Processoptimering med iGo insights

Övervakning och analys för automated guided vehicles

Automatiska transportfordon är i bruk dygnet runt, 365 dagar om året. De förarlösa transportfordonen (AGV) styrs och övervakas av ett transportlednings- eller fleet control system (TLS). Dygnet runt genererar detta en enorm mängd data med vilka en grundlig analys av det automatiska lagret och processerna kan genomföras. Med iGo insights erbjuder STILL ett molnbaserat analysverktyg som är kopplat direkt till transportkontrollsystemet. Från den insamlade processinformationen härleder iGo insights specifika rekommendationer för åtgärder för att optimera tillgänglighet och prestanda för din automatiserade flotta. All data laddas in i molnet för utvärdering och kan nås online via den krypterade webbportalen. iGo insights använder principen om maskininlärning för att kontinuerligt förbättra analysen. Mjukvaran känner igen strukturer i dataflödet, beräknar sannolikheter och gör att du kan agera proaktivt - till exempel när du planerar underhåll eller reparationer.


iGo insights, en snabb överblick

  • Analytisk. Grafisk registrering av alla fordonsrörelser i värmekartor för att identifiera och optimera prestandaflaskhalsar.
  • Felsökning. Uppspelningsfunktionen möjliggör en exakt bedömning genom att granska fordonet och systemets beteende.
  • Kontroll. Nyckeltal för reaktionstider, trafiktäthet, nyttjande och stilleståndstider.
  • Förutseende. Daglig information om trender och avvikelser från normen.
    • Tidsbesparande. Underhålls- eller reparationsåtgärder initieras proaktivt.
  • Responsiv. Webbgränssnitt för stationära datorer och alla mobila enheter.

Begäran om processoptimering med iGo insights

För ytterligare information eller om du har några frågor om vårt erbjudande står våra expertrådgivare till ditt förfogande.

+46 (0) 40 676 71 00

Tilltal*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Funktioner - iGo insights

Modulbaserad utvärdering av molndata – från en snabb översikt till användarspecifika detaljerade rapporter

 
Multi-Site Access

Åtkomst till flera klientplatser genom att visa platserna på världskartan när du loggar in.


Dashboard

Användarkonfigurerbara instrumentpaneler med godkännande och mallfunktioner för nya användare. Gå ner från många diagram till detaljsidor (t.ex. AGV och Transport Status KPIs).


Varning

Snabb synkronisering av statusuppdateringar (ofta i realtid). Automatisk och manuell statusändring när problemet är löst.


Observation

Daglig upptäckt av trender och extremvärden för specifika statusar med hjälp av maskininlärningsteknik.

 
System Insights

System Insights tillhandahåller information om AGV-rörelser och AGV-aktiviteter under installationen under en specifik tidsperiod (t.ex. värmekartor över AGV-status eller trafiktäthet).iGo insights i praktiken

Mer prestanda för Danfoss: Automatiska lager med AI support

Danfoss använder ett automatiserat lager med MX-X och EXV automatiserade seriertruckar, och den molnbaserade lösningen iGo insights, med AI support, används för systemoptimering. Dessutom används ett radiobaserat miljövarningssystem (ELOshield) - det skyddar förbipasserande från att närma sig fordonen.