Optimerar flottor - Sätter ny standard inom hantering av flottor

Fleet Management

STILL neXXt fleet

Sätter standarden i styrning av truckflottan.

STILL neXXt fleet är den mest innovativa och kraftfulla webbportalen för att optimera flottor med industriella truckar.

Systemet sätter nya standarder när det gäller tillgänglighet, öppenhet, användarvänlighet och visualisering.

STILL neXXt fleet sammanställer all relevant information till användaren i ett enda verktyg. Detta är slutet på att individuellt kombinera olika typer av data. STILL neXXt fleet sammanbinder alla typer av data för snabb analys och optimering. NeXXt fleet samlar all data för snabb analys och optimering.

Logga in på STILL neXXt fleet

Här hittar du länken till login-sidan för STILL neXXt fleet, där du kan logga in med din användardata.


LOGIN

STILL neXXt fleet i en överblick

 • Översikt över alla relevanta uppgifter gällande din flotta och truck i en applikation
 • Tydlig visualisering
 • Online-åtkomst från vilken enhet som helst
 • Data sparas säkert på STILLs servrar
 • Individuell inställning med 9 applikationer
 • Meddelanden - antingen som systemmeddelanden eller som e-postmeddelanden - Meddelar automatiskt om vissa värden eller tidsgränser överskrids

Modulöversikt: STILL neXXt fleet-komponenter

STILL neXXt fleet innefattar 9 olika applikationer.

 • Tydlig översikt med hög transparens över truckflottan
 • Hjälpsam basinformaton om varje truck finns enkelt tillgängligt
 • Direktåtkomst till viktiga dokument om trucken

Bibehålla översikten i din flotthantering:

Flottöversikten är en tydlig presentation av hela flottan. Individuella truckar kan visas på sina egna platser. Dessutom kan truckspecifik information sparas. Denna information kan redigeras och stärkas.

 • Full transparens vad gäller service- och finansieringskonstnader
 • Automatiskt meddelande om definierade kostnader har överskridits
 • Djupgående dataöverföring via Excel för proprietär rapportering

Summering av alla applikationer:

Applikationen ger dig en detaljerad översikt över all flottrelaterade fakturor t.ex. underhåll- och reparationskostnader, säkerhetsinspektion och försäkring. Applikationen låter dig jämföra olika truckar på olika platser. De respektive jämförelserna och fakturorna kan importeras till Excel eller laddas ned.

 • Visuell summering av alla underhålls- och inspektionsdatum i en applikation
 • Dokumentering av underhåll och inspektioner
 • Automatiska notiser för kommande underhålls- och inspektionsdatum

Översikt och FEM/säkerhetsinspektion:

Med appen kan användare får en översikt över alla kommande inspektionsdatum för flottan. Fyra veckor före ett datum för underhåll eller säkerhetsinspektioner, skickar systemet automatiskt ett meddelande. Om ett inspektionsdatum har passerats, visas ett varningsmeddelande på skärmen.

 • Precis utvärdering av truckanvändning
 • Enkel och snabb identifiering av insparningsmöjligheter
 • Automatisk meddelande vid användningsnivåer lägre än definierade gränser

Summering av truckanvändningen:

Programmet sparar data i GSM-lådan på trucken. Truckanalyser kan göras baserad på login-tid, körning, lyft och sänkning som antecknas. En jämförelse av truckanvändning på i olika länder eller på olika kontinenter är också möjligt. Truckar i samma flotta kan också jämföras med varandra.

 • Automatisk nyckelgenerering (KPI:s) utvärderar kostnader och prestanda
 • Identifiering av potential genom att jämföra KPI:s från flera olika arbetsplatser individuellt definierade perioder
 • Analytisk kompilering av användnings- och kostnadsdata

Verkställande summering av KPI:s

Programmet omfattar fördefinierade KPI: er, som automatiskt beräknas med insamlade data. Rapporteringen av KPIer bestäms av datakällorna (prenumererade appar). De insamlade KPIerna kan enkelt användas för att skapa diagram eller andra visuella skärmar om truckflottahantering. Detaljerade uppdelningar av KPI på lastbilsbasis är möjliga liksom att jämföra KPI efter plats, tid eller andra jämförande parametrar.

 • Översikt över drifttimmar för varje truck och dess historia
 • Tidig upptäckt av truckar med höga användningsnivåer för att undvika slitage
 • Automatiska notiser om överenskomna drifttimmar överstigs

Översikt flottans drifttimmar:

Appen visar alla truckens aktuella och tidigare drifttimmar. Den transparenta översikten över alla drifttimmar tillåter optimering av underhållsintervall och flottanvändning. Dessutom kan drifttimmarna jämföras mellan truckarna. När gränserna börjar överskridas blir användaren notifierad.

 • Visa och utvärdera truckens alla tidigare händelser
 • Snabb identifiering av händelsekluster genom visuell jämförelse
 • Enkel åtkomst till detaljerade rapporter för varje händelse

Allt från en källa:

Programmet summerar alla truckspecifika händelser på en skärm och ger en snabb översikt över varje truck. Basen låter dig snabbt och enkelt jämföra truckar med varandra. Förutom faktiskt data i flotthanteringsappen visas historisk data och utvecklingen följs över tid.

 • Individuell anteckning av extra servicefakturor och rapporter
 • Dokumentation och dataunderhåll för tredjeparts-tjänster
 • Ändringar översikten i ”kostrapportering” och ”underhållskontroll
 

Flotthantering från en källa:

Med programmet är det också möjligt för STILL-kunder att snabbt och enkelt skapa servicerapporter som inte är från STILL för dokumentering och utskrifter. Dessutom kan truckförare i blandade flottor skapa servicerapporter för truckar som inte är från STILL och uppdatera systemet och visa truckar som inte är från STILL i neXXt fleet.

 • Snabb tilläggning av extra truckinformation
 • Valbar skärm där du kan lägga till kostnader för utomstående tjänstleverantörer
 • Individuellt skapande av truckar från olika tillverkare i systemet

Individuellt justerbara

Programmet ger dig möjligheten att skriva i individuell data i systemet. Det finns flera skärmar där du kan skriva in information om olika saker. Användaren kan specifera vilka truckar som ska utvärderas och vilka som ska ignoreras.

Individuellt justerbara

Personlig kontakt

Ta reda på möjligheterna med flotthantering med STILL neXXt fleet! Kontakta din lokala distriktsäljare.

Datablad

Ta reda på mer i STILL neXXt fleet datablad.

Förfrågan till: STILL neXXt fleet

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.