Applikationer

Kemi

Där snabbhet möter säkerhet

Förutom de strikta säkerhetskraven, gör det stora antalet produkter och krav för lagring och transport att leveranskedjan i den kemiska industrin blir mycket komplexa. Marknaden blir allt mer global. Det kräver smidiga och flexibla leveranskedjor, hög leveranssäkerhet och att ständigt öka tjänsternas hastighet och kvalitet.

Den professionella hanteringen av varor står i fokus. Mänsklig och miljömässig säkerhet måste säkerställas i alla stadier under transporten. Lagring och transport av kemikalier kräver både djup logistisk kunskap och utmärkt branschkompetens.

Krav inom den kemiska industrin

  • Säkerhet : Produktion, hantering och lagring av farligt gods
  • Precision : Säker hantering av värdefulla material
  • En enda kontakt : Komplexa företagsstrukturer på jakt efter dedikerade partners
  • Ex-skydd : Brännbara gaser och damm i atmosfären

Flest använda truckarna