Pallställsystem Flyttbara pallställ

System för maximal utnyttjande av lagerutrymmet.

 • Maximal användning av tillgängligt lagerutrymme - platsbesparande på upp till 80 % jämfört med konventionella pallställ
 • Arbetsgångar är anpassade till trucken och processen - om det behövs kan fler än en arbetsgång planeras eller ksn flera smala gångar för orderplockning öppnas
 • Systemet kan installeras i flera faser för att gradvis öka lagerkapaciteten
 • Tillgång till hela lagringsområde i den öppnade arbetsgången
 • Korta sträckor

Vill du lagra ditt gods på ett sparsamt sätt vad gäller ytor? Då bör du ta en titt på flyttbara pallställ från STILL. Detta pallställ behöver bara utrymme för en arbetsgång för lagring och plockning – resten av lagret kan användas till lagring. Höjdpunkterna med mobila ställage: Gångarna i detta system monteras på vagnar som flyttas med hjälp av eldrivna motorer. STILLs flyttbara ställage hjälper till att spara på utrymme för gods, samtidigt som varje lagerplats kan kommas åt direkt med flyttbara ställage. Då det bara finns en arbetsgång kan resten av lagerytan användas optimalt. Till exempel är detta bra för kyl-och fryslagring. Jämfört med andra pallställ kan mer gods transporteras per golvutrymme. Bredden på en arbetsgång i detta system kan anpassas till industritrucken som används. Vagnarna styrs med hjälp av kontroller på hyllstödet, via fjärrkontroll eller automatiskt via ett gränssnitt som är kopplats till lagerhanteringsens huvudsystem. Ljusbarriärer installeras för fotgängares säkerhet.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Flyttbara pallställ

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Mobila pallställ– design

Flyttbara ställage består av hyllan, en vagn och guidespår samt kontroll och säkerhetsverktyg. Ljusbarriärer finns som skydd för fotgängare.

Hyllan är oftast en pall- eller konsollhylla. Därför kan långa eller olika typer av laster lagras på hyllan. Längden av de dynamiska ställagen, numren och höjden på nivåerna går att justera individuellt efter dina önskemål. Därefter väljs en vagn som klarar av de önskade lasterna. Vagnarna rör sig på spåren.


Flyttbara ställage – komponenter

Spår

Ett flyttbart pallställ kräver spår i golvet där ställagen kan flyttas. Dessa guidespår kallas löpskenor. Den övre kanten av dessa är i nivå med golvet. Eftersom golvet på nybyggen ofta inte är gjutet än, finns det ofta en chans att installera högre kranskenor. Dessa skenor installeras i det översta golvlagret. Lagret försluter sedan skenorna och förankrar det i golvet. I gamla lagerlokaler kan platta skenor installeras i en räffla eller direkt på golvet. Direktinstallationer på golvet kräver ett nytt golvlager efteråt.

Vagnar

Vagnarna är en central komponent i de flyttbara pallställen. ställagen monteras på vagnarna. Vagnarna har motorer. Dessa motorer flyttar vagnarna längst spåren på golvet. Dessa två- eller fyrhjuliga vagnar har mjuka eller ledande hjul. Designen av vagnen beror på den planerade lastvikten.

Skydd av ändytan

Ändytan på de flyttabara ställagen har ljusbarriärer. De ljusbarriärerna används för kontroll av åtkomst under användning. Om ljusbarriärerna avbryts av en fotgängare eller en truck medan hyllan flyttas, så stannar den automatiskt. Dessutom har systemet en stoppknapp för nödfall.


Mobila pallställ – viktiga planeringsparametrar

Bilden visar förhållandena mellan hyllnivåer, lyfthöjder, vilken truck som krävs och bredden på arbetsgångarna. Trucken och den flyttbara hyllan är synkroniserad och planerad enligt dina önskemål.


Mobila pallställ– tillbehör

 • Ljuskontroll:Kontrollerna på den flyttbara hyllan kan förlängas med relä för att till exempel sätta på lampan i en öppnad gång.
 • Luftcirkulation under natten: Arbetsgångarna har jämna mellanrum mellan sig. Då kan luften cirkulera bättre och denna funktion används ofta i fryslager för att ge optimal kylning av gods.
 • Orderplocknings-position: Arbetsgången är uppdelad mellan flera vagnar. Om vagnarna ska spridas ut jämnt eller bara vissa vagnar måste definieras. smala gångar är formade så att anställda kan plocka ordrar från de lägsta nivåerna. Flera anställda kan arbeta med systemet samtidigt.
 • Kontroll: Kontrollerna används för att öppna en arbetsgång genom att flytta individuella vagnar.
 • Fjärrkontroll: Den valbara fjärrkontrollen göra tt du slipper gå och på så sätt sparar tid när du arbetar i gångar och i en truck.
 • Huvudswitch:Huvudswitchen installeras nästa pallstället. Huvudswtichen har systemets kontrollkomponenter. De olika kontrollamporna ger information om hyllans status och visar eventuella felmeddelanden
 • Extra kontrollpanel: För att undvika långa gådistanser i lagret, kan en extra kontrollpanel monteras på hyllan. Detta är en extra kontrollenhet som erbjuder alla funktioner som vanligtvis tillhandahålls av huvudswitchen. De används också i kallagring eller frysar där huvudswtichen är på ett annat ställe utanför kylområdet. Med hjälpen av en extra kontrollpanel kan alla funktioner ändras inuti kylområdet.
 • Truckigenkänning: Med möjligheten till ”truckigenkänning” kan systemet känna igen om trucken är påväg in eller ut ur arbetsgången via extra lysbarriärer som finns på truckens masthöjd. Om en truck håller på att lämna området, byter systemet automatiskt till ”ledigt”, ingen extra knapp behöver tryckas på. Systemet kan flytta omedelbart.
 • Vagnöverdrag:Vagnarna har överdrag (spånskivor/nät) för att skydda farliga områden och undvika olyckor. Förutom spånskivorna, kan ramar också användas, vilket ökar lastkapaciteten hos spånskivorna på den lägsta bärnivån.
 • Väggstängsel/säkerhetsstängsel: Det bakre stängslet används för att skydda fotgängare. Dessa komponenter är monterade på baksidan av hyllan eller golvet. Stängslen hindrar anställda från att skadas av att en pall ramlar av hyllan. Säkerhetsstängsel försäkrar att systemet bara kan kommas åt genom ingångar skyddade av ljusbarriärer.

Inköp av mobila pallställ

Ett lager som planeras för effektivitet garantera en hög ekonomisk genomförbarhet. Ta vara på fördelarna med den professionella konsultationen från våra STILLs experter i början av lagerplaneringen. Innan du gör ett köpbeslut hjälper vi dig i alla aspekter, från att undersöka lagerdesignen till att diskutera planerade arbetsflödet. Det finns många anledningar till att använda STILL när du ska köpa ett mobilt pallställ:

 • Många års erfarenhet: nära våra kunder i över 100 år.
 • Partnerskap du kan lita på.
 • Holistisk premiumkoncept – från konsultation till service.
 • Alltid nära dig: Malmö, Göteborg, Stockholm och Örebro & med rikstäckande serviceteknikernät. Ett kvalificerat serviceteknikernät säkrar rätt installatino av ditt mobila pallställ.