
 • Blandat SKU-plock
 • Överlämning av utgående gods och lastning av lastbilar

Automatiska truckar i praktiken


Rådgivning gällande automation och intralogistik - Fyra steg till ett automationskoncept

Med vår expertis stödjer vi dig i att analysera dina processer och identifiera automatiseringspotential för ditt företag. Du bestämmer om du vill dra nytta av våra ytterligare konsulttjänster. Tjänsterna utförs av erfarna STILL intralogistikexperter och inkluderar följande steg i detalj:

1. Datainsamling

Vid en lagerbesiktning får vi en transparent överblick över befintligt materialflöde.

2. Analys

Automationspotential härleds från process- och transportdata och den tekniska och ekonomiska genomförbarheten av olika automationsvarianter bestäms.

3. Rekommendation till åtgärd

Baserat på många år av branschexpertis och dina ekonomiska nyckeltal får du en individuell rekommendation för åtgärd.

4.Koncept och specifikationer

Utveckling av ett koncept som tydligt visar mervärden. Utveckling av en funktionsspecifikation som grund för implementering av din individuella lösning.


Konsultation kring ditt automationsprojekt

Våra experter finns tillgängliga för att svara på dina frågor om våra automationslösningar för intralogistik.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Automatiska lösningar från STILL

Alla automationslösningar är inte ekonomiskt rimliga för dina individuella behov. Vi följer med dig som partners i valet av lämplig automationsnivå.

 

Automatisering med hjälpsystem Nivå 1 - Assisterad körning

 

På denna nivå stöds föraren i sina uppgifter av olika intelligenta assistansfunktioner på sin truck, men förblir ansvarig för navigeringen i varje situation. Till exempel, med individuellt programmerbara varningar och situationsrelaterade hastighetsjusteringar, möjliggör STILL mycket säkert arbete med manuell styrning som inte är uttröttande.

Automatiska truckar Nivå 2 - Delvis automatiserad körning

Denna nivå av automatisering inkluderar lösningar som gör det möjligt för fordon att navigera i lagret delvis på egen hand med hjälp av speciell programvara eller artificiell intelligens och sensorer. Detta gör dem till en intelligent partner för sina användare. Utrustade därefter kan orderplockningsfordon följa sina förare vart de än går och smalgångstruckar kan flyttas halvautomatiskt till rätt pallposition längs den optimala vägen. Föraren är dock ansvarig för sin trucks agerande vid varje steg. Halvautomatiska fordon avlastar på så sätt medarbetaren och ökar både produktiviteten och säkerheten på ditt lager.

Automatiskt guidade truckar Nivå 3 - Helautomatisk körning

Självkörande truckar för automatisering av intern logistik används nu framgångsrikt av många industriledare - och har visat sig öka hanteringsprestandan avsevärt. Med standardiserade automatiseringssatser kan enskilda STILL-truckar automatiseras för olika processkrav inom mycket kort tid och skalas upp till en helautomatiserad logistikprocess.

 

För att implementera en helautomatiserad leveranskedja kompletterar vi iGo-systemportföljen med lösningar från vår koncernsyster DEMATIC, världens ledande leverantör av integrerad automationsteknik. Detta gör att du kan dra nytta av fördelarna med ett perfekt samspel mellan automatiserade STILL-truckar och stationära DEMATIC-automationslösningar, såsom transportörer, distributions- och sorteringssystem, staplingskranar eller AutoStore-system.