Autonoma mobila robotar (AMR)

Autonom horisontell transport av gods

Autonoma mobila robotar som STILLs AXH iGo- och ACH iGo-serier är små, manövrerbara och intelligenta låga truckar som kör flexibelt och proaktivt i komplexa lagerstrukturer. Dessa kan användas som en fristående lösning eller integreras i befintliga lagerhanterings- och kontrollsystem utifrån kundens behov. Jämfört med klassiska automatiserade lagerlösningar kan AMR integreras kostnadseffektivt i befintliga miljöer och system. Drift- och underhållskostnaderna är också jämförelsevis låga. För att avgöra vilket fordonskoncept som bäst passar era specifika behov är det viktigt att utvärdera olika kriterier. Här ingår till exempel infrastruktur, miljö och trafikvolym i lagret, behovet av buffertlagring och typen av last, för att inte tala om kostnadskonsekvenserna. STILLs erfarna automationsexperter hjälper er att analysera processer, utvärdera relevanta kriterier, välja rätt system samt planera och implementera det. Vårt perfekt koordinerade servicekoncept, vårt omfattande servicenätverk och expertkunskapen hos specialutbildade servicetekniker säkerställer ert systems tillgänglighet.


ACH iGo:

 • Hög genomströmning med små utrymmeskrav
 • Väldigt kompakt tack vare rotation av lastbäraren på plats
 • Enkel att integrera i nya, optimerade processlandskap och på ytor som designats för ACH iGo
 • Flexibel transport av olika lastbärare i trånga utrymmen

AXH 10 iGo:

 • Robust lösning för dynamisk blandad transport
 • Säker lastning av transport inklusive flexibel lastning tack vare positionsdetektion via kamera
 • Effektiv transportlösning med kringgående av hinder för långa sträckor
 • Smarta driftsättningsverktyg för individuell utrymmesdesign


STILL - Autonoma mobila robotar (AMR)

Jämförelse mellan AXH 10 iGo och ACH iGo

ACH iGo

 • Driftsättning: Driftsättning med QR-kodteknik
 • Navigering: Exakt QR-kodnavigering
 • Transportsträcka: Korta till medellånga sträckor
 • Tillämpningar: Flexibel lasthantering med plattformar/bord + palltransport
 • Kapacitet: 0,6 t / 1 t / 1,5 t
 • Maxhastighet: 1,2 - 2,0 m/s
 • 90° plock- och avlastningstider: Minst 35 sek
 • Specifik definition under driftsättning
 • 90° lastning (arbetsgångens bredd Ast): Minst 1,4 m

AXH 10 iGo

 • Driftsättning: Flexibel och smart driftsättning baserad på den specifika miljön
 • Navigering: SLAM-navigering och kringgående av hinder
 • Transportsträcka: Långa sträckor
 • Tillämpningar: Flexibel lasthantering med vagnar + palltransport
 • Kapacitet: 1 t
 • Maxhastighet: 2,2 m/s
 • 90° plock- och avlastningstider: Minst 45 sek
 • Omgivande område vid lastning: Kan justeras av AXH iGo, avvikelse för lastplacering med +/-30 cm
 • 90° lastning (arbetsgångens bredd Ast): Minst 2,8 m

Förfrågan gällande AMR / ACH iGo och AXH iGo

För mer information och eventuella frågor om vårt erbjudande hjälper vi gärna till.

040 626 71 00

Förfrågan till: STILL - Autonoma mobila robotar (AMR)

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.
 

Exempel på tillbehör för STILL AXH iGo inom intralogistik

Autonoma mobila robotar (AMR) används redan idag i olika branscher: t.ex. reservdelsförsörjning för produktion, fordonsindustrin, logistik, medicinsk tillverkning, kläd- eller elektronikproduktion och e-handel.

Godstransport med vagnar: Vid transport av gods med vagnar transporterar AXH iGo hela enheten från A till B. Den innovativa 3D-kameran säkerställer flexibel lyftning av gods innan det lastas på AXH iGo, och även exakt leverans på den önskade destinationen.

Godstransport med pallar: Vid transport av gods med pallar plockar AXH iGo upp pallen med gods från en angiven överföringsstation och transporterar den till slutstationen. Före leverans vid slutstationen kontrollerar AXH iGo om överföringsstationen är fri för leverans av gods med den innovativa 3D-kameran.

Godstransport med gallerbox och flyttbart ställagesystem: Vid transport av gods med hjälp av gallerbox och individuellt flyttbart ställagesystem lastas godset flexibelt och transporteras till sin destination. Beroende på kundens krav kan flexibla transportalternativ tillhandahållas som även inkluderar användningen av en vagn.


 

Exempel på tillbehör för STILL ACH iGo inom intralogistik

ACH

Godstransport via plattform (bord): Vid transport av gods via en plattform (bord) transporterar ACH iGo hela enheten från A till B. Godset placeras på plattformen. ACH iGo kör under elementet, lyfter det, transporterar det till sin destination och lämnar det där. Om en transportvagn används som godsbärare kan ytterligare positioneringsåtgärder krävas.

Gods som transporteras direkt på fordonet: Vid direkt godstransport överförs godsbäraren direkt från omlastningsstationen till ACH iGo. ACH iGo kör under den lastade stationen, lyfter pallen med sin adapterplatta och transporterar den till destinationen. Stationen fylls på.

Transporterar enskilda bärare: Beroende på kundens krav är individuella transportalternativ möjliga (inklusive en plattform i flera nivåer, transportvagnar eller vagnar), till exempel för olika bärardimensioner eller transportorienteringar. Om en transportvagn används som godsbärare kan ytterligare positioneringsåtgärder krävas. Våra STILL-experter implementerar en skräddarsydd transportlösning som passar era behov baserat på dina specifikationer.


Batteriteknik för autonom laddning

Alla AMR från STILL är utrustade med litiumjonbatterier för att säkerställa konstant höga prestanda och hög tillgänglighet tack vare enkel mellanladdning. Flera enheter använder samma fasta laddstationer för att ladda sina batterier vid olika tider. När den når en laddnivå (SOC, State Of Charge) på 30 % börjar trucken självständigt att ladda, och slutar sedan ladda när den når en SOC på 90 %. Detta spar på batteriet och säkerställer optimal livslängd.

ACH iGo-laddenheten använder en kontakt. Trucken backar in mot laddstationen med QR-koder och dockar med kontakten.

AXH iGo-laddenheten har laddkontakter som trucken ställer sig på, och justerar själv sin position.


Simply Efficient – STILLs autonoma robot

Simply easy

 • Utrymmesbesparande och extremt smidig (AXH iGo och speciellt ACH iGo) med rotation av lastbäraren på plats (ACH iGo)
 • Stödjer automatisk batteriladdning (perfekt för livstidsoptimerad automatisk laddning)
 • Litet underhållsbehov tack vare litiumjonbatterier

Simply powerful

 • Högeffektiv orderplockning tack vare en lyftkapacitet på upp till 1 000 kg (AXH iGo)/1 500 kg (ACH iGo)
 • Använder litiumjonbatterier som gör att trucken kan drivas ett helt skift (upp till 8 timmar) på en hel laddning
 • Korta hanteringstider och hög kapacitet, speciellt på ytor med trånga gångar och korta transportsträckor (ACH iGo)/över långa sträckor med gångar av standardbredd (AXH iGo)
 • Effektivt kringgående av hinder vid maximal körhastighet på 2,2 m/s (AXH iGo)

Simply safe

 • Uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna inklusive efterlevnad av ISO 3691‑4
 • Maximal hastighet och kurvtagning med AXH iGo tack vare två diagonalt placerade säkerhetsskannrar
 • Maximal hastighet med ACH iGo tack vare säkerhetsskannrar i rörelseriktningen och mekaniska stötfångare för rotationsrörelser som 90°-hörn
 • Alltid på den säkra sidan tack vare det redundanta säkerhetssystemet i flera nivåer
 • Lämpligt för användning i blandade miljöer med förare eller andra fordon

Simply flexible

 • Skalbar expansion möjlig i takt med att kundernas krav ökar
 • Flexibel användning tack vare förflyttningen av olika typer av bärare och gods
 • Utmärkt tillgänglighet tack vare litiumjonbatteri
 • Höggradigt anpassningsbar till ytans layout tack vare smarta driftsättningsverktyg och robust navigeringsteknik (AXH iGo)
 • Flexibel och enkel felsökning tack vare QR-kodnavigering för ACH iGo och enkel driftsättning för AXH iGo

Simply connected

 • Enkel integrering i befintliga automatiseringslösningar och befintliga systemlandskap via standardiserade IT-gränssnitt
 • Fjärråtkomst till trucken är möjlig via styrsystemet
 • Enkelt att integrera AXH iGo i de befintliga processlandskapen och överlappande rutter
 • Enkelt att integrera ACH iGo i nya, optimerade processlandskap och i separata områden

STILL ACH iGo / AXH iGo - Produktvarianter

ACH 06 iGo

 • Lastkapacitet: 600 kg
 • Med eller utan adapterplatta
ACH 10

ACH 10 iGo

 • Lastkapacitet: 1 000 kg
 • Med eller utan adapterplatta
<h3>AXH iGo</h3>

AXH 10 iGo

 • Lastkapacitet: 1 000 kg
 • Med eller utan adapterplatta
ACH 15

ACH 15 iGo

 • Lastkapacitet: 1 500 kg
 • Med eller utan adapterplatta

Assistans med ditt automationsprojekt

Våra experter finns tillgängliga för att svara på dina frågor om våra automationssystem för intralogistik.

Förfrågan till: STILL - Autonoma mobila robotar (AMR)

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.