Fleet Management

FleetManager 4.x

Våra truckar kommunicerar med oss.

FleetManager 4.x

Vem får lov att använda vilken truck? Vem använde den till vad och när? När var den involverad i en olycka? Sådana frågor kan enkelt övervakas när man har ett par stycken truckar. Har man en större flotta blir detta ett mer komplext problem att kontrollera.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: FleetManager 4.x

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Lösningen: FleetManager™ 4.x skapad av STILL

Vad kan FleetManager™ 4.x göra??

 • Användarrättigheter med datakort
 • Användning av flera truckförare – med olika auktoriseringar
 • Fordons parameterisering via datakort (t.ex. hastighet)
 • Sparar driftstatistik och stötar
 • Underhåll och administrering av tekniska och kommerciell data om fordonet, batterier etc.
 • Behovsorienterad analys (t.ex. anvädningseffektivitetsutvärdering, loggböcker)
 • Nätverkskapabel
 • Dataöverföring med datakortet och kabel, eller trådlöst (GPRS)

FleetManager™ 4.x-moduler

Allt som allt är det fyra olika funktionaliteter som kombineras:

 • informationssystem och användarauktorisering för fordonsflottan (standard)
 • Olycksantecknare (valbar)
 • Lastigenkänning (valbar)
 • Anteckning av driftanvändningar och tider (valbar)

Översikt av funktioner

Informationssystem för fordonsflottan + åtkomstövervakning

 • Datakort: definierade arbetsuppgifter för förare/fordon
 • Uppdragsutdelning också möjligt på förutbestämda tider
 • Skydd mot oauktoriserad användning av fordonet
 • Definierbara giltighetsperioder och förlängningar
 • Datakortet kan parameteriseras

Olycksinspelare

 • Loggning av olycksrelaterade mätning (chocker)
 • Detaljerad information om hastighet, styrning, inbromsning etc.
 • Extra information – t.ex. datum, tid, fordon och förare
 • Olycksreaktion med digital kontroll (dvs. kryphastigheter

 

Lastigenkänning

 • Mätning av hydrauliskt tryck genom lastingenkännande sensorer
 • Godset som transporteras måste vara minst 5% av maxkapaciteten

Antecknar användningsområden och tider

 • Långtidslagring i fordonets minne
 • Kompression av data innebär inget dataöverflöde
 • Anteckning av specifik och individuell data på kortet är möjligt
 • Flotthanteringsrapporter (t.ex. flottlistor, användning och tillgänglighetsutvärdering, loggbok)
 • Dataöverföring med kortet, kabel eller trådlöst

Full kunskap & full kontroll

FleetManager 4.x är nästa steg i evolutionen för modern truckflottahantering. Med denna innovativa mjukvara kan du kontrollera din egen flotta mer effektivt än någonsin. Du kan dessutom göra detta när och var du vill. FleetManager 4.x är en webbapplikation och det krävs inga komplexa installationer. När du väl har aktiverat programmet online, som går på nolltid, kommer du ha tillgång till valda funktioner direkt. Detta gäller oavsett var i världen du befinner dig – att vara låst till en plats är ett minne blott. Från kontroll över individuell åtkomst till intelligent upptäckande av ovanliga fordonstillstånd och automatisk generering av flera olika rapporter, skickas all relevant information snabbt och enkelt över trådlöst, via GPRS eller Bluetooth. Det går också at automatiskt skicka iväg viss information till en utvald gruppmottagare utan problem. Det har aldrig varit enklare att få ut det bästa ur din flotta av gaffeltruckar.

Ökad arbetssäkerhet:

 • Ett stort urval av rapporttyper garanterar en kravorienterad och enkel åtkomst till utvärderingen av all tillgänglig truckdata
 • Du kommer ha tillgång till en kort överblick av din flottas effektivitet när som helst
 • Automatiska rapporter gör det möjligt att se framsteg av optimeringen på ett enkelt och bekvämt sätt
 • Tack vare det användarvänliga gränssnittet så kan du koncentrera dig på det som verkligen räknas – maximal effektivitet av din truckflotta
 • Du kan se allt direkt i FleetManagerns startruta: truckflottstatus, trucknotiser, systemnotiser, åtkomsträttigheter, öppna uppgifter
 • FleetManager berättar det du behöver veta om din flotta: från antalet truckar i användning samtidigt, till typen av användning och energikonsumtion
 • Rapporterna ger dig massor av fördelar: du kan uppnå en balanserad användning av truckar, bestämma optimala användningsprofiler, maximera truckanvändning, identifiera potentiella insparningar, öka arbetssäkerheten, planera förarträningen och mycket mer

Optimera din truckflotta

 • Definiera individuella användarprofiler för olika förare och för varje motviktstruck
 • Truckens egenskaper, så som max kör- och lyfthastighet, automatiskt anpassad till varje truckförare
 • Använd PreOp-kollen för att försäkra dig om att truckens status har undersökt och att systemet har notifierats innan arbetet börjar
 • Snabb, enkel och flexibel idrifttagning av gaffeltrucken genom att snabbt röra ett chip, kundkort eller FleetManager-kort, eller via en PIN-kod
 • Omöjligt att glömma: tack vare den automatiska utloggningen låses trucken automatiskt efter en valbar tidsperiod

Minskad fysisk skada

 • Precis upptäckt av ovanliga truckpåfrestningar med en högkvalitativ accelerationssensor
 • Körhastighet, tid för krock och namnet på föraren samt vilken gaffeltruck det gäller antecknas automatiskt och skickas till valda mottagare
 • Specificera hur en truck ska reagera vid en kollision med bara ett par musklick: minska hastigheten, aktivera varningsljus och blinkers
 • Förarmedvetenhet är ett effektivt sätt att undvika fysisk skada
 • En detaljeradrapport med alla detaljer om krocken så att du kan förebygga nya krockar
 • Informationen kan skickas automatiskt till utvalda mottagare om så önskas