Pallställsystem Drive-in och drive-through-djupstapling

Lagra djupt och spara utrymme.

  • Kompakt lagring för gott utnyttjande av lagerutrymme
  • Säker lagring av varor som är tryckkänsliga
  • Perfekt för att lagra stora mängder identiska produkter
  • Mycket bra översikt över stora partier

Vill du lagra flera av samma produkt på ett kompakt sätt i ditt lager? Då borde du ta en titt på de ekonomiska drive-in och drive-through-djupstaplingen från STILL. Tack vare dess flexibla design, är denna typ av hylla ett perfekt sätt för dig att använda ditt lagerutrymme på bästa sätt. Om ställagen är designade för drive-in, kan material lagras och hämtas från ena sidan av hyllan.

Detta lagersystem är perfekt för att lagra flera pallar med gods bakom varandra. Hyllen är designat för att låta industritruckar köra inuti hyllkanalen för att lagra och hämta pallar. Denna typen av perfekt för tryckkänsliga gods eller för lager som lagrar säsongsfrukt eftersom dessa produkter vanligtvis stannar i samma kanaler under lång tid. Som standard använder drive-in-ställage LiFo-principen (Last in, First out). Den använder också möjligheten att använda drive-through-ställage med FiFo (First in, First out).

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Drive-in och drive-through- djupstapling

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Drive-in och drive-through-djupstapling– design

Drive-in och drive-through-djupstapling låter lagetruckar köra in i ställagen och stapla pallar. Pallarna placeras bakom varandra och de kan staplas i flera nivåer. Normalt ska pallarna lagras under en längre period i hyllkanalerna. För att köra trucken säkert till hyllan, finns guidespår på golvet.

Designen av stödspåren är viktiga för att pallstället och pallarna som lagras på dem ska fungera korrekt. Det är viktigt att avståndet mellan räckena är tillräckligt brett för att industritrucken ska kunna köra mellan dem och placera en pal på stödet. I standardversionen är stödräckena fastsatta i ikrokade konsoler, som kopplar ihop stödräckena med ramen.

 


Drive-in och drive-through-djupstapling – komponenter

Hyllstöd

Hyllstödet är byggt av speciella stålprofiler som är fixerade komponenter i de bevisade STILL drive-in och drive-through-ställage. Två stöd bultas fast till nivåprofilen för att forma en kolumn. För bättre stabilitet bultas även hyllstöden fast i golvet. Distansbitarna kopplar ihop de individuella kolumnerna med varandra.

Horisontella korsstöd och längsgående balkarKolumnerna på drive-in och drive-th-ställagen kopplas ihop längsvis med längsgående bommar med extra stabilitet för ställagen.

Vertikala korsgående bommar

Vertikala tvärbalkar ger systemet den nödvändiga stabiliteten.

Stödräcke

Pallarna lagras på stödspårsom är ihopkopplade med kolumnerna med konsoler. Höjden på varje nivå kan justeras 50 mm i taget. Breda bärytor och trattade sidoväggar gör att pallen positioneras säkert.

Krockskydd

För att öka industrisäkerheten, skyddar den väl synliga skydden kolumnerna. Vid skador, kan krockskydden enkelt bytas ut.


Drive-in och drive-through-ställage – huvudtillbehör

Golvräcke

Golvspår skyddar ramen när trucken kör inne i kanalen. På begäran kan golvspåren utelämnas, eller bara första kolumnen skyddas av spåren. Vi rekommenderar att använda räckena längs hela kanalen.

Drive-inassistans för stödspår

Denna assistent skyddar pallen och stödspår när trucken kommer in i kanalen. Den hjälper också till med korrekt ingång i gången med en lyft pall. För truckföraren är det inte alltid enkelt att se om underdelen av pallen redan är ovanför lyftytan på räcket.


Drive-in och drive-through-djupstapling – viktiga planeringsparamentrar

Bilden visar lagrings- och plocksekvensen för drive-in-ställage som används från ett håll. Godset lagras från botten ock uppåt och sedan från bake till fram. Plockningen sker i motsatt ordning. LiFo-principer (Last in, First out) används för lagring och plockning.

Drive-in-ställage används från båda ändar och följer samma lager- och plocksekvenser som drive-in-ställage från en ände. Den enda skillnaden: den innehåller två drive-in-ställage, där baksidan pekar mot varandra.

I drive-through-ställagen är lagras lasterna på ena änden och plockas upp i den andra änden av hyllan. Drive-through-ställagen följer alltså FiFo-principen (First in, First out).

Beschickung
Beschickung

Avstånd

När du planerar en hylla, måste FEM-kraven uppfyllas, med minimiavståndet mellan ställageamen, pallarna och trucken i åtanke.


inköp av Drive-in och drive-throughdjupstapling

Ett lager som planeras för effektivitet garantera en hög ekonomisk genomförbarhet. Ta vara på fördelarna med den professionella konsultationen från våra STILLs experter i början av lagerplaneringen. Innan du gör ett köpbeslut hjälper vi dig i alla aspekter, från att undersöka lagerdesignen till att diskutera planerade arbetsflödet. Det finns många anledningar till att använda STILL när du ska köpa en hylla för drive-in och drive through-djupstapling:

Många års erfarenhet: nära våra kunder i över 100 år.

Partnerskap du kan lita på.

Holistisk premiumkoncept – från konsultation till service.

Alltid nära dig: Malmö, Göteborg, Stockholm och Örebro & med rikstäckande serviceteknikernät. Ett kvalificerat serviceteknikernät säkrar rätt installatino av dina drive-through pallställ.