Intralogistisk konsultation

Rak på sak.

Målorienterade lösningar för dina utmaningar

STILL kan se tillbaka på nästan 100 års erfarenhet inom lagerteknik, intralogistik och trucktillverkning. Vi är experter på intralogistik och pionjärer inom vårt fält och vi anser att det viktigt att aktivt vara med och forma framtiden inom intralogistik för våra kunder – från målorienterad konsultation och planering till implementering.
Detta innebär att vi bara ger förslag på lösningar som vi är säkra på går att implementera och som kommer att fungera även i framtiden. För att försäkra oss om detta besöker vi våra kunder på plats i lagerlokalen och i produktionsområden, samtalar med de anställda samt undersöker alla relevanta processer.
Utifrån detta får vi en god förståelse för dina individuella utmaningar och utvecklar sedan en skräddarsydd lösning för dig för att kunna uppnå optimal kostnadseffektivitet. Vi jobbar med full kraft, lägger stor vikt vid ärlighet och transparens samt för en tydlig dialog direkt med dig i konsulteringsprocessen. På så sätt skapar vi en solid bas för ett förtroendefullt samarbete.


Faktorer för framgång

De viktigaste fakta i korthet

Transparens
Full överblick: våra kunder blir löpande informerade under processen och vilken tillvägagångssätt som tagits för att åstadkomma det tillsammans överenskomna målet.

Lösningsorientering
Pålitlig implementering: vi letar alltid efter de bästa lösningarna vad gäller modernitet och genomförbarhet

Kompetens
Decennier av erfarenhet: våra konsulter är främsta experter i sitt fält och kan implementera projekt till de högsta standarderna, genom att ta hjälp av deras stora kunskapsbas av kundprojekt från STILL.

Individualitet
Oöverträffade resultat: våra konsulter har ett unikt perspektiv som låter dem skapa originella och effektiva lösningar.

Vårt löfte

Klarhet: vi pratar ett tydligt språk och agerar transparent

Exakthet: vi utvecklar framtidsorienterade lösningar skräddarsydda just för dina behov 

Drift: 
vi omvandlar ord till smarta lösningar  

Erfarenhet: vi optimerar intralogistik – och har gjort det i över 100 år

Pålitlighet:
vi håller vad vi lovar till våra kunder

Få råd med detsamma

Våra konsulter svarar gärna på dina frågor. Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakta oss

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Intralogistisk konsultering

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Råd intralogistisk konsultering

Datainsamling

Oöverträffade analyser baseras generellt på högkvalitativ datauppsättningar.

Projektets framgång bygger därför till stor del på kvalitén av planeringsdata. Datainsamlingen är därför väldigt viktig. Vi ser över din data noggrant för att försäkra att den är komplett och konsekvent, och skickar senare vidare den på analys.

Analys

Vi använder tekniker som gruppering, sortering, komprimering och filtrering för att få tag på logistiska fynd med den förberedda data; detta används sedan til grund för planeringen.

Genom grafiska metoder kan vi bättre visualisera komplexa processer, så som material- och informationsflöden. Detta hjälper oss att hitta förbättringar och definiera logistiska utmaningar för framtida planering. Vår rådgivning inkluderar analys av flottan, affärsprocessmodellen och ekonomiska analysprocesser för kluster av lagerobjekt.

Optimering

Konstanta förändringar inom driftområden kan betyda att existerande system och processer behöver justering.

 

Vårt uppdrag är därför att på ett optimalt sätt justera de redan existerande logistiska processerna anpassade till arbetsmiljön och att förbättra dem så att nuvarande och framtida krav tillgodoses. Med mjukvarulösningar för materialflöde och metodisk ”know-how”, kan vi understödja dig systematiskt med optimering av materialflödena. Vår konsulttjänst innefattar bland annat optimering av flottan, processer och lagerlokalen.

 

Konceptualisering

Vårt mål är att minimera dina transport-, lager- och hanteringskostnader.

För att kunna uppnå önskad effektivitetsökning för logistiska system och materialflöde, jobbar vi nära med dig för att utveckla olika lösningar. Vi undersöker alla versioner för att hitta det mest kostnadseffektiva och tittar på för- och nackdelar. Resultatet blir ett optimerat skräddarsytt koncept för dig. Våra konsulter hjälper dig också att välja rätt pallställ, utvecklar planlösningen i lagret och definierar kraven för industritruckar

Våra konsulter är smarta karaktärer med personlighet, vilket är en stor anledning till varför de levererar originella och individuella lösningar varje dag. De tacklar alla intralogistiska utmaningar, oavsett hur skrämmande det än är, och de kommer bara med implementerbara och framtidsorienterade koncept.

De är inte intresserade av standardlösningar och deras STILL-bakgrund samt långa erfarenhet inom intralogistisk optimering ger dem stora fördelar i arbetet. Vi lägger stor vikt vid transparens och tillit, och rör oss framåt med energi. Kort sagt kan man säga att våra säljare arbetar - smart helt enkelt-.


Detaljer för vår intralogistiska konsultation

Truckflottaoptimering

Vill du få ut det bästa ur din flotta? Inga problem! Våra intralogistikexperter ger dig mer än gärna individuella, transparenta råd angående bästa truckkombinationerna och flottanvändning. Oavsett om dina motviktstruckar eller andra modeller är från STILL eller andra tillverkare, kan vi hjälpa dig hitta lösningen du behöver.

Först förbereder vi en grundlig användningsanalys och inspekterar dina arbetsprocesser och utrymmen på plats. Sedan ritar vi upp ett flottkoncept för dina specifika krav, vilket också tar godstransport, processer och system i åtanke, samt även kan inkludera standardisering och strömlinjeformning av verktyg, eller en ökning av din truckflotta. Detta låter oss använda samverkan mellan dina truckar för att försäkra optimal användningskapacitet och effektivitet vid godstransport.

 • Användningsanalys över hela industritruckflottan

 • Utveckling av rekommendationer för att öka din flottas effektivitet

 • Analyserar möjligheten för automatiserade lösningar

 • Förverkligande av potentiella analyser för Tugger trains

Lagerplanering

De som gör stora planer borde också kunna leverera dem, och det är exakt vad STILLs intralogistiska experter gör. Vår lagerplanering börjar med en detaljerad analys av relevanta krav. Här tas lagermiljö, varor, arbetsstruktur och processer i åtanke. Sedan utvecklar vi ett holistiskt koncept för dig, som kartlägger ett effektivt logistiksystem, som även innefattar pallställ, industritruckar och automatiseringsmöjligheter, samt mjukvarukrav. Resultatet blir ett optimalt system för lagring, hantering, plockning och transport med effektiva processer för material- och informationsflöden. Oavsett vilken rådgivning du använder, tar STILL även på sig ansvaret för implementeringen, om så önskas.

 

 • Lageranalys (ABC/XYZ, omsättnings-/lageranalys)

 • Dimensionering av lagret (kapacitet, lageromsättning/prestanda)

 • Uppritning av transport-/materialflödeskoncept

 • Process- och layoutdesign (grov/detaljerad layout i 2D/3D)

Vårt uppdrag är därför att på ett optimalt sätt justera de redan existerande logistiska processerna anpassade till arbetsmiljön och att förbättra dem så att nuvarande och framtida krav tillgodoses. Med mjukvarulösningar för materialflöde och metodisk ”know-how”, kan vi understödja dig systematiskt med optimering av materialflödena. Vår konsulttjänst innefattar bland annat optimering av flottan, processer och lagerlokalen.

 

Processoptimering

Varje optimering kan bara bli lika bra som den analysprocess som föregår den. Därför förlitar vi oss på en detaljerad analys av de individuella processerna. För att garantera bästa möjliga exakthet, börjar vi med att analysera initialt situationerna på din arbetsplats. Vi identifierar potentialen för förbättringar, genomför en praktiskt implementationsanalys och använder detta för att ta fram de bästa lösningarna för dig. Vi dokumenterar den logistiska processen på plats på ett överskådligt och lättförståeligt sätt, genom användning av standardiserat modelleringsspråk.

Den generella regeln här är: så enkelt som möjligt, så detaljerat som behövs. Genom att använda denna startpunkt arbetar vi nära med dig för att skapa rekommendationer för att optimera de logistiska processer vi analyserat. Vi kan på så sätt implementera framgångsrika lösningar för att din intralogistik ska fungera effektivt. För att avsluta optimeringsproccesen, ska resultatet av situationsanalysen och de uppskattade lösningarna skickas över till ett målkoncept, så att dina logistiskprocesser kan optimeras omedelbart.

 • Dokumentering av de faktiska logistiska processerna

 • Processmodellering och dokumentation

 • Analysering av svagheter i informations- och materialflöde

För att kunna uppnå önskad effektivitetsökning för logistiska system och materialflöde, jobbar vi nära med dig för att utveckla olika lösningar. Vi undersöker alla versioner för att hitta det mest kostnadseffektiva och tittar på för- och nackdelar. Resultatet blir ett optimerat skräddarsytt koncept för dig. Våra konsulter hjälper dig också att välja rätt pallställ, utvecklar planlösningen i lagret och definierar kraven för industritruckar

Få råd med detsamma

Våra konsulter svarar gärna på dina frågor. Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakta oss

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Intralogistisk konsultering

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.